Katedra Historii Sztuki i Filozofii

Kierowniczka:
dr hab. Marta Smolińska, prof. UAP

 • Wykład monograficzny ze sztuki współczesnej
 • Seminarium magisterskie
 • Projekt dyplomowy kuratorski (studia II stopnia)
 • Warsztaty kuratorskie
 • Warsztaty krytyczne z elementami dziennikarstwa kulturalnego

dr Aleksandra Paradowska, ad.

 • Historia sztuki
 • Wykłady monograficzne ze sztuki i architektury współczesnej
 • Analiza dzieła plastycznego
 • Kuratorskie mapowanie Poznania
 • Fakultet: Architektura i polityka w XX wieku
 • Seminarium licencjackie

dr Marcin Szeląg, ad.

 • Nowa muzeologia
 • Metodyka projektów edukacyjnych
 • Edukacja muzealno-galeryjna
 • Edukacja kulturowa
 • Kolekcje sztuki: historia, teoria i praktyka
 • Seminarium licencjackie

dr Jan Wasiewicz, ad.

 • Filozofia
 • Podstawy pisania tekstów
 • Fakultet: Wybrane zagadnienia z semiotyki
 • Seminarium licencjackie
 • Proseminarium

dr hab. Jakub Żmidziński, prof. UAP

 • Główne problemy kultury
 • Seminarium magisterskie
 • Seminarium licencjackie
 • Fakultet: Rytualna geneza twórczości: taniec – muzyka – pieśń

prof. dr hab. Roman Kubicki

 • Filozofia współczesna
 • Seminarium magisterskie
 • Fakultet: Kultura strachu

dr Karolina Rosiejka, ad.

 • historia sztuki
 • historia malarstwa
 • teoria i praktyka obrazowania przestrzennego

Zadaniem i misją Katedry Historii Sztuki i Filozofii – zarówno w strukturze Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, jak i całego Uniwersytetu Artystycznego – jest edukowanie studentów w zakresie historii i teorii sztuki, filozofii, estetyki, logiki, semiotyki, wiedzy o kulturze oraz sztuki współczesnej. Różnorodność zainteresowań badawczych poszczególnych pracowników Katedry pozwala studentom na kontakt z wieloma strategiami postrzegania oraz interpretacji sztuki, kultury i wszelkich zjawisk artystycznych. Stawiamy na rozwijanie i stymulowanie świadomości, którą uważamy za niezbywalną dla uprawiania twórczości nie tylko artystycznej, lecz również projektowej. Pracownicy Katedry Historii Sztuki i Filozofii są zatem promotor(k)ami wielu teoretycznych prac licencjackich i magisterskich, przygotowywanych na wielu wydziałach UAP. Ze względu na otwartość i transdyscyplinarny charakter naszych badań, z zaangażowaniem i profesjonalizmem wspieramy studentów i studentki w procesach wzmacniania intuicji wiedzą, teorią i świadomością.