dr hab. Marta Smolińska, prof. nadzw. UAP

kontakt
martasb@op.pl


Jestem historyczką i krytyczką sztuki, a także kuratorką. Interesuję się przede wszystkim sztuką i teorią sztuki oraz krytyką artystyczną II połowy XX wieku oraz wieku XXI. W moich dotychczasowych badaniach zajmowałam się jednak również sztuką około 1900 oraz sztuką I połowy XX wieku. Ostatnio w centrum moich zainteresowań badawczych znajdował się nieprzedstawiający obraz sztalugowy i procesy przemian, jakim podlegał on po roku 1945. Obecnie pracuję m.in. nad związkami projekcji wideo i obrazu sztalugowego od lat 60. do współczesności, zjawiskiem haptyczności w sztuce współczesnej i przewartościowaniem hierarchii zmysłów, zagadnieniem cielesności obrazu, antropologią skóry w malarstwie, motywem włosów w sztuce współczesnej oraz nieczytelnością w relacji do pisma i palimpsestu. Analizuję również nowe typy pomników i antypomników (np. antypomniki nomadyczne), a także wybrane nurty współczesnej sztuki austriackiej, rumuńskiej i tureckiej. Koncentruję się na przekraczaniu wizualności i pytaniach o materię sztuki oraz strategiach jej odbioru.

Wybrane publikacje:

Książki:

 • Młody Mehoffer, wyd. Universitas, Kraków 2004.
 • Puls sztuki. OKOło wybranych zagadnień sztuki współczesnej, wyd. Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2010.
 • Otwieranie obrazu. De(kon)strukcja uniwersalnych mechanizmów widzenia w nieprzedstawiającym malarstwie sztalugowym II połowy XX wieku, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012.
 • Julian Stańczak. Op art i dynamika percepcji / Julian Stańczak. Op art and the dynamics of perception, wyd. Muza, Warszawa 2014.

Rozprawy:

 • Jan Berdyszak. Between paradigms of modernity or nowhere? Subjective remarks across the post-war history of art in Poland, w: Politics of Erasure. From “damnatio memoriae” to alluring void, ed. by Anna Markowska, Warsaw-Toruń 2014, s. 115-124.
 • Unterwegs nach Babadag. Identitätskonstruktionen des zeitgenössischen Rumäniens in Nicu Ilfoveanus anachronistischem Fotobuch ELECTRO +, w: Gedruckt und erblättert. Das Fotobuch als Medium ästhetischer Artikulation seit den 1940er Jahren, hrsg. von Burcu Dogramaci, Désirée Düdder, Stefanie Dufhues, Maria Schindelegger, Anna Volz, Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln 2016, s. 228-241.

prowadzone wykłady i inne zajęcia:

 • Teoria i praktyka obrazowania
 • Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej – wykład monograficzny
 • Seminarium magisterskie
 • Projekty kuratorskie
 • Warsztaty krytyczne z elementami dziennikarstwa kulturalnego