Przejdź do treści
Pracownia Projektowania Wnętrz i Przestrzeni Wystawienniczych
Zajęcia w roku akademickim 2022-2023 odbywają się w formie hybrydowej – prawdopodobny dzień zajęć stacjonarnych to wtorek, między godzinami 9:00 – 14:00 (godziny ustalane dla konkretnych grup projektowych) w sali 202/201 budynek A.
Wymagany wcześniejszy kontakt mailowy w celu zapisania do pracowni.
Zakres tematyczny poruszany w pracowni obejmuje przykłady projektowania wnętrz mieszkalnych i komercyjnych, a także przestrzeni wystawienniczych, w tym służących eksponowaniu dzieł sztuki, towarów, dokumentów, zjawisk bądź idei. Interdyscyplinarność wystawiennictwa wymaga by projektowanie rozpoczynać od tworzenia spójnej koncepcji funkcjonalnej obiektu lub wystawy (scenariusz wystawy). Dlatego w pracowni duży nacisk kładziony jest na wstępną fazę projektu, którą jest opracowanie koncepcji aktywności w projektowanej przestrzeni, a w przypadku przestrzeni wystawienniczej, także na pozaplastyczne elementy, takie jak multimedia (dźwięk, obraz), elementy choreografii; pomysł na interakcję itp.

Zagadnieniami poruszanymi w trakcie zajęć są:
 • analiza przestrzeni pod kątem warunków architektonicznych
 • analiza wymogów wynikających z planowanej funkcji; tworzenie idei funkcjonalnej przestrzeni i scenariusza wystawy (w przypadku projektów wystawienniczych)
 • kompozycja elementów w przestrzeni, podział przestrzeni i koncepcja architektoniczna
 • dobór elementów wykończenia i elementów wyposażenia pod względem stylistycznym i wymagań materiałowych
 • funkcjonalność i ergonomia zastosowanych rozwiązań i dobranych elementów wyposażenia
 • kolorystyka
 • oświetlenie
 • nacisk na rozwiązania sprzyjające osobom niepełnosprawnym
W przypadku projektów wystawienniczych istotnymi zagadnieniami są też:
 • multimedialność środków przekazu
 • pomysł na interakcję
 • forma zabudowy z rozróżnieniem na zabudowę systemową, indywidualną i modułową
 • pomysł na sposób zaprezentowania produktów i elementy wystawowe; grafika w przestrzeni wystawienniczej
W odniesieniu do formy podania koncepcji projektowej wymagana jest:
 • umiejętność zaprezentowania koncepcji w formie rysunku technicznego
 • w formie fotorealistycznej wizualizacji bądź zdjęć z makiety
 • w formie profesjonalnie zakomponowanej planszy wraz z koniecznymi opisami
 • w formie portfolio projektu
Przykładowy zakres tematów podejmowanych w pracowni:
 • projekt stoiska targowego
 • projekt z zakresu wystawiennictwa muzealnego lub galeryjnego
 • projekt przestrzeni ekspozycyjnych towarów jak wzorcownie czy sklepy
 • projekt wnętrz komercyjnych, np. biura, pracownie, obiekty gastronomiczne
 • projekty wnętrz mieszkalnych
Wybrane prace – stoiska targowe:
Wybrane prace – wnętrza:
Wystawy końcoworoczne 2020-21, 2021-22
 • Autor: Agnieszka Meller-Kawa
 • Opublikowano: 01.10.2020, 20:19
 • Ostatnia edycja: 03.10.2022, 11:45