Przejdź do treści

Katedra Historii Sztuki i Filozofii

Kierowniczka:
prof. dr hab. Marta Smolińska

 • Wykłady monograficzne ze sztuki współczesnej
 • Projekt dyplomowy kuratorski
 • Warsztaty krytyczne
 • Warsztaty kuratorskie- zaproszeni goście
 • Seminarium magisterskie

Wykładowcy:

dr Aleksandra Paradowska, ad.

 • Historia sztuki
 • Wykłady monograficzne ze sztuki i architektury współczesnej
 • Analiza dzieła plastycznego
 • Kuratorskie mapowanie Poznania
 • Fakultet: Do kogo należy miasto? O sztuce i architekturze w przestrzeni publicznej
 • Seminarium licencjackie

dr Marcin Szeląg, ad.

 • Nowa muzeologia
 • Metodyka projektów edukacyjnych
 • Edukacja muzealno-galeryjna
 • Edukacja kulturowa
 • Kolekcje sztuki: historia, teoria i praktyka
 • Seminarium licencjackie
 • Projekt dyplomowy kuratorski

dr Jan Wasiewicz, ad.

 • Filozofia
 • Podstawy pisania tekstów
 • Fakultet: Zwrot ludowy w polskiej  debacie publicznej, humanistyce, kulturze i sztuce
 • Seminarium licencjackie

dr hab. Jakub Żmidziński, prof. UAP

 • Główne problemy kultury
 • Seminarium magisterskie
 • Seminarium licencjackie
 • Fakultet: Muzyczne źródła korespondencji sztuk

prof. dr hab. Roman Kubicki

 • Filozofia współczesna
 • Seminarium magisterskie
 • Fakultet: Życie wieczne: blaski i cienie

dr Karolina Rosiejka-Magierowska, ad.

 • Historia sztuki 
 • Teoria i praktyka obrazowania przestrzennego 
 • Analiza dzieła sztuki 
 • Seminarium licencjackie 

Zadaniem i misją Katedry Historii Sztuki i Filozofii – zarówno w strukturze Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, jak i całego Uniwersytetu Artystycznego – jest edukowanie studentów w zakresie historii i teorii sztuki, filozofii, estetyki, logiki, semiotyki, wiedzy o kulturze oraz sztuki współczesnej. Różnorodność zainteresowań badawczych poszczególnych pracowników Katedry pozwala studentom na kontakt z wieloma strategiami postrzegania oraz interpretacji sztuki, kultury i wszelkich zjawisk artystycznych. Stawiamy na rozwijanie i stymulowanie świadomości, którą uważamy za niezbywalną dla uprawiania twórczości nie tylko artystycznej, lecz również projektowej. Pracownicy Katedry Historii Sztuki i Filozofii są zatem promotor(k)ami wielu teoretycznych prac licencjackich i magisterskich, przygotowywanych na wielu wydziałach UAP. Ze względu na otwartość i transdyscyplinarny charakter naszych badań, z zaangażowaniem i profesjonalizmem wspieramy studentów i studentki w procesach wzmacniania intuicji wiedzą, teorią i świadomością.

 • Autor: Michał Żerdzicki
 • Opublikowano: 09.12.2016, 19:04
 • Ostatnia edycja: 03.01.2023, 10:42