Przejdź do treści

dr Karolina Rosiejka-Magierowska, ad.

kontakt: karolina.rosiejka@uap.edu.pl


Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie nauk o sztuce. Od roku akademickiego 2019/2020 adiunkt na wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w ramach których ukończyła studia magisterskie na kierunku historia sztuki, a także absolwentka historii na UAM. Na tej samej uczelni uzyskała stopień doktora. Interesuje się metodologią historii sztuki, sztuką w kontekście społecznym, związkami twórczości artystycznej z dyskursami społecznym, politycznym, naukowym i krytycznym. Badaczka obecności i aktywności kobiet artystek w rzeczywistości świata sztuki, zafascynowana zjawiskami artystycznymi XX wieku. Autorka pracy doktorskiej pt. Amerykański modernizm w świetle recepcji prac Georgii O’Keeffe. 

ROZWIN

Publikacje: 

 • Co umarli mogą nam powiedzieć o świecie? O koncepcji nekroestetyki Alexeia Yurchaka, „Teksty Drugie” nr 1/2021, s. 391-405
 • Studio artystki jako metafora dla sztuki. Przypadek Georgii O’Keeffe, w: Wokół  zagadnień warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza i architekta, red. E. Doleżyńska-Sewerniak, E. Mączyński,  Wydawnictwo UMK, Toruń  2021, s. 271-284
 • Metamorfoza nekrotyczna w twórczości Marlene Dumas, w: Ryzosfera: grzyby i bakterie w sieci sztuki i kultury, red. M. Smolińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Poznań 2020, s. 171-184
 • Empatyczny maternalizm w inicjatywach wystawienniczych Fundacji MaMa, w: Polki, patriotki, rebeliantki, ed. Izabela Kowalczyk, Galeria Miejska Arsenał, Poznań  2018, s. 152-175
 • Dyskurs wokół zagadnienia pracy kobiet w dwudziestoleciu międzywojennym. Na przykładzie wypowiedzi towarzyszących Pawilonowi Pracy Kobiet oraz Pawilonowi Ziemianek i Włościanek na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu, „Sztuka i dokumentacja”  nr 15/2016, s. 17-26

ROZWIN

Prowadzone zajęcia:

 • Historia sztuki 
 • Teoria i praktyka obrazowania przestrzennego 
 • Analiza dzieła sztuki 
 • Seminarium licencjackie 

 • Autor: Agata Tratwal
 • Opublikowano: 10.11.2020, 15:26
 • Ostatnia edycja: 04.04.2023, 16:24