Dr Anna Rogozińska, ad.

kontakt:
anna.rogozinska@uap.edu.pl

Doktor nauk ekonomicznych (specjalizacja marketing i zarządzanie marketingowe), kulturoznawca. Profesor wizytujący na Uniwersytecie w Granadzie. Badania i doświadczenia praktyczne doskonaliła za granicą a także podczas kilkuletniej współpracy z polskim domem aukcyjnym. Swoją wiedzę wykorzystuje także doradzając przy wyszukiwaniu i zakupie dzieł sztuki, a także tworzeniu kolekcji.

Zainteresowania badawcze:

  • globalny rynek sztuki i designu,
  • kolekcje korporacyjne,
  • inwestowanie w sztukę i art banking
  • marketing sztuki,
  • zarządzanie marketingowe instytucjami kultury.

Autorka i współautorka kilkudziesięciu artykułów naukowych, m.in.: