Przejdź do treści

Pracownia Architektury Wnętrz I

kierownik: prof. dr hab. Janusz Stankowski

asystent: mgr Oriana Przybyła

miejsce: Bud. A, sala 104 A

kontakt: jastankowski@go2.pl  (kierownik)

ori.przybyla@gmail.com (asystent)

godziny i dni otwarcia pracowni:

poniedziałki i czwartki, godz. 9.30 – 13.15

PROGRAM PRACOWNI studia I st.

PROGRAM PRACOWNI studia II st.


W latach 60 – tych i 70 – tych ubiegłego wieku Pracownię prowadził prof. Jan Węcławski. W 1975 r. asystentem Profesorazostał Janusz Stankowski, który po przewrowadzeniu w 1983 r.  przewodu kwalifikacyjnego I stopniaod roku 1984 pracował jako adiunkt w Pracowni.

W 1991 r. – po przeprowadzeniu przewodu kwalifikacyjnego II stopnia(habilitacja) – Janusz Stankowski został kierownikiem Pracowni w wyniku postępowania konkursowego.

Podstawowe założenia ideowe.
Architektura jest sztuką poszukującą równowagi – między duchem i materią, formą, funkcją i konstrukcją, bytem zastanym i nową ideą. Wszystkie te wartości składają się na formę architektoniczną.

Tworząc formy nieustannie dokonujemy wyborów, mając świadomość odpowiedzialności za dysponowanie przestrzenią, która jest wspólnym dobrem.

Kształcenie umiejętności podejmowania decyzji uwzględniających wiele aspektów jest celem naszej wspólnej pracy ze studentami.

Świadomie odwołujemy się do klasycznych wartości, przywołując zapomniane niekiedy pojęcia, kategorie i kryteria. Pojęcie Piękna w jego wszelkich odmianach jest wśród nich kluczowe.

Dążymy do tego, by w powstających pracach ogniskowały się predyspozycje artystyczne i preferencje studentów. 

Prace studentów mają charakter koncepcji – nie projektów realizacyjnych – jednak problemy konstrukcyjne, materiałowe i technologiczne mamy nieustannie na uwadze.

Staramy się więc równoważyć pracę nad rozwojem wyobraźni z profesjonalnym przygotowaniem do działalności projektowej.

Ostateczna forma prezentacji pracy zależy od jej merytorycznej zawartości – łączymy techniki komputerowe z tradycyjnymi formami przekazu (rysunki odręczne, modele). Dbamy, by warsztatowe umiejętności nabyte w pracowniach artystycznych znajdowały zastosowanie w projektach, by praca projektanta była KREACJĄ ARTYSTYCZNĄ.

Tradycją Pracowni jest podejmowanie tematów dotyczących przestrzeni mieszkalnej.

Absolwentami Pracowni są m. in. Prof. Jadwiga Filipiak, prof. Anna Goebel, prof. Jolanta Usarewicz – Owsian, prof. Eugeniusz Matejko, prof. Piotr Machowiak.

 

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 09.01.2019, 12:45
  • Ostatnia edycja: 27.02.2019, 08:28