Przejdź do treści

KOMUNIKAT REKTORA UAP

Przypominam, że cały czas obowiązują akty prawne powszechnie obowiązujące oraz akty prawa wewnętrznego, wprowadzające ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zasady te obowiązują bezwzględnie wszystkich pracowników Uczelni, tak nauczycieli akademickich, jak i pracowników administracji i obsługi.

Fakt zaszczepienia przeciwko COVID-19, tak pierwszą, jak i drugą dawką nie stanowi podstawy do niestosowania wymogów sanitarnych (tj. liczba osób uczestniczących w zajęciach w trybie zwykłym nie może przekraczać 6 osób – w tym prowadzący zajęcia, ograniczenie kontaktów bezpośrednich do niezbędnego minimum, zakrywanie maseczką ust i nosa na terenie Uczelni, utrzymywanie dystansu społecznego wynoszącego co najmniej 1,5 metra, dezynfekcja rąk).

W przypadku kontaktu z osobą zarażoną COVID-19 bezzwłocznie należy poinformować bezpośredniego przełożonego i wykonywać obowiązki pracownicze w formie zdalnej.

Osoby, które stwierdzą u siebie jakiekolwiek objawy infekcji, nawet najdrobniejsze, w żadnym przypadku nie mogą przebywać na terenie Uczelni.

Ze względu na wzrost zakażeń w Poznaniu oraz powiecie poznańskim, prosimy o przestrzeganie ww. zaleceń.

Z życzeniami zdrowia

Rektor UAP
prof. dr hab. Wojciech Hora

  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 11.03.2021, 19:53
  • Ostatnia edycja: 03.01.2023, 20:01