Przejdź do treści

prof. dr hab. Marta Smolińska

kontakt
marta.smolinska@uap.edu.pl


Jestem historyczką i krytyczką sztuki, a także kuratorką. Interesuję się przede wszystkim sztuką i teorią sztuki oraz krytyką artystyczną i strategiami kuratorskimi II połowy XX wieku oraz wieku XXI. W moich dotychczasowych badaniach zajmowałam się jednak również sztuką około 1900 oraz sztuką I połowy XX wieku. Wcześniej w centrum moich zainteresowań badawczych znajdował się nieprzedstawiający obraz sztalugowy i procesy przemian, jakim podlegał on po roku 1945. Ostatnio pracowałam zaś m.in. nad związkami projekcji wideo i obrazu sztalugowego od lat 60. do współczesności, zjawiskiem haptyczności w sztuce współczesnej i przewartościowaniem hierarchii zmysłów, zagadnieniem cielesności obrazu, antropologią skóry w malarstwie, motywem włosów w sztuce współczesnej oraz nieczytelnością w relacji do pisma i palimpsestu. Analizuję również nowe typy pomników i antypomników (np. antypomniki nomadyczne), a także wybrane nurty współczesnej sztuki austriackiej, rumuńskiej i tureckiej. Koncentruję się na przekraczaniu wizualności i pytaniach o materię sztuki oraz strategiach jej odbioru. Od roku 2019 jestem kierowniczką międzynarodowego grantu badawczego NCN OPUS „Pogranicze jako transition space. Strategie artystyczne i kuratorskie wobec granicy polsko-niemieckiej w kontekście polityki kulturalnej obu krajów oraz border art (1989-2019)” (2018/31/B/HS2/00553).

Wybrane publikacje:

ROZWIN

Książki:

 • Młody Mehoffer, wyd. Universitas, Kraków 2004.
 • Puls sztuki. OKOło wybranych zagadnień sztuki współczesnej, wyd. Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2010.
 • Otwieranie obrazu. De(kon)strukcja uniwersalnych mechanizmów widzenia w nieprzedstawiającym malarstwie sztalugowym II połowy XX wieku, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012.
 • Julian Stańczak. Op art i dynamika percepcji / Julian Stańczak. Op art and the dynamics of perception, wyd. Muza, Warszawa 2014.
 • Haptyczność poszerzona. Zmysł dotyku w sztuce polskiej II połowy XX i początku XXI wieku, wyd. Universitas, seria ARS VETUS ET NOVA, Kraków 2020.
 • Bez tonu pewności. Sejsmografia sztuki współczesnej, wyd. UAP, Poznań 2021 (online: https://uap.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/Marta_Smolinska-Bez-tonu-pewnos%CC%81ci.pdf).

ROZWIN

Książki i katalogi pod redakcją:

 • Rzeźba dzisiaj 1 / Sculpture Today 1, red. Eulalia Domanowska, Marta Smolińska, Orońsko 2016.
 • A-geometria. Hans Arp i Polska / A-Geometry. Hans Arp and Poland, red. Marta Smolińska, Maike Steinkamp, wyd. Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 2017.
 • Re-Orientierung. Kontexte zeitgenössischer Kunst in der Türkei und unterwegs, hg. Burcu Dogramaci, Marta Smolińska, Kulturvelag Kadmos, Berlin 2017.
 • Rzeźba dzisiaj 2. Sztuka w przestrzeni publicznej / Sculpture Today 2. Art in the public space, red. Eulalia Domanowska, Marta Smolińska, materiały pokonferencyjne, Orońsko 2018.
 • Beata Ewa Białecka. Ave Kobieta / Ave Woman, red. Marta Smolińska, wyd. Muzeum Narodowe w Gdańsku – Oddział Zielona Brama, Gdańsk 2018.
 • Rzeźba dzisiaj 3. Sztuka i natura. Parki rzeźby / Sculpture Today 3. Art. And Nature. Sculpture Parks, red. Eulalia Domanowska, Marta Smolińska, materiały pokonferencyjne, Orońsko 2018.
 • Ryzosfera: grzyby i bakterie w sieci sztuki i kultury, red. Marta Smolińska, wyd. UAP, Poznań 2019 (online: https://uap.edu.pl/wp-content/uploads/2018/11/RYZOSFERA-final.pdf).
 • Rzeźba dzisiaj 4. Anty-pomnik: Nietradycyjne formy upamiętniania / Sculpture Today 4. Anti-Monument: Nontraditional Forms of Commemoration, red. Marta Smolińska, Eulalia Domanowska, wyd. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Orońsko 2020.

ROZWIN

Rozprawy:

 • Unterwegs nach Babadag. Identitätskonstruktionen des zeitgenössischen Rumäniens in Nicu Ilfoveanus anachronistischem Fotobuch ELECTRO +, w: Gedruckt und erblättert. Das Fotobuch als Medium ästhetischer Artikulation seit den 1940er Jahren, hg. Burcu Dogramaci, Désirée Düdder, Stefanie Dufhues, Maria Schindelegger, Anna Volz, Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln 2016, s. 228-241.
 • Haptische Redefinitionen der Subjektivität: Rebecca Horn und die Sinne der Propriozeption und des Gleichgewichts / Haptic Redefinitions of Subjectivity: Rebecca Horn and the Senses of Proprioception and Equilibrium, w: Rebecca Horn. Concert for Anarchy, hg. Ingried Brugger, Bettina M. Busse, Wien 2021, s. 115-121.
 • Das Private dringt in die Öffentlichkeit. Automediale und biopolitische Dimensionen des Atems in der Kunst der polnischen Gruppe Werkstatt der Filmform (1970–1977), w: Atem. Gestalterische, ökologische und soziale Dimensionen / Breath. Morphological, ecological and social dimensions, Linn Burchert und Iva Rešetar (Hg.), Berlin: De Gruyter 2021, s. 215-230 ISBN 9783110701838
 • A(nthro)pology of the medium of photography: Alicja Dobrucka’s Scenery (2015) and Ronny Sen’s New World Chronicles of an Old World Colour (2015), w: „India Habitat Centre Visual Arts Journal” 2020, special issue: „Third Eye. Photography and the Ways of Representations”, ed. Alka Pande and Dilpreet Bhullar, New Delhi, s. 144-161. ISSN NUMBER: 2348-2508
 • Borderscaping the Oder-Neisse Border: Observations on the Spectral Character of This Current Between Times in Border Art, w: „Journal of Borderland Studies“, 16.12.2021, DOI: https://doi.org/10.1080/08865655.2021.2013295

ROZWIN

prowadzone wykłady i inne zajęcia:

 • Wykład monograficzny ze sztuki współczesnej
 • Seminarium magisterskie
 • Projekt dyplomowy kuratorski (studia II stopnia)
 • Warsztaty kuratorskie
 • Warsztaty krytyczne z elementami dziennikarstwa kulturalnego

 • Autor: Michał Żerdzicki
 • Opublikowano: 12.12.2016, 16:59
 • Ostatnia edycja: 11.04.2023, 15:38