Katedra Historii Sztuki i Filozofii

Kierowniczka:
dr hab. Marta Smolińska, prof. UAP
– Wykłady monograficzne ze sztuki współczesnej
– Warsztaty kuratorskie
– Seminarium magisterskie
– Warsztaty krytyczne z elementami dziennikarstwa kulturalnego
– Projekt dyplomowy kuratorski

dr Aleksandra Paradowska, ad.
– Historia sztuki
– Wykłady monograficzne ze sztuki i architektury współczesnej
– Analiza dzieła plastycznego (wstęp do analizy)
– Historia malarstwa

dr Marcin Szeląg, ad.
– Zagadnienia sztuki współczesnej
– Nowa muzeologia
– Metodyka projektów edukacyjnych
– Analiza dzieła plastycznego

dr Jan Wasiewicz, ad.
– Filozofia
– Estetyka

dr Jakub Żmidziński, ad.
– Główne problemy kultury
– Wiedza o kulturze

prof. dr hab. Roman Kubicki
– Filozofia współczesna

mgr Karolina Rosiejka, as.

Zadaniem i misją Katedry Historii Sztuki i Filozofii – zarówno w strukturze Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, jak i całego Uniwersytetu Artystycznego – jest edukowanie studentów w zakresie historii i teorii sztuki, filozofii, estetyki, logiki, semiotyki, wiedzy o kulturze oraz sztuki współczesnej. Różnorodność zainteresowań badawczych poszczególnych pracowników Katedry pozwala studentom na kontakt z wieloma strategiami postrzegania oraz interpretacji sztuki, kultury i wszelkich zjawisk artystycznych. Stawiamy na rozwijanie i stymulowanie świadomości, którą uważamy za niezbywalną dla uprawiania twórczości nie tylko artystycznej, lecz również projektowej. Pracownicy Katedry Historii Sztuki i Filozofii są zatem promotor(k)ami wielu teoretycznych prac licencjackich i magisterskich, przygotowywanych na wielu wydziałach UAP. Ze względu na otwartość i transdyscyplinarny charakter naszych badań, z zaangażowaniem i profesjonalizmem wspieramy studentów i studentki w procesach wzmacniania intuicji wiedzą, teorią i świadomością.