Dr hab. Jakub Żmidziński, prof. UAP

Kontakt: jakub.zmidzinski@uap.edu.pl

Biogram:

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa. Jako badacz literatury zajmuje się m.in. motywem gór oraz problemem muzyki i dźwięku w literaturze. Szczególnie interesuje się twórczością pisarza i filozofa Stanisława Vincenza. Prócz tego obszar jego zainteresowań naukowych obejmuje antropologię kulturową i nauki o kulturze, szczególnie tematykę mitu i rytuału, a także zagadnienie wspólnych obszarów i wzajemnych oddziaływań różnych dziedzin twórczości: muzyki, tańca, sztuk wizualnych, literatury, filmu. Wydał trzy tomiki poetyckie. Autor dwóch książek, kilkudziesięciu artykułów naukowych, popularnonaukowych, reportaży i wywiadów. Wśród pism, z którymi współpracował jest poznański „Czas Kultury”, „Góry – Literatura – Kultura”, „Nowy Napis Co Tydzień”.

Publikacje książkowe:

 • Wzór nieznany. Stanisław Vincenz a muzyka, Wrocław-Poznań 2018
 • Pieniny w literaturze polskiej, Poznań 2010

Wybrane artykuły naukowe:

 • „Quia symphonialis est anima”. O pewnych relacjach muzyki ze słowem i światłem, „Zeszyty Artystyczne” 29/2016, s. 181–190.
 • Motywy muzyczne w prozie tatrzańskiej Stanisława Witkiewicza, „Góry – Literatura – Kultura”, t. 10 pod red. E. Grzędy, Wrocław 2016, s. 155-172.
 • Porządkowanie doświadczeń – stwarzaniem duszy (soul-making)? Rytualny wymiar sztuki i arteterapii w perspektywie psychologii realnej (współautor: A. Pankalla), „Zeszyty Artystyczne” 27, grudzień 2015, s. 79–98.
 • Tyrańska władza muzyki? O psychologicznym wymiarze rytuału, [w:] Homo religiosus a psychologia, red. A. Pankalla, Poznań 2015, s. 71–86.
 • Karpaty Vincenza. Mit – góry – literatura, „Góry – literatura – kultura”, t. 6 pod red. E. Grzędy, Wrocław 2012, s. 79–94. 
 • Przewodnik jako scenariusz rytuałów turystycznych (na podstawie dawnych bedekerów pienińskich). Narodziny pewnej religii, „Napis”, seria XVI, 2010, s. 277–293.
 • Zmysły modernistów. Muzyka w zwierciadle sztuki [w:] Modernizm w lustrze współczesności, red. J. Jagielski, G. Gajewska, Gniezno 2006, s. 40–44.

prowadzone wykłady i inne zajęcia: 

 • Główne problemy kultury
 • fakultet: Rytualna geneza twórczości: taniec – muzyka – pieśń (semestr letni)
 • seminarium licencjackie i magisterskie