Kierownik Katedry Grafiki
dr Maksymilian Skorwider, ad.

O KATEDRZE

Katedra Grafiki jest jednym z dwóch elementów struktury Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Proces edukacyjny realizuje pełne spektrum postaw artystycznych i języków wypowiedzi. Zajęcia prowadzone są w trybie dwustopniowym: trzyletnie studia I stopnia (licencjackie) i dwuletnie studia II stopnia (magisterskie). Aktywność Katedry Grafiki realizowana jest na kliku płaszczyznach. Podstawowa forma to proces edukacyjny, którego nieodłączną cechą są prezentacje i wystawy efektów kreacji artystycznej, a także poznawanie tajników szerokiej gamy technik grafiki artystycznej oraz zagadnień z zakresu poligrafii.

Każdy z pedagogów prowadzi aktywną działalność twórczą i wystawienniczą.

Istotnym elementem procesu edukacyjnego są wymiany doświadczeń pomiędzy krajowymi i zagranicznymi ośrodkami edukacji artystycznej.

Niebagatelnym przedsięwzięciem Wydziału i Katedry Grafiki stało się organizowane od kilkunastu lat Biennale Grafiki Studenckiej. Plon tego ogólnopolskiego konkursu prezentowany jest w wielu ośrodkach w kraju i za granicą.

Katedra Grafiki obejmuje sześć pracowni. Każda z pracowni realizuje autonomiczne, autorskie programy, które wzajemnie się wspierają i wzbogacają ofertę edukacyjną.


PRACOWNIE

I Pracownia Grafiki – Wypukłodruk – budynek B, s. 202
prof. dr hab. Andrzej Bobrowski, prof. zw. UAP
dr Agnieszka Mori, ad. (urlop wychowawczy)
mgr Michał Tatarkiewicz, ad. – zastępstwo za dr A. Mori, ad.
mgr Agmieszka Maćkowiak, labor.

II Pracownia Grafiki – Serigrafia  – budynek B, s. 310

prof. dr hab. Mirosław Pawłowski, prof. zw. UAP
dr Jarosław Janas, ad.
mgr Henryk Tomczak, lab.

III Pracownia Grafiki – Wklęsłodruk – budynek B, s. 210
prof. dr hab. Piotr Szurek, prof. zw. UAP
dr Marek Glinkowski, ad.
mgr Maryna Mazur, labor.

IV Pracownia Grafiki – Litografia – budynek B, s. 402
prof. dr hab. Stefan Ficner, prof. zw. UAP
dr Maksymilian Skorwider, ad.
mgr Dorota Jonkajtis, labor.

V Pracownia Grafiki – Offset – budynek D, s. 15
prof. dr hab. Grzegorz Nowicki, prof. zw. UAP
dr Krzysztof Balcerowiak, ad.
mgr Michał Tatarkiewicz, labor.

VI Pracownia Grafiki – Grafika Cyfrowa – budynek B, s. 403
dr hab. Maciej Kurak, prof. nadzw. UAP
mgr Radosław Włodarski, asyst.

Warsztat Poligrafii