Przejdź do treści

OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA

dr hab. Natalia Wegner, prof. UAP – kierowniczka pracowni

dr Jakub Malinowski, ad.


KONTAKT
email: natalia.wegner@uap.edu.pl
email: jakub.malinowski@uap.edu.pl


Lokalizacja 

Bud. A, sala 6

Program
Obserwacja.

Program pracowni koncentruje się na nieustannej obserwacji w niej i poza nią. Poprzez systematyczną obserwację miejsc stałych, będących obok, w zasięgu, odkrywanie fascynującego, poznawczego aspektu codzienności. Podejmowanie wysiłku jej wizualnej interpretacji, w którym ważny jest akt wyboru, zależny od własnych zainteresowań, temperamentu, preferencji.

Pracownia.

Jako miejsce spotkania osób studiujących na różnych wydziałach i o różnych osobowościach, możliwościach kreacyjnych, temperamentach. Okazja do wzajemnej nauki, obserwacji, inspiracji przy pracy. Miejsce rozwijania umiejętności, próbowania nowych technik i narzędzi, nie tylko tradycyjnie przypisanych rysunkowi, ale np. pokrewnych studiowanej dziedzinie. Proponowanie własnych pomysłów i rozwiązań technologicznych adekwatnych do zastanej sytuacji i podejmowanych zadań. Analizowanie zagadnień dotyczących linii, plamy, waloru, kontrastu, światłocienia, skali, formatu, płaszczyzny, faktury, proporcji, kompozycji, przestrzeni. Pracownia jako miejsce geograficzne, w konkretnej przestrzeni, usytuowane wobec stron świata, w układzie miasta.

Człowiek.

Jako powód stawiania pytań, inspiracja, miara, wyznacznik skali i proporcji, uosobienie ruchu, ekspresji, emocji. Ciało w układzie przestrzennym. Przestrzeń wobec ciała. Wzajemne zależności. Sytuacje aranżowane ze szczególnym uwzględnieniem światła i cienia (fizyczność ciała, fizyczność cienia). Istotne zagadnienia: obecność, ślad obecności, nieobecność. Postać przed, za, pomiędzy. Poza postacią. Ogląd bezpośredni, pośredni, całościowy, fragmentaryczny. Sylwetka ludzka jako pretekst do wnikliwej analizy (np. rysunek anatomiczny, szczególnie zalecany pierwszemu rocznikowi) lub syntezy wykorzystującej światło lub składniki aranżacji.

Światło.

Światło kształtujące przestrzeń, zmieniające jej parametry. Przestrzeń jako forma dla światła. Światło naturalne, zmienne, zależne od biegu czasu. Światło sztuczne akcentujące obszar, bryłę, jako nośnik nastroju, tajemnicy, emocji.

Pejzaż.

Który może być miastem, polem, wnętrzem auta, pociągu, pokoju, pracowni. Pejzaż obserwowany podczas przemieszczania się (w drodze). Pejzaż wewnętrzny, intymny, emocjonalny, duchowy, pejzaż snu.

Tematy

Osoby na I roku studiów licencjackich lub jednolitych magisterskich zobowiązane są do realizacji zadań w pracowni na podstawie zaaranżowanych martwych natur, bądź układów z modelem/modelką polegających na rysunku studyjnym w klasycznych technikach, poruszających podstawowe zagadnienia rysunkowe.

Uzupełniające zadania domowe polegają na studyjnych rysunkach twarzy, dłoni oraz stóp, a także ćwiczeniach kompozycyjnych z wykorzystaniem nietypowych formatów podobrazia.

Osoby na II roku studiów licencjackich lub jednolitych magisterskich zobowiązane są do realizacji zadań w pracowni (zaaranżowany układ do rysowania, model/modelka, martwa natura) polegających na kontynuacji rysunku studyjnego w klasycznych technikach, wzbogacanych stopniowo o inne narzędzia rysunkowe, malarskie, graficzne oraz podobrazia np. rysowanie na przygotowanym wcześniej podkładzie, pokrytym farbą artystyczną, drukarską, rysunkiem, teksturą itd.

Podczas obu semestrów osoby studiujące realizują w domu zadania na wybrane tematy, które dotyczyć mogą również działań w pracowni:

– kompozycja statyczna i dynamiczna

– „znaleźnik”

– widok nocy, nokturn

Osoby na III roku pracują na podstawie zastanego układu w pracowni interpretując go w dowolny sposób (synteza, analiza, geometria, ekspresja itd.) wzbogacając technologiczny warsztat, podejmując działania interdyscyplinarne.

Na podstawie poniższych tematów realizują zadania w domu, które mogą być też inspiracją działań w pracowni.

– widziane przez… (zakłócenie, zniekształcenie)

– selekcja, eliminacja bądź nagromadzenie, spiętrzenie, nadmiar

– struktura

Osoby studiujące na I i II roku studiów II stopnia lub ostatnich latach studiów magisterskich jednolitych, świadome swoich zainteresowań, możliwości, preferencji realizacyjnych, technologicznych mogą korzystać z pracy na miejscu (model/modelka, martwa natura), bądź w toku konsultacji z prowadzącymi, wypracować własny system pracy. Można inspirować się wybranymi tematami/hasłami z programu, bądź zaproponować własne. Praca polega na wzbogacaniu repertuaru środków plastycznych, pogłębianiu wiedzy w zakresie własnych zainteresowań artystycznych, sięganiu do działań interdyscyplinarnych, eksperymentów formalnych. Konsultacje są regularne i obowiązkowe.

Proponowane tematy: “w procesie”, “widziane przez…”, “eksperyment”, “temat własny”.

Języki wykładowe
Polski

Realizowane przedmioty

Jednolite studia magisterskie: Rysunek z elementami anatomii, Konsultacje, Rysunek, Wybrana Pracownia Artystyczna i Projektowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Magisterska Pracownia Artystyczna, Pracownia Dyplomująca, Praca Dyplomowa

Studia I stopnia: Rysunek z elementami anatomii, Rysunek, Wybrana Pracownia Artystyczna i Projektowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Magisterska Pracownia Artystyczna, Pracownia Dyplomująca, Praca Dyplomowa

Studia II stopnia: Rysunek,  Wybrana pracownia artystyczna lub projektowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Magisterska Pracownia Artystyczna, Pracownia Dyplomująca, Egzamin dyplomowy

Wystawa końcoworoczna

2022

2021

2020

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 07:48
  • Ostatnia edycja: 09.05.2023, 16:47