Przejdź do treści

Kierownik:
prof. dr hab. Konrad Kuzyszyn


Pracownia Fotografii Eksperymentalnej
dr hab. Sławomir Decyk, prof. UAP

Pracownia  Fotografii w kontekstach
prof. dr hab. Piotr  Wołyński
mgr Agnieszka Antkowiak, asyst.

Pracownia Transformacji Obrazu
prof. dr hab. Konrad Kuzyszyn
dr Mateusz Sadowski, ad.


Katedrze Fotografii Intermedialnej wykorzystujemy fotografię w ramach szeroko pojętych sztuk wizualnych – od obrazu przez wideo, dźwięk, obiekt, po wieloelementowe instalacje. Fotografia, obecna dziś we wszystkich mediach, łączy się z nimi zyskując nieoczekiwane możliwości.  Jako wykładowcy KFI, w ramach własnej praktyki artystycznej, traktujemy medium fotografii jako jeden ze środków służących nie tylko obrazowaniu, ale przede wszystkim kształtowaniu własnego języka sztuki.

Wiemy jak wspierać praktykę artystyczną studiujących:

 • poprzez stawianie fotografii w najróżniejszych kontekstach czy działaniach eksperymentalnych
 • poprzez doświadczenia ekspozycyjne w ramach wystaw, udział w warsztatach, plenerach i spotkaniach autorskich.
 • poprzez prowokowanie refleksji nad teoretyczno-praktycznymi aspektami fotografii i sztuki współczesnej

W ramach rozwoju indywidualnych postaw twórczych studentek i studentów stawiamy na partnerstwo, otwartość oraz inkluzywność. Cenimy przyjazną i twórczą atmosferę oraz nietuzinkowe rozwiązania. Zachęcamy do eksperymentowania, negocjowania, kontestowania, działania z zamkniętymi  oczami, do samorozwoju w zakresie koncepcji twórczych i ich realizacji.

Nasza współpraca ze studentami opiera się na autorskich programach Pracowni, ukształtowanych wieloletnim doświadczeniem artystycznym i edukacyjnym. Teoretyczne i praktyczne umiejętności w przygotowywaniu prezentacji i wystaw przekazujemy studentom w ramach wspólnego organizowania pokazów w galeriach sztuki w różnych częściach Polski, prezentacjach online oraz inicjatywach wydawniczych.

Nasi studenci i absolwenci są stale obecni na festiwalach, konkursach i przeglądach fotografii, filmu i mediów pokrewnych (między innymi na Fotofestiwalu w Łodzi, Międzynarodowym Festiwalu Fotografii TIFF we Wrocławiu, Miesiącu Fotografii w Krakowie, Festivalu Filmowym Shortwaves, Miesiącu Fotografii w Bratysławie, oraz wielu innych.

Wspomagamy studentów w rozpoznaniu fotografii zarówno jako samodzielnej dziedziny sztuki oraz jako zestawu narzędzi służących wypowiedzi artystycznej w ramach dziedzin pokrewnych. Studiujący mogą liczyć na wsparcie w zdobywaniu umiejętności i poznaniu zagadnień technicznych z zakresu rejestracji i edycji fotografii cyfrowej i obrazu ruchomego, techniki oświetleniowej, pracy w studio fotograficznym i filmowym, opanowaniu zarówno tradycyjnych (ciemniowych), jak i poszukiwaniu eksperymentalnych technik fotograficznych, przygotowania prezentacji i portfolio autorskiego.

Obszary  zagadnień,  aktywności  artystycznych  i  naukowych  podejmowanych  na kierunku

Fotografia i zakresie studiów Fotografia Intermedialna:

 • konstruowanie indywidualnych form wypowiedzi artystycznej/dzieła sztuki
 • teoria i praktyka z zakresu posługiwania się fotografią w odmiennych kontekstach wystawienniczych i medialnych
 • transformowanie obrazu fotograficznego w ramach form takich jak: wydruk, obiekt fotograficzny, film, wideo, animacja, obraz generowany komputerowo (CGI), instalacja, działania performatywne, publikacje on-line
 • przygotowanie prezentacji własnej twórczości w ramach wystaw zbiorowych i indywidualnych
 • rola intuicji i eksperymentu w metodzie twórczej
 • zadawanie pytań o współczesne przemiany w fotografii i sztuce obrazowania
 • portfolio klasyczne i multimedialne
 • komunikacyjne i artystyczne wymiary usieciowienia fotografii
 • rola fotografii w medialnym obrazie świata
 • aktywizm wizualny – rola obrazu w działaniach społecznych
 • rola teorii sztuki i fotografii w praktyce artystycznej – obrazowa teorio-praktyka
 • cyfrowa edycja obrazu jako medium sztuki
 • praktyka generowania i symulowania obrazów
 • historia i teoria fotografii
 • udział w warsztatach, plenerach, festiwalach sztuki

 • Autor: Agata Tratwal
 • Opublikowano: 19.10.2020, 12:28
 • Ostatnia edycja: 23.02.2022, 17:15