Przejdź do treści

Dr hab. Jakub Żmidziński, prof. UAP

Kontakt: jakub.zmidzinski@uap.edu.pl


Doktor habilitowany nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa. Jako badacz literatury zajmuje się m.in. motywem gór oraz problemem muzyki i dźwięku w literaturze. Szczególnie interesuje się twórczością pisarza i filozofa Stanisława Vincenza. Prócz tego obszar jego zainteresowań naukowych obejmuje antropologię kulturową i nauki o kulturze, szczególnie tematykę mitu i rytuału, a także zagadnienie wspólnych obszarów i wzajemnych oddziaływań różnych dziedzin twórczości: muzyki, tańca, sztuk wizualnych, literatury, filmu. Autor trzech książek, kilkudziesięciu artykułów naukowych, popularnonaukowych, reportaży i wywiadów. Wśród pism, z którymi współpracował jest poznański „Czas Kultury”, „Góry – Literatura – Kultura”, „Nowy Napis Co Tydzień”, „Zeszyty Artystyczne”. Wydał trzy tomiki poetyckie.

Publikacje książkowe:

 • Kultura muzycznie nastrojona – muzyka w literaturze i obrzędzie, Poznań 2021
 • Wzór nieznany. Stanisław Vincenz a muzyka, Wrocław-Poznań 2018 
 • Pieniny w literaturze polskiej, Poznań 2010

Wybrane artykuły naukowe:

 • Musica mundana – silentium universi: artystyczne wizje mitu ciszy, „Zeszyty Artystyczne” 39/2021
 • Rzeczpospolita Vincenza, w: Projektowanie niepodległości i dziedzictwo polszczyzny. W stulecie odzyskania niepodległości, pod red. W. Ratajczaka i M. Osiewicza, Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne UAM, Poznań 2021, s. 169-195.
 • Sosna na Sokolicy w Pieninach – konteksty estetyczne, symboliczne i kulturowe, w: Pieniny – Przyroda i Człowiek, Monografie XVII, 2021, red. J. Bodziarczyk, s. 191-209.
 • Ulotna natura korespondencji sztuk, ulotna natura edukacji…, w: Myśleć sztuką. Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, red. A. Paradowska, M. Szeląg, Poznań 2020, s. 41-47.
 • Konspiracja Orfeusza z Narcyzem? O muzyce i zapośredniczonym słuchaniu, w: Mity kultury współczesnej. Perspektywa psychoantropologiczna  [współautor T. Misiak], red. M. Obrębska, A. Pankalla, Poznań 2020, s. 207-219.
 • Porządkowanie doświadczeń – stwarzaniem duszy (soul-making)? Rytualny wymiar sztuki i arteterapii w perspektywie psychologii realnej (współautor: A. Pankalla), „Zeszyty Artystyczne” 27, grudzień 2015, s. 79–98.
 • Karpaty Vincenza. Mit – góry – literatura, „Góry – literatura – kultura”, t. 6 pod red. E. Grzędy, Wrocław 2012, s. 79–94. 
 • Przewodnik jako scenariusz rytuałów turystycznych (na podstawie dawnych bedekerów pienińskich). Narodziny pewnej religii, „Napis”, seria XVI, 2010, s. 277–293.
 • Zmysły modernistów. Muzyka w zwierciadle sztuki [w:] Modernizm w lustrze współczesności, red. J. Jagielski, G. Gajewska, Gniezno 2006, s. 40–44.

prowadzone wykłady i inne zajęcia: 

 • Główne problemy kultury
 • fakultet: Muzyczne źródła korespondencji sztuk (semestr letni)
 • seminarium licencjackie i magisterskie
 • Autor: Piotr Grzywacz
 • Opublikowano: 12.10.2020, 21:00
 • Ostatnia edycja: 31.01.2022, 08:49