Przejdź do treści

Zgodnie z informacją zamieszczoną w komunikacie z dnia 30 grudnia 2020 r. na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki, nauczyciele akademiccy (tylko nauczyciele akademiccy) będą mogli zaszczepić się przeciwko COVID-19 w pierwszym etapie, który rozpocznie się w połowie stycznia. Pracownicy Uczelni nie będący nauczycielami akademickimi, będą zaszczepieni w 3 etapie. Udział w szczepieniu jest dobrowolny, a nauczyciele akademiccy zainteresowani szczepieniem powinni zgłaszać się indywidualnie. Na obecną chwilę nie ma możliwości zgłoszeń grupowych do szczepienia dla tego etapu.

Kolejność szczepień wskazana jest w Narodowym Programie Szczepień. Szczepienia, zgodnie z Narodowym Programem Szczepień, odbywają się etapami:


Etap 0: pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę), pracownicy domów pomocy społecznej i pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych, rodzice wcześniaków, lekarze emeryci mający prawo wykonywania zawodu, którzy mają wystawione e-skierowanie w Internetowym Koncie Pacjenta;

Etap 1: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie, nauczyciele;

Etap 2: osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne;

Etap 3: szczepieni będą przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Realizowane będą także powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.

Szczegółowe informacje zawarte są na stronach: 

Proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciw COVID-19, zgodnie z informacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w przypadku pracowników pozostałych niemedycznych uczelni wyższych, rozpocznie się 15 stycznia 2021 r. według poniższej procedury:

 1. Rejestracja – online: przez infolinię, 
 2. U lekarza POZ lub poprzez Internetowe Konto Pacjenta.
 3. Zgłoszenie do punktu szczepień – kwalifikacja przez lekarza.
 4. Wykonanie szczepienia oraz obserwacja pacjenta po szczepieniu.
 5. Powtórzenie procesu po upływie 21 dni – bez konieczności ponownej rejestracji.

Szczepienia będą realizowane w:

 • przychodniach (POZ),
 • szpitalach,
 • szpitalach rezerwowych,
 • u lekarzy samodzielnie prowadzących praktykę.
 • innych stacjonarnych placówkach 
 • mobilnych zespołach szczepiących,
 • centrach szczepiennych w szpitalach rezerwowych.

Wykaz placówek w których będzie można się zaszczepić dostępny jest pod tym adresem:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien

 • Autor: Agata Tratwal
 • Opublikowano: 11.01.2021, 12:37
 • Ostatnia edycja: 03.01.2023, 20:04