Przejdź do treści

dr hab. Tomasz Misiak, prof. UAP

kontakt: tomasz.misiak@uap.edu.pl

Filozof, kulturoznawca, badacz i teoretyk sztuki i kultury współczesnej. Autor oraz redaktor książek na temat kultury dźwięku, a także interdyscyplinarnych artykułów naukowych. 

W swojej aktywności łączy pracę naukową z działalnością artystyczną oraz kuratorską. Ukazuje napięcia wynikające z połączenia analogowych i cyfrowych technologii przekształcających dźwięk, waloryzując szum jako zjawisko estetyczne. Efekty swojej pracy prezentował w ramach wielu koncertów, festiwali i wystaw, m. in. „Audio Art” w Krakowie, „Industrial Festival” we Wrocławiu, „Open Source Art Festival” w Sopocie, „Muzykofilia” w Toruniu, Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu, Galerii BWA w Zielonej Górze i wielu innych. Współzałożyciel wytwórni „Antenna Non Grata”, popularyzującej współczesną muzykę elektroniczną i improwizowaną. Kurator wystaw zbiorowych, m. in. w ramach festiwalu „Transmutacje” (Muzeum Regionalne w Bełchatowie). Laureat nagrody Polskiego Towarzystwa Estetycznego za najlepszą pracę doktorską z zakresu estetyki.

ROZWIN

Najważniejsze publikacje:

  • Estetyczne Konteksty Audiosfery, Wydawnictwo WSNHiD, Poznań 2009,
  • Kulturowe przestrzenie dźwięku, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2013,
  • Sposoby słuchania, red. wraz z M. Olejniczakiem, Konin 2017,
  • Głębokie słuchanie, [w:] Marta Lisok (red.), Głębokie słuchanie. Deep Listening, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice 2019,
  • Słuchanie medium, red. wraz z M. Olejniczakiem, Konin 2020,
  • Microlabels: The Modern Popular Niches in Poland, (wraz z Szymonem Nożyńskim), [w:] Patryk Gałuszka (red.), Made in Poland. Studies in Popular Music, Routledge, New York 2020,
  • Fonografika – zapomniany projekt Kazimierza Dobrzyńskiego, [w:] Magdalena Kamińska, Piotr Kędziora, Emilia Stachowska (red.), Kultury muzyczne. Kultury słuchania, Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM w Poznaniu, Poznań 2020.

  • Autor: Agata Tratwal
  • Opublikowano: 10.11.2020, 15:36
  • Ostatnia edycja: 20.03.2023, 15:05