Przejdź do treści
Pracownia Projektowania Wnętrz i Przestrzeni Wystawienniczych
Osoby chcące zapisać się do pracowni proszę o kontakt pod adresem: agnieszka.meller-kawa@uap.edu.pl
Termin zajęć zostaną ustalone w oparciu o możliwości uczestników grupy. Prawdopodobnym terminem są wtorki w godzinach 9:00 – 13:00, sala B 211/212. 
Zakres tematyczny powstających w pracowni projektów obejmuje projektowanie wnętrz mieszkalnych, komercyjnych, a także przestrzeni wystawienniczych, w tym służących eksponowaniu dzieł sztuki, towarów, dokumentów, zjawisk bądź idei. Interdyscyplinarność wystawiennictwa wymaga by projektowanie rozpoczynać od tworzenia spójnej koncepcji funkcjonalnej obiektu lub wystawy (scenariusz wystawy). Dlatego w pracowni duży nacisk kładziony jest na wstępną fazę projektu, którą jest opracowanie koncepcji aktywności w projektowanej przestrzeni, a w przypadku przestrzeni wystawienniczej, także na pozaplastyczne elementy, takie jak multimedia (dźwięk, obraz), elementy choreografii; pomysł na interakcję itp.

Zagadnieniami poruszanymi w trakcie zajęć są:
 • analiza przestrzeni pod kątem warunków architektonicznych
 • analiza wymogów wynikających z planowanej funkcji; tworzenie idei funkcjonalnej przestrzeni i scenariusza wystawy (w przypadku projektów wystawienniczych)
 • kompozycja elementów w przestrzeni, podział przestrzeni i koncepcja architektoniczna
 • dobór elementów wykończenia i elementów wyposażenia pod względem stylistycznym i wymagań materiałowych
 • funkcjonalność i ergonomia zastosowanych rozwiązań i dobranych elementów wyposażenia
 • kolorystyka
 • oświetlenie
 • nacisk na rozwiązania sprzyjające osobom niepełnosprawnym
W przypadku projektów wystawienniczych istotnymi zagadnieniami są też:
 • multimedialność środków przekazu
 • pomysł na interakcję
 • forma zabudowy z rozróżnieniem na zabudowę systemową, indywidualną i modułową
 • pomysł na sposób zaprezentowania produktów i elementy wystawowe; grafika w przestrzeni wystawienniczej
W odniesieniu do formy podania koncepcji projektowej wymagana jest:
 • umiejętność zaprezentowania koncepcji w formie rysunku technicznego
 • w formie fotorealistycznej wizualizacji bądź zdjęć z makiety
 • w formie profesjonalnie zakomponowanej planszy wraz z koniecznymi opisami
 • w formie portfolio projektu
Przykładowy zakres tematów podejmowanych w pracowni:
 • projekt stoiska targowego
 • projekt z zakresu wystawiennictwa muzealnego lub galeryjnego
 • projekt przestrzeni ekspozycyjnych towarów jak wzorcownie czy sklepy
 • projekt wnętrz komercyjnych, np. biura, pracownie, obiekty gastronomiczne
 • projekty wnętrz mieszkalnych
wystawa końcoworoczna 2022/2023
wystawa końcoworoczna 2021/2022
wystawa końcoworoczna 2020/2021
wystawa końcoworoczna 2019/2020
Wybrane prace – stoiska targowe:

Wybrane prace – wnętrza:


PORTFOLIO PDF


 • Autor: Agnieszka Meller-Kawa
 • Opublikowano: 01.10.2020, 20:19
 • Ostatnia edycja: 28.02.2024, 13:47