Przejdź do treści

Pracownia Fotografii w kontekstach

Kierownik:

prof. dr hab. Piotr Wołyński

Asystenci:

dr hab. Sławomir Decyk, prof. UAP

mgr Agnieszka Antkowiak, as.

Miejsce: Katedra Fotografii, budynek B, I piętro

Kontakt:


Działania w III Pracowni Fotografii ogniskują się wokół twórczych możliwości różnych form rejestracji obrazu i ich funkcjonowania w dzisiejszych technologiach komunikacyjnych. Technika fotografii traktowana jest jako punkt wyjścia do eksperymentu, pracy nad indywidualnymi rozwiązaniami formalnymi, strukturalnymi     i znaczeniowymi rejestracji. Równoległym obszarem działań i analizy jest postinternetowa kondycja sztuki i komunikacji. Dominacja reguł cyberprzestrzeni  wypracowuje dziś szereg odmiennych sposobów obrazowania, uwalniając stopniowo sztukę od medialnego determinizmu.

# Zadajemy dawne pytania starając się znaleźć nowe odpowiedzi. Co widzimy, gdy patrzymy na fotografię? Jak materializować/mitologizować postmedialną rzeczywistość?

# Szukamy nowych pytań w działaniu. Zaopatrujemy cybersferę w obrazy i  wydobywamy z niej (czy to magiczna sztuczka?) nową materialność.

# Uczymy się praktyki koncentracji uwagi i porządkowania znaczeń na styku wielu rzeczywistości.

  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 26.09.2017, 18:20
  • Ostatnia edycja: 23.02.2022, 17:15