Przejdź do treści

Kierownik Zakładu:

dr Michał Bartkowiak, ad.

strona: https://www.facebook.com/Zak%C5%82ad-Technik-Przekazu-Projektowego-472408782884945

Opis:

U podstaw powołania (1995 r.), jak i rozwoju ZTPP leży idea szeroko pojmowanego przekazu projektowego. Idea ta wykracza poza wąską definicję rysunku technicznego, rozumianego jako graficzny zapis formy architektury lub przedmiotu, zgodny z obowiązującymi zasadami rysunku technicznego, zawierający wszelkie niezbędne informacje potrzebne do jej wykonania. Tworzenie opracowań technicznych rozumianych jako przekaz plastycznej idei to nie tylko inżynieryjny zapis danych. To również wnikliwe studiowanie formy, jej detalu i materii, mające na celu spójność formy i konstrukcji, a także świadome i twórcze poszukiwanie formy przekazu projektowego opartego na wrażliwości plastycznej, wiedzy technicznej i rysunkowej oraz znajomości zarówno tradycyjnych, jak i cyfrowych technik prezentacyjnych. Opracowany w 2012 roku Ramowy Program Kształcenia dla wszystkich pracowni tworzących strukturę Zakładu stanowi spójną całość programową i pomimo autonomii poszczególnych pracowni, realizowanej głównie w sposobie prowadzenia zajęć, metodyce pracy oraz sposobach realizacji ćwiczeń, wyznacza pewien proces dydaktyczny dający studentom możliwość stopniowego i ukierunkowanego podnoszenia swoich umiejętności, wiedzy oraz kompetencji. W trakcie tego procesu studenci mają okazję realizować obowiązkowe zadania, typowe dla profesji projektanta wnętrz, scenografii czy ubioru, jak i podejmować indywidualne tematy eksponujące ich zainteresowania w ramach obranego kierunku studiów.


I Pracownia Rysunku Projektowego – budynek C, s.05
dr Michał Bartkowiak, ad.
mgr Mateusz Waszak, as
mgr Alicja Węgrowska, asyst. (urlop macierzyński do 2025 r.)

II Pracownia Rysunku Projektowego – budynek E, s. 53A
dr Robert Gruszewski, ad.
mgr Mateusz Waszak, asyst.

Pracownia Rysunku Prezentacyjnego – budynek E, s.42
dr Marta Wyszyńska, ad.

Perspektywa i aksonometria w architekturze
mgr Wojciech Sypniewski, asyst.

Konstrukcja i modelowanie ubioru
dr Zyta Kaleta, ad.

Techniki i technologie scenografii
dr Izabella Rybacka, ad.

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 21.03.2017, 16:27
  • Ostatnia edycja: 03.10.2023, 21:26