Przejdź do treści

Katedra Kuratorstwa i Teorii Sztuki

Kierownik: dr Justyna Ryczek, ad.

Katedra Kuratorstwa i Teorii Sztuki działa w strukturach Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa.

Pracownicy Katedry, zajmując się refleksją związaną ze sztuką współczesną, w tym z problemem kuratorstwa, kreślą szerokie pola badawcze: od sztuki współczesnej, jej społecznych uwarunkowań, poprzez fotografię, prawo autorskie aż po zainteresowania sztuką internetu i kulturą popularną. Ten szeroki obszar badawczy pozwala nam być promotorami i promotorkami wielu prac licencjackich i magisterskich studentów i studentek większości kierunków na Uczelni.

Pojawienie się Katedry jest związane z uruchomieniem przez Wydział Edukacji Artystycznej pierwszego na Uczelni teoretycznego kierunku – Kuratorstwo i Teorie Sztuki. Nasi pracownicy, obok wielu zajęć prowadzonych na rzecz studentów całej Uczelni, skupiają się na rozwijaniu właśnie tego kierunku. W ramach Katedry obok pracy dydaktycznej, chcemy prowadzić naukowy namysł nad zróżnicowanymi strategiami kuratorskimi.  Większość z nas to nie tylko teoretycy, ale też czynni krytycy/krytyczki i kuratorzy/kuratorki.

dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. UAP

 • Teorie sztuki
 • Wykłady monograficzne ze sztuki współczesnej
 • Projekty kuratorskie
 • Seminarium magisterskie
 • Projekt dyplomowy kuratorski

dr hab. Mateusz Bieczyński, prof. UAP

 • Prawo autorskie
 • Analiza dzieła plastycznego
 • Fakultet: Prawno-społeczne uwarunkowania kopiowania w sztukach wizualnych – ujęcie krytyczne
 • Projekty kuratorskie
 • Plener teoretyczny
 • Seminarium magisterskie

dr hab. Tomasz Misiak prof. UAP

 • Estetyka
 • Zagadnienia sztuki współczesnej
 • Fakultet: Kultura dźwięku
 • Warsztaty dziennikarskie
 • Proseminarium
 • Seminarium magisterskie

dr Witold Kanicki, ad.

 • Zagadnienia sztuki współczesnej
 • Strategie kuratorskie
 • Projekty kuratorskie
 • Historia kuratorstwa i muzealnictwa
 • Wprowadzenie do sztuki współczesnej i kuratorstwa
 • Seminarium licencjackie

prof. dr hab. Izolda Kiec

 • Podstawy pisania tekstów
 • Prądy ideowe XX wieku
 • Fakultet: Poezja XX wieku – projekt „bliskiego czytania”.
 • Proseminarium (KiTS)
 • Seminarium magisterskie

dr hab. Ewa Wójtowicz, prof. UAP

 • Historia sztuki
 • Kuratorowanie nowych mediów
 • Kultura internetu
 • Warsztaty krytyczne
 • Fakultet: Geografie sztuki
 • Seminarium magisterskie

dr Justyna Ryczek, ad.

 • Krytyka artystyczna
 • Etyczne konteksty sztuki współczesnej
 • Zagadnienia sztuki współczesnej
 • Wykłady monograficzne ze sztuki współczesnej
 • Seminarium magisterskie
 • Projekt dyplomowy kuratorski

dr Anna Rogozińska, ad.

 • Rynkowe aspekty sztuki współczesnej
 • Promocja kultury w strukturach Unii Europejskiej
 • Marketing sztuki
 • Historia sztuki użytkowej
 • Autor: Michał Żerdzicki
 • Opublikowano: 09.12.2016, 19:05
 • Ostatnia edycja: 05.01.2022, 20:05