Przejdź do treści

OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA

prof.dr hab.Krzysztof Markowski – kierownik pracowni

dr hab. Paweł Kaszczyński, prof. UAP


KONTAKT
email: krzysztof.markowski@uap.edu.pl
email: pawel.kaszczynski@uap.edu.pl


Lokalizacja 

Budynek A, s. 305

Program

Pracownia umożliwia poznanie obszarów wyrażeń obrazowych w polu malarstwa i przede wszystkim formułowanie indywidualnej i autorskiej wypowiedzi obrazowej. W początkowym etapie – o charakterze propedeutycznym – akcentowane jest zaznajomienie studenta, studentki, osoby studiującej z podstawowymi środkami artykulacyjnymi: relacje pomiędzy światłem – kolorem i rysunkiem, charakter plamy barwnej, rodzaje kompozycji… oraz umożliwienie nabywania i poszerzania umiejętności warsztatowych – ku wyrażaniu treści.

Proponowane tematy i zadania służą odkrywaniu, rozpoznawaniu i określaniu  m o ż l i w o ś c i   i  twórczo rozumianych n i e m o ż l i w o ś c i  wobec założenia, że obraz n i e   j e s t   o d w z o r o w a n i e m rzeczywistości, odwołuje się jednak do naszych mechanizmów percepcji i sposobu rozumienia realnego świata.

Doświadczenie odbioru tej realności zasadza się na takich czynnikach jak: poczucie przestrzeni, wyodrębnianie kształtów, widzenie barw.

Istotna w Pracowni jest praca indywidualna ze studentem, studentką, osobą

studiującą. Wspólna analiza podejmowanych czy proponowanych tematów na

etapie określania koncepcji, idei, obszaru wypowiedzi… i refleksja, prowadzona ku

jak najpełniejszemu ujmowaniu s e n s ó w i kształtowaniu autorskiej postawy

twórczo artystycznej. W Pracowni studenci, studentki i osoby studiujące uczą się

umiejętności warsztatowych, rozwijają swoją wyobraźnię, świadomość artystyczną

oraz swój sposób widzenia, który z kolei formuje indywidualny kod kompozycyjny.

Zajęcia są indywidualne. Dzielą się na część studyjną oraz ćwiczenia semestralne.

Pracy towarzyszy refleksja w formie rozmowy, korekty oraz przekazywanie

informacji dotyczących technologii.

Języki wykładowe
Polski


Realizowane przedmioty

Jednolite studia magisterskie: Malarstwo Propedeutyka, Konsultacje, Malarstwo – Pracownia Kierunkowa, Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa, Magisterska Pracownia Artystyczna, Malarstwo Pracownia Uzupełniająca, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Pracownia Dyplomująca, Egzamin Dyplomowy, Malarstwo – przedmiot prowadzony dla innych kierunków.

Studia I stopnia: Malarstwo – Pracownia Kierunkowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa, Pracownia Dyplomująca, Egzamin Dyplomowy, Malarstwo – przedmiot prowadzony dla innych kierunków.

Studia II stopnia: Magisterska Pracownia Artystyczna, Malarstwo Pracownia Uzupełniająca, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa, Pracownia Dyplomująca, Egzamin Dyplomowy. 

Wystawa końcoworoczna

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 07:57
  • Ostatnia edycja: 15.05.2023, 11:55