Przejdź do treści

PROGRAM PRACOWNI

1/ Nazwa pracowni
IV Pracownia Malarstwa

2/ Kierownik Pracowni
prof. dr hab. Andrzej Zdanowicz
andrzej.zdanowicz@uap.edu.pl

3/ Asystent
mgr Julia Królikowska, asyst.
julia.królikowska@uap.edu.pl

4/ Sala
Sala 302 bud. A

5/ Ogólna formuła przedmiotu
Zajęcia mają charakter warsztatowo-seminaryjny. W ich zakres wchodzą konsultacje, zajęcia studyjne, wykłady, warsztaty i wyjazdy plenerowe.

6/ Typ przedmiotu
Pracownia, w której na I stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Malarstwo Pracownia Kierunkowa (I, II, III, IV, V semestr), Malarstwo Pracownia Uzupełniająca (II semestr), Pracownia Dyplomująca (VI semestr), Praca Dyplomowa (VI semestr).

Pracownia, w której na II stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Malarstwo Pracownia Kierunkowa (I, II semestr), Malarstwo Pracownia Uzupełniająca (I, II, III semestr), Magisterska Pracownia Artystyczna (III semestr), Pracownia Dyplomująca (IV semestr), Praca Dyplomowa (IV semestr).

Pracownia na I stopniu jest obowiązkowa dla pozostałych kierunków:
Animacja (I, II semestr)
Architektura (I, II semestr)
Design Krajobrazu (I, II semestr)
Projektowanie Mebla (I, II semestr)
Wzornictwo (I, II semestr)
Architektura Wnętrz (I, II semestr)
Scenografia (I, II semestr)
Grafika (I, II semestr)
Rzeźba (I, II semestr)

Pracownia może być wybierana przez studentów I stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunkach:
Animacja (III, IV semestr)
Projektowanie Mebla (III, IV, V semestr)
Design Krajobrazu (V semestr)
Wzornictwo (III, IV, V semestr)
Architektura Wnętrz (III, IV, V semestr)
Scenografia (III, IV, V semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (III, IV semestr)
Grafika (III, IV, V semestr)
Fotografia (III, IV, V semestr)
Rzeźba (III, IV semestr)
Intermedia (III, IV, V semestr)

Pracownia może być wybierana przez studentów II stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunku:
Animacja (I, II, III semestr)
Architektura (III semestr)
Wzornictwo (I, II semestr)
Architektura Wnętrz (I, II, III semestr)
Scenografia (I, II semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I, II, III, IV semestr)
Grafika (I, II, III semestr)
Fotografia (I, II, III semestr)
Intermedia (I, II, III semestr)

7/ Poziom przedmiotu
Podstawowy, średniozaawansowany – I stopień
zaawansowany – II stopień

8/ Rok studiów
Studia I i II stopnia.
Realizacja programu pracowni jest zróżnicowana ze względu na stopień studiów. Dydaktyka ma charakter indywidualny – indywidualne są korekty i konsultacje, odmienne w zależności od stopnia studiów, a także ze względu na realizowany przedmiot.

9/ Liczba punktów ECTS
I stopień – Malarstwo Pracownia Kierunkowa – 41 ECTS, Malarstwo Pracownia Uzupełniająca – 4 ECTS, Pracownia Dyplomująca – 5 ECTS, Praca Dyplomowa – 9 ECTS II stopień – ECTS, Malarstwo Pracownia Kierunkowa 15 ECTS, Pracownia Uzupełniająca – 25 ECTS, Magisterska Pracownia Artystyczna – 12 ECTS, Pracownia Dyplomująca – 5 ECTS, Praca Dyplomowa – 10 ECTS

10/ Efekty kształcenia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia I stopnia
Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia II stopnia

Uzupełniające – dla pozostałych kierunków

UZUPEŁNIAJĄCE EFEKTY KSZTAŁCENIA

11/ Wymagania wstępne
Ogólna orientacja w zakresie historii sztuki. Zainteresowanie kierunkiem studiów.

12/ Treści merytoryczne przedmiotu
Zakres tematyczny przedmiotu malarstwo opiera się przede wszystkim na obserwacji otaczającej rzeczywistości, wyciągania z wniosków z własnej praktyki malarskiej i świadomości istnienia całego spectrum historii malarstwa. Ważnym, wręcz niezbędnym elementem swobody wypowiedzi malarskiej jest warsztat. Poznanie różnych technik i ich umiejętne wykorzystywanie.
W pracowni najważniejszą techniką jest technika olejna. Wszystkie działania w pracowni mają miejsce w oparciu o akt, martwą naturę i ćwiczenia hasłowe, w założeniu mające wyzwolić inwencję studenta w poszukiwaniu własnego języka plastycznego.

13/ Spis zalecanych lektur
Max Doerner – „Materiały malarskie i ich zastosowanie”
David Hockney & Martin Gayford – „Historia obrazów”
Umberto Eco – „Baudolino”

14/ Metody oceny
Zaliczenia z oceną. Proponowanie zadań, ćwiczeń (student często proponuje własne tematy), a następnie rozmowy, korekty, wnioski w postaci zaliczenia z oceną.

15/ Język wykładowy
Polski, angielski

PROGRAM PRACOWNI EN

Pracownia powstała w 2007 roku.
Zadaniem Pracowni jest kształcenie studentów z kierunku Malarstwa i z innych kierunków.
Założenia programowe opierają się na tradycji malarstwa konstruktywistycznego, przez co rozumiany jest warsztat; rozszerzany o nowe narzędzia i środki wyrazu i jego indywidualne budowanie poprzez znajomość malarstwa sięgającego doświadczeń XX wieku. Fundamenty pod charakter Pracowni w tym kształcie w jakim działa obecnie położył prof. Norbert Skupniewicz.
Zagadnienia artystyczne to kolor i jego oddziaływanie formalne na konstrukcję obrazu, linia w jej, koniecznie nie opisowej wersji, forma korzystająca z geometrii i błąd, jako nieodłączny element procesu twórczego mogący być pretekstem, powodem i możliwością nowych i nieoczekiwanych rozwiązań.
Pomimo powyższych założeń, i w związku ze złożonością współczesnego świata sztuki, Pracownia otwarta jest na indywidualne podejmowanie zagadnień interesujące dla danego studenta. Studenta wnikliwie uczestniczącego w pracy w pracowni, interesującego się szeroko rozumianą kulturą (film, teatr, literatura) i biorącego czynny i aktywny w niej udział.

Wybór absolwentów poziom magisterski:
Leszek Myśliński, Jarosław Kossakowski, Izabela Rogucka, Joanna Gryzińska, Urszula Petruczuk.

Wybór absolwentów poziom licencjacki:
Małgorzata Myślińska, Paweł Jaskuła, Maciej Andrzejczak, Julia Królikowska, Natalia Brodacka.

 

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 08:04
  • Ostatnia edycja: 22.03.2019, 11:44