Przejdź do treści

Procedura Potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

INFORMACJE OGÓLNE
Proces potwierdzania efektów uczenia się ma na celu przyjęcie na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite magisterskie oraz umożliwienie częściowego zaliczenia programu studiów osobom aktywnym zawodowo. Osoby takie będą mogły poddać się weryfikacji w zakresie wyznaczonych przedmiotów i odpowiadających im efektów uczenia się, prowadzonych na uprawnionych do przeprowadzania procedury kierunkach. W efekcie potwierdzenia efektów uczenia się, na skutek którego następuje przyjęcie na studia wyższe, możliwe jest skrócenie czasu odbywanych studiów lub zmniejszenie natężenia zajęć poprzez zaliczenie określonych przedmiotów i przypisanie im odpowiedniej liczby punktów ECTS.

Każdy wniosek o wszczęcie procedury weryfikacji efektów uczenia się zawiera listę przedmiotów możliwych do zaliczenia w ramach danego kierunku i stopnia studiów. Opisy efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów znajdują się na stronie internetowej (link). Kandydat sam określa, które przedmioty chciałby zdawać (składa podpis w odpowiedniej rubryce). Oprócz weryfikacji w zakresie wybranych przedmiotów, Kandydat musi poddać się procedurze rekrutacyjnej analogicznej do regularnej procedury przyjęcia na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite magisterskie. Informacje o przebiegu sprawdzianu kwalifikacyjnego dla studiów pierwszego i drugiego stopnia znajdują się na stronie internetowej UAP (link). Szczegółowy tryb przeprowadzania procedury określony został w Regulaminie potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

OPŁATY
Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym Kandydat wnosi opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się. Wysokość opłat określa Zarządzenie Rektora.

SKŁADANIE WNIOSKU
Wzór wniosku pobrać należy ze strony internetowej UAP. Dla każdego z uprawnionych kierunków studiów opracowany został oddzielny wniosek. Wzory wniosków z innych uczelni nie będą rozpatrywane. Wnioski należy przesłać lub składać w określonych w Regulaminie terminach.


Kierunki uprawnione do przeprowadzenia procedury potwierdzania efektów uczenia się:

ROZWIN

Studia stacjonarne

• malarstwo
– studia I stopnia
wniosek o wszczęcie procedury
lista przedmiotów do potwierdzania efektów uczenia się
– studia II stopnia
wniosek o wszczęcie procedury
lista przedmiotów do potwierdzania efektów uczenia się

• grafika
– studia I stopnia
wniosek o wszczęcie procedury
lista przedmiotów do potwierdzania efektów uczenia się
– studia II stopnia
wniosek o wszczęcie procedury
lista przedmiotów do potwierdzania efektów uczenia się

• rzeźba
– studia I stopnia
wniosek o wszczęcie procedury
lista przedmiotów do potwierdzania efektów uczenia się
– studia II stopnia
wniosek o wszczęcie procedury
lista przedmiotów do potwierdzania efektów uczenia się

• architektura wnętrz
– studia I stopnia
wniosek o wszczęcie procedury
lista przedmiotów do potwierdzania efektów uczenia się
– studia II stopnia
wniosek o wszczęcie procedury
lista przedmiotów do potwierdzania efektów uczenia się

• scenografia
– studia I stopnia
wniosek o wszczęcie procedury
lista przedmiotów do potwierdzania efektów uczenia się
– studia II stopnia
wniosek o wszczęcie procedury
lista przedmiotów do potwierdzania efektów uczenia się

• fotografia
– studia I stopnia
wniosek o wszczęcie procedury
lista przedmiotów do potwierdzania efektów uczenia się
– studia II stopnia
wniosek o wszczęcie procedury
lista przedmiotów do potwierdzania efektów uczenia się

• intermedia
– studia I stopnia
wniosek o wszczęcie procedury
lista przedmiotów do potwierdzania efektów uczenia się
– studia II stopnia
wniosek o wszczęcie procedury
lista przedmiotów do potwierdzania efektów uczenia się

• projektowanie mebla
– studia I stopnia
wniosek o wszczęcie procedury
lista przedmiotów do potwierdzania efektów uczenia się
– studia II stopnia
wniosek o wszczęcie procedury
lista przedmiotów do potwierdzania efektów uczenia się

• wzornictwo
– studia I stopnia
wniosek o wszczęcie procedury
lista przedmiotów do potwierdzania efektów uczenia się
– studia II stopnia
wniosek o wszczęcie procedury
lista przedmiotów do potwierdzania efektów uczenia się

• design krajobrazu
– studia I stopnia
wniosek o wszczęcie procedury
lista przedmiotów do potwierdzania efektów uczenia się
– studia II stopnia
wniosek o wszczęcie procedury
lista przedmiotów do potwierdzania efektów uczenia się

• edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
– studia I stopnia
lista przedmiotów do potwierdzania efektów uczenia się I st

wniosek o wszczęcie procedury I st
– studia II stopnia
lista przedmiotów do potwierdzania efektów uczenia się II st

wniosek o wszczęcie procedury II st


  • Autor: Szymon Dolata
  • Opublikowano: 25.01.2021, 09:52
  • Ostatnia edycja: 16.01.2023, 08:14