Kierownik Katedry Grafiki
dr Maksymilian Skorwider, ad.

Grafika Artystyczna

Studenci Katedry Grafiki Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu kształceni są na kierunku Grafika Artystyczna w trybie pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich oraz w trybie dwustopniowym.

Proces nauczania oparty jest na zdobywaniu wiedzy i umiejętności z zakresu tradycyjnych i nowoczesnych technik graficznych (wypukłodruku, wklęsłodruku, litografii, offsetu, druku cyfrowego oraz serigrafii) jak również działań edytorskich, technik drukarskich, przygotowania do druku, zagadnień introligatorskich i sposobów prezentacji prac (portfolio, wystawiennictwo). Ponadto student poznaje warsztat poligrafii dostarczający wiedzy na temat przygotowania publikacji oraz wykonywania wydruków przy użyciu różnych technik na zróżnicowanych podłożach. Na Kierunku Grafika Artystyczna student uczy się również tworzyć wielowątkowy przekaz artystyczny, historie obrazowe oparte na komunikatywnych sekwencjach (komiks, powieść graficzna). Katedra Grafiki umożliwia nabycie szczegółowej wiedzy z zakresu zagadnień graficznych i umiejętności rzemieślniczych, m.in. w obszarze grafiki komputerowej, linorytu, sitodruku, druku płaskiego, akwaforty czy obsługi programów graficznych, DTP, projektowania. Jednocześnie daje możliwość tworzenia intermedialnych, twórczych wypowiedzi, m.in. z zakresu kinetyki (motion graphics), mappingu, dźwięku oraz przestrzennych działań związanych z aranżacją, interwencją w sferę publiczną, ze sztuką internetową (net-art) włącznie.

W ramach aktywności Katedry prowadzone są badania skierowane na eksperyment, które rozpatrują role i granice medium graficznego w procesie definiowania sztuki w dzisiejszej kulturze. Dotyczą języka graficznego w kontekście historii, postępu technologicznego i zmian cywilizacyjnych. Katedra Grafiki jest organizatorem wystaw, warsztatów, pokazów, konkursów, konferencji, spotkań autorskich, zajmuje się archiwizacją danych, katalogowaniem cyfrowym i analogowym. Uczestniczy w wydarzeniach artystycznych organizowanych w kraju i za granicą oraz w inicjatywach społecznych.

dr hab. Maciej Kurak prof. UAP
Prorektor ds. Rozwoju Młodej Kadry i Promocji

Kierunek Grafika Artystyczna to połączenie tradycji ze współczesnością.

Od października 2019 roku zajęcia są prowadzone w trybie jednostopniowym. Jednolite pięcioletnie studia magisterskie pozwalają na znacznie szersze rozwinięcia indywidualnych potrzeb studentów, a także ich postaw artystycznych. Proces edukacyjny realizuje pełne spektrum postaw i języków wypowiedzi. Aktywność Katedry Grafiki realizowana jest na kilku płaszczyznach. Podstawowa forma to proces edukacyjny, którego nieodłączną cechą są konsultacje, prezentacje i wystawy efektów kreacji artystycznej, a także poznawanie tajników szerokiej gamy technik grafiki artystycznej oraz zakresu z zagadnień poligrafii.

Od roku akademickiego 2019/2020 dotychczasowy program Katedry zostaje poszerzony o: pracownię interdyscyplinarną, zagadnienia związane z przygotowaniem do druku, poligrafię, introligatorstwo oraz projektowanie powieści graficznych i komiksu. Dla studentów pierwszego roku prowadzona będzie propedeutyka grafiki przedmiot wprowadzający w świat grafiki warsztatowej, dający w następnych latach możliwość odnalezienia się w technikach druku płaskiego (litografia, serigrafii, druk cyfrowy), wklęsłego (techniki metalowe), czy wypukłego (linoryt/drzeworyt) oraz pomagający w wybraniu pokrewnej techniki druku dla docelowej pracowni dyplomowej.

Każdy z pedagogów prowadzi aktywną działalność artystyczną i wystawienniczą. Programy pracowni w dużej mierze są budowane w oparciu o indywidualne doświadczenia i osobowości kierowników tychże jednostek. Wszystkie pracownie realizują autonomiczne, autorskie programy, które wzajemnie się wspierają i wzbogacają ofertę edukacyjną. Duży nacisk kładzie się też na interdyscyplinarność, która w procesie poszukiwawczym, edukacyjnym jest niezmiernie istotna. Student grafiki ma możliwość eksperymentowania,\ doświadczania i poznawania nowych technik, mediów, a także innych pozagraficznych dyscyplin artystycznych.

Istotnym elementem procesu edukacyjnego są wymiany doświadczeń pomiędzy krajowymi i zagranicznymi ośrodkami edukacji artystycznej.
Od ponad 20 lat na Wydziale organizowane jest Ogólnopolskie Biennale Grafiki Studenckiej (w 2019 roku odbyła się XI edycja), będące najważniejszym przeglądem aktywności graficznej studentów grafiki artystycznej w Polsce.

Grafika artystyczna daje nie tylko świadomość techniki, ale też uczy specyficznego języka, wyjątkowego, wrażliwego myślenia, będącego w przyszłości podstawą do bycia świadomym artystą.

dr Maksymilian Skorwider, ad.
Kierownik Katedry Grafiki Artystycznej


PRACOWNIE

I Pracownia Grafiki – Wypukłodruk – budynek B, s. 202
kierownik: prof. dr hab. Andrzej Bobrowski
mgr Agnieszka Maćkowiak, asyst.
mgr Milena Hościłło, lab.

II Pracownia Grafiki – Druk Płaski – Grafika Cyfrowa | Serigrafia  – budynek B, s. 310
kierownik: dr hab. Maciej Kurak, prof. UAP
mgr Radosław Włodarski, asyst.
mgr Urszula Szkudlarek, asyst.
Martyna Pakuła, lab.

III Pracownia Grafiki – Wklęsłodruk – budynek B, s. 210
kierownik: prof. dr hab. Piotr Szurek
dr Maryna Mazur, ad.
mgr Aleksandra Kosior, lab.

IV Pracownia Grafiki – Litografia – budynek B, s. 402
kierownik: prof. dr hab. Stefan Ficner
dr Maksymilian Skorwider, ad.
mgr Dorota Jonkajtis, lab.

V Pracownia Grafiki – Offset – budynek D, s. 15
kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Nowicki
dr hab. Krzysztof Balcerowiak, ad.
mgr Michał Tatarkiewicz, lab.

VI Pracownia Grafiki – Grafika Przestrzenna i Intermedialna – budynek B, s. 403
kierownik: dr Witold Modrzejewski

Warsztat Poligraficzny
Portfolio/Przygotowanie do druku – poligrafia
mgr Maciej Kozłowski, asyst. – budynek B, s. 403

Introligatorstwo – (od II semestru)


Przedmioty w Katedrze Grafiki

Komiks – Powieść Graficzna
dr Maksymilian Skorwider, ad.

Propedeutyka grafiki
dr Jarosław Janas, ad. (w roku akad. 2019/2020 zastępstwo: mgr Michał Tatarkiewicz)

Warsztaty komputerowe
mgr Szymon Sznajder, lab.

Podstawy Projektowania
mgr Robert Jarzec, asyst.