Przejdź do treści

Nazwa
Pracownia Transformacji Obrazu (eksperymentalne formy rejestracji obrazu)

Kierownik pracowni:
prof. dr hab. Konrad Kuzyszyn
Asystent:
mgr Mateusz Sadowski

Miejsce:
budynek B, s. 101

Kontakt:
konrad.kuzyszyn@uap.edu.pl
mateusz.sadowski@uap.edu.pl

Opis pracowni:
V Pracownia Fotografii zainteresowana jest tym, czego nie widać oraz myśleniem przez patrzenie. Celem jest odkrywanie, poszerzanie oraz kształtowanie własnego języka sztuki na drodze eksperymentów wizualnych z zakresu fotografii i nowych mediów – fotografia w rozszerzonym polu medialnym, z naciskiem na ruchome formy obrazu tj. wideo, film, animacja oraz związki fotografii z obiektem i instalacją przestrzenną, eksperyment w zakresie użycia fotografii; absolwenci : Weronika Wronecka, Karolina Belter, Evgeniia Klemba, Tobiasz Jankowiak, Agata Łakińska, Katarzyna Bogusz, Marta Stachowska, Magdalena Andrynowska, Anna Polakowska, Weronika Ławniczak, Magdalena Żołędź.

Godziny i dni otwarcia pracowni:
Czwartki od godz. 9:30 do 11:45 – zajęcia obowiązkowe dla II roku Fotografii I stopnia
Piątki od godz. 10:00 do 15:00 – zajęcia dla studentów Wolnego Wyboru oraz studiów magisterskich i dyplomantów.

Program V Pracowni

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 15.05.2017, 11:26
  • Ostatnia edycja: 23.02.2022, 17:14