Przejdź do treści

MEDIALAB

(Laboratorium muralu i street artu oraz mappowania)

OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA

mgr Karolina Jacewicz asyst. – kierowniczka pracowni

inż. arch. Jakub Guzik 


KONTAKT
karolina.jacewicz@uap.edu.pl
jakub.guzik@uap.edu.plLokalizacja 

sala nr 16, budynek F, ul. Szewska 16

Program
Laboratorium interdyscyplinarnych działań multimedialnych opartych na projekcji w tym wideoscenografii oraz instalacji artystycznej z użyciem projektorów i osprzętu z zakresu techniki scenicznej.

Wykonywane projekty czerpią z wielu dziedzin, takich jak malarstwo, VJing, animacja, programowanie czy architektura. W ramach prac semestralnych osoby studiujące realizują projekty z wykorzystaniem m. in. mappingu, motion design, projektowania interakcji i experience design. Medialab organizuje także wydarzenia multimedialne, podczas których osoby studiujące mają szansę pracować z profesjonalnym sprzętem do tworzenia widowisk scenicznych i prezentować swoje prace przed szeroką publiką.

Praca realizowana jest w grupach, co daje możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami studiującymi, którzy mają różne specjalizacje i umiejętności. Dzięki temu powstają projekty, które łączą w sobie wiedzę z różnych dziedzin, a osoby studiujące uczą się także pracy w grupie i wymiany pomysłów.

Języki wykładowe
Polski


Realizowane przedmioty:

Jednolite studia magisterskie: 

Laboratoria do wyboru – poziom podstawowy i zaawansowany

Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa

Studia I stopnia: 

Laboratoria do wyboru – poziom podstawowy i zaawansowany

Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa

Studia II stopnia:

Laboratoria do wyboru – poziom podstawowy i zaawansowany

Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa

Wystawy końcoworoczne:

Rok akademicki 2021/22

Rok akademicki 2019/2020

  • Autor: Agata Tratwal
  • Opublikowano: 20.12.2019, 13:03
  • Ostatnia edycja: 10.05.2023, 15:45