V Pracownia Grafiki – Offset

kierownik
prof. dr hab. Grzegorz Nowicki, prof. zw. UAP

asystent
dr Krzysztof Balcerowiak, ad.

laborant
mgr Michał Tatarkiewicz

miejsce
ul. Solna 4, sala 15

kontakt
tel. 601 78 43 47
adres mailowy: gpnowicki@wp.pl

godziny i dni otwarcia pracowni
10.00 – 13.00; poniedziałek, wtorek, środa (i w zależności od potrzeby)


Pracownia powstała prawdopodobnie w 2004 roku. Pracownia jest miejscem otwartym dla wszystkich studentów UAP. Przez ostatnie lata przewinęły się rzesze studentów różnych specjalizacji,  Z racji na permanentną dużą ilość studentów mam wrażenie, że jest to miejsce dosyć popularne w Uczelni. Powstało kilkanaście dyplomów, Absolwenci wpisali się na trwałe w obszarze Sztuki i Kultury.

Założeniem i misją Pracowni to spotkanie z jednym z języków grafiki warsztatowej jaką jest technologia offsetu. Pracownia służy pomocą w wyartykułowaniu własnego, charakterystycznego języka artystycznej wypowiedzi. Proces poszukiwania zdeterminowany jest odkrywaniem transformacji cech technologii na język WIZJI. Celem jest również próba dotarcia do głęboko niekiedy ukrytych potencjałów artystycznej wrażliwości.

Moja i asystenta obecność w pracowni skupia się na wnikliwej obserwacji pracy studentów, na maksymalnej czujności. Celem tych zachowań jest rejestracja i analiza potencjałów kreacyjnych aktywności „poszukiwawczej“ studentów, dalej to mobilizowanie do działania, które akcentuje  siłę, prawdę i moc wizji eksplorującą nowe środki wyrazu. Cel nadrzędny to przygotowanie studentów do samodzielnej pracy twórczej.

Misją jest też program konsultacji dla studiów drugiego stopnia.Strategia ta jest obszarem trudnym do zdefiniowania- jest sferą nieprzewidywalną. Powód jest podstawowy. Student kontynuujący edukację na drugim stopniu edukacji  jako osoba autonomiczna przedstawia osobistą ideę – refleksję, która będzie przedmiotem poszukiwań. A tutaj rozległość aktywności intelektualnej jest nie do określenia. Jako konsultant zastrzegam sobie prawo odmowy konsultacji dla obszarów refleksji, które mogą boleśnie ranić drugiego człowieka. Są to prawdopodobnie sytuacje bardzo incydentalne. W pozostałym rozległym spektrum deklaruję się dogłębnie i odpowiedzialnie wspierać poszukiwania i w sytuacji konieczności rozpoznać obcy dla mnie do tej pory obszar wiedzy. Jestem otwarty na wszelkie idee artystyczne – takie , które wykraczają poza tradycyjnie rozumianą grafikę warsztatową – takie które prowadzą symetryczny dialog z rzeczywistością. Deklaruję się otoczyć studenta przyjazną opieką, dołożyć wszelkich starań by projekt artystyczny oczyścić z wszelkich szmerów i szumów by doprowadzić przekaz do klarownej, logicznej, odkrywczej i oryginalnej wypowiedzi. Deklaruję podzielić się moim technologicznym doświadczeniem w taki sposób, by wybrany język i forma wypowiedzi w harmonijny sposób artykułowała wcześniej zdefiniowaną refleksję.

Forma zaliczenia
Warunkiem zaliczenia jest materializacja wizji graficznej. Kolejnym umożliwiającym uzyskanie pozytywnej oceny jest aktywność i rzetelność w procesie poszukiwania optymalnych skutków procesu twórczego.