Przejdź do treści

I Pracownia Rysunku Projektowego

kierownik: dr Michał Bartkowiak
kontakt: michal.bartkowiak@uap.edu.pl

asystent: mgr Alicja Węgrowska, asyst.
kontakt: alicja.wagrowska@uap.edu.pl

miejsce: pl. Wielkopolski 9, budynek C, sala 05

godziny i dni otwarcia pracowni:
wtorek od 9:30 do 11:00, 13:00 do 17:30W procesie kształcenia w pracowni student zdobywa następującą wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne:

Wiedza:

 • zna język, system pojęć i  terminologię specyficzną dla studiowanej dziedziny
 • posiada wiedzę o podstawowych zasadach kompozycji
 • posiada ogólne wiadomości w zakresie metod i technik projektowania
 • posiada podstawową wiedzę dotyczącą materiałów, technologii i konstrukcji
 • zna zasady ergonomii
 • posiada znajomość systemu graficznego właściwego dla opracowań   technicznych/rysunek architektoniczny i maszynowy/ oraz zasad
 • opracowania dokumentacji technicznej, wynikających z obowiązujących norm, sztuki projektowania oraz technologii wykonawczych

Umiejętności:

 • ma umiejętność rozwijania stawianych mu pytań i zadań oraz poszukiwania właściwych odpowiedzi i rozwiązań
 • ma umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia w procesie projektowania
 • potrafi zaprojektować przestrzeń architektoniczną, zbudować formę, rozwiązać prawidłowo funkcję
 • potrafi stosować środki wyrazu plastycznego, materiały i technologie adekwatne do zamierzonego efektu
 • potrafi przekazać projekt w czytelny i klarowny sposób
 • potrafi omówić, opisać i bronić swojego projektu
 • posiada umiejętność kreatywnego posługiwania się graficznymi systemami właściwymi dla opracowań technicznych oraz sporządzania dokumentacji technicznej projektu
 • potrafi korzystać ze źródeł bibliograficznych
 • posiada umiejętność poszukiwania wiedzy i kreatywnego wykorzystania rozwiązań służących realizacji konkretnych projektów

Kompetencje społeczne:

 • ma zdolność przewidywania skutków własnych działań projektowych
 • jest przygotowany do pracy w zespole projektowym i realizowania powierzonych mu zadań
 • jest przygotowany do prezentacji własnego projektu i obrony własnej koncepcji
 • jest zdolny do samoorganizacji i planowania własnych działań projektowych
 • jest kompetentny w zakresie analizy i syntezy, w szczególności zbierania informacji, ich krytycznej oceny i twórczej interpretacji
 • Autor: Aleksandra Gaj
 • Opublikowano: 13.01.2019, 17:37
 • Ostatnia edycja: 03.10.2023, 22:14