IV Pracownia Grafiki – Litografia

kierownik
prof. dr hab. Stefan Ficner

dr hab. Maksymilian Skorwider, ad

laborant
mgr Dorota Jonkajtis

miejsce
Budynek B, sala 402

kontakt
FB: https://www.facebook.com/LitografiaUAP/?fref=ts


Ogólna formuła przedmiotu

Podstawowym celem jest przygotowanie studentów do sprawnego wykorzystywania warsztatu (druku płaskiego). Ostatecznym celem jest nabycie umiejętności samodzielnego użycia środków warsztatowych do twórczej wypowiedzi.

Typ przedmiotu

Ćwiczenia i wykłady

Efekty kształcenia: wiedza, umiejętności

Zwraca się uwagę na wrażliwość widzenia, zarówno przez naukę konkretnego warsztatu graficznego, jak warsztatu pojęciowego. Opanowanie warsztatu litograficznego stanowi podstawę, a nie cel sam w sobie, do dalszego studiowania i stopniowego kształtowania coraz dojrzalszej postawy twórczej.

Poza znajomością warsztatu, student powinien nauczyć się łączenia i kojarzenia różnych technik graficznych. Od I-go roku kształtuje się umiejętność zarówno pracy w zespole, jak pracy indywidualnej.

STUDENCI I ROKU:

Uczą się podstaw techniki druku płaskiego (w tym przypadku litografii), takich jak: rysunek kredkowy na kamieniu, rysunek tuszem na kamieniu. Jest to obowiązkowy kurs dla wszystkich na kierunku: Grafika Warsztatowa. Punktem wyjścia do rozmów i wydrukowania grafiki są tematy wywieszone w pracowni (do wyboru 10 tematów).

STUDENCI PRACOWNI PODSTAWOWEJ: tzn. osoby zapisane do pracowni (Rok II  i III), uczą się coraz bardziej skomplikowanych technik graficznych, takich jak: techniki lawowane, kamienioryty, kwasoryty, druk negatywowy. Opanowanie warsztatu jest środkiem pozwalającym na własną wypowiedź twórczą. Jest ona wypadkową znajomości warsztatu graficznego, korekt i rozmów z prowadzącym pracownię, zapoznania się z zaproponowanymi lekturami i własnych decyzji twórczych

Program pracowni