Przejdź do treści

p.o. kierownika: dr Mikołaj Stankowski, ad.
kontakt: mikolaj.stankowski@uap.edu.pl

miejsce: budynek G, s. 104

godziny i dni otwarcia pracowni:
poniedziałek 9:00–13:30
wtorek 9:00–13:00
czwartek 9:00–13:30

Karta Pracowni 2023_2024 – III Pracownia Architektury Wnętrz – I – II stopień


Pracownia funkcjonuje od1999 roku i prowadzi studia kierunkowe w zakresie projektowania wnętrz użyteczności publicznej w szeroko pojętej przestrzeni architektonicznej. Współczesna architektura jest próbą nie tylko spełnienia potrzeb, nie tylko znakiem określonej epoki historycznej, ale również próbą przewidzenia następującej po czasach współczesnych przyszłości. Celem kształcenia w pracowni jest rozwój świadomości plastycznej, uzyskiwanej poprzez studium kompozycji przestrzennej, kształtu, barwy, materiału i faktury jako komponentów określonego charakteru plastycznego i emocjonalnego przestrzeni wnętrza. W pracowni ma miejsce takie projektowanie przestrzeni architektonicznej, zewnętrznej i wewnętrznej, które uwzględniają zasadę „nakładającego się oddziaływania”. Tego rodzaju formuła będzie umożliwiać otwartą wypowiedź plastyczną, stanowiącą swego rodzaju „znak” dla współczesnego człowieka. Założenia te pozwalają na zdefiniowanie tematów problemowo tak, aby w powstających pracach ogniskowały się indywidualne preferencje artystyczne studentów, by każdy mógł znaleźć własną formułę wypowiedzi w opracowywanych projektach w pracowni.

Misją i celem nadrzędnym i strategicznym pracowni jest uzyskiwanie jak najwyższego poziomu kształcenia na studiach I i II stopnia z zachowaniem elitarnego charakteru studiowania.Dbając o wartości wynikające z historii i tradycji Wydziału w całym procesie kształcenia stawiamy w pracowni na innowacyjność i nowoczesność studiowania.Rozwijane będą badania naukowe.Pracownia kontynuuje i rozwija współpracę z uczelniami artystycznymi, instytucjami naukowymi, kulturalnymi, urzędami i firmami. Nawiązuje współpracę z biurami projektowymi i firmami umożliwiającymi odbycie praktyk zawodowych przez studentów.Rozwijana będzie formuła wymiany studentów między uczelniami, a także organizacja wspólnych inicjatyw artystycznych, plenerów i wystaw o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Absolwentami pracowni są między innymi: Julia Kunikowska, Mikołaj Stankowski, Maria Szeszuła, Kamila Snela, Robert Gruszewski, Dominika Zawojska, Alicja Krystek, Iga Ordyniec, Katarzyna Zawierucha, Dagmara Sobolewska, Rafał Rzadkiewicz, Agnieszka Czachór, Przemysłąw Doliwa, Emilia Strzempek-Plasun i wielu innych. 

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 10.01.2019, 14:17
  • Ostatnia edycja: 03.10.2023, 21:49