Przejdź do treści

Rysunek 3D

mgr Piotr Koźniewski

Kontakt
piotr.kozniewski@uap.edu.pl
Lokalizacja 
sala nr 15, budynek F, ul. Szewska 16

Program
Pracownia skierowana jest do osób studiujących zarówno zaznajomionych z technologiami VR jak i takich, którzy używali zestawów VR incydentalnie, ale także zupełnie niedoświadczonych. W trakcie zajęć w pracowni osoby studiujące poznają ogólną historię VR – wirtualnej rzeczywistości – jako platformy, jako trendu technologicznego, jako nowego medium, które rozprzestrzenia się dzisiaj finansowane przez twórców największej platformy społecznościowej.

VR jako medium opiera się zwłaszcza na przestrzennych interakcjach z wieloosiowymi kontrolerami i zwrotem haptycznym z tych kontrolerów.

Narzędziem obowiązującym będzie platforma sprzętowa Oculus Quest 2, a programem graficznym Gravity Sketch.

Osoby studiujące w ramach programu pracowni zaznajamiane są z tym zestawem, a także mogą wziąć je w użyczenie celem samodzielnej nauki oraz pracy. 

Po zapoznaniu się i nauczeniu podstawowych technik w ramach narzędzia i pracy indywidualnej i ćwiczebnej, osoby uczestniczące łączone są w zespoły, w których realizowane są tematy zadane. 

Ważnym elementem pracowni jest praca kooperacyjna nad rysunkami 3D, realizowana także zdalnie, przez Internet.

Język wykładowy
Polski
Realizowane przedmioty:

Jednolite studia magisterskie: 

Laboratoria do wyboru – poziom podstawowy i zaawansowany

Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa

Studia I stopnia: 

Laboratoria do wyboru – poziom podstawowy i zaawansowany

Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa

Studia II stopnia:

Laboratoria do wyboru – poziom podstawowy i zaawansowany

Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa

Wystawy końcoworoczne:

  • Autor: Agata Tratwal
  • Opublikowano: 20.12.2019, 13:10
  • Ostatnia edycja: 29.05.2023, 14:38