Przejdź do treści

PRACOWNIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ II

kierownik: prof. dr hab. Weronika Węcławska-Lipowicz
kontakt: marta.weclawska-lipowicz@uap.edu.pl

asystentka: Marta Brennenstuhl-Bludnik
kontakt: marta.brennenstuhl-bludnik@uap.edu.pl

miejsce: pl. Wielkopolski 9, budynek C, sala 07

godziny i dni otwarcia pracowni:
poniedziałek: 9.00–13.30
czwartek: 9.00–13.30

Karta Pracowni 2023_2024 – II Pracownia Projektowania Wnętrz – I – II stopień


PIĘKNY znaczy ŁADNY, ŁADNY znaczy zawierający w sobie ŁAD, porządek i harmonię.

W pracowni próbujemy poszukiwać PIĘKNA czyli tego wewnętrznego ŁADU rzeczy, przestrzeni i form. Studiujemy kulturowe konteksty architektury, odwołujemy się do klasycznych kategorii. Uczymy się dostrzegać i cenić wartości zastane aby dojrzale tworzyć nowe.

Pracownia kształci studentów kierunku architektura wnętrz na obu pozimach: licencjackim i magisterskim. Jednoczesnie Pracownia prowadzi program uzupełniajacy dla studentów innych kierunków projektowych i Pracowni Wolnego Wyboru.

Zadania dotyczą kreacji przestrzeni, architektury, architektury wnętrz , detali wnętrza, wystawiennictwa.

Zrozumienie jedności przestrzeni i związków między zewnętrzną a wewnętrzną formą w architekturze oraz relacji między konstrukcją, funkcją i formą ma zasadnicze znaczenie. Często podejmowane są tematy związane z adaptacją, działaniami wobec i w obrębie obiektów zabytkowych. Umiejętność odczytania kontekstu i podjęcia twórczego dialogu jest priorytetem.  Problematyka ćwiczeń uwzględnia rok studiów, kierunek, własne predyspozycje studentów. Tematy formułowane są, więc problemowo, aby umożliwić studentom jak najbardziej indywidualną wypowiedź. 

Praca nad projektem przebiega etapowo. Od analizy postawionego problemu, studium przestrzeni, kontekstu /architektonicznego, historycznego, znaczeniowego/ zarysowania idei w postaci szkiców, przez poszukiwanie formy, określenie konstrukcji, rozwiązanie funkcji, decyzje kolorystyczne, materiałowe, opracowanie detalu, do ostatecznego, czytelnego, plastycznego przedstawienia koncepcji w formie rysunkowej na planszach i przestrzennych makiet.

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 09.01.2019, 14:07
  • Ostatnia edycja: 03.10.2023, 21:46