Przejdź do treści

Wielkie Sieci małych światów: Ryzosfera
Interdyscyplinarny projekt edukacyjno-artystyczno-badawczy.
Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP
Pracownia Projektów i Badań Transdyscyplinarnych
Kierownik: Prof. nadzw. UAP, dr hab. Joanna Hoffmann-Dietrich,
Asystent: mgr Piotr Słomczewski
Wydział Biologii UAM
Prof. nadzw. UAM dr hab. Władysław Polcyn
Prof. nadzw. UAM dr hab. Marlena Lembicz

Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że struktura naszej rzeczywistości oparta jest na dynamicznych sieciach pozostających w nieustannych interakcjach: od sieci neuronowych po World Wide Web, od układu krwionośnego po zjawiska społeczne, ekonomiczne i kulturowe. Dzięki najnowszym technologiom badania środowiska glebowego ujawniają horyzontalną sieć sygnalizacji i redystrybucji zasobów, której obszarem jest niezwykle rozbudowana strefa korzeniowa, a uczestniczą w niej lokalne sieci mikroorganizmów i grzybów mikoryzowych. Z powodu swej integralności i obligatoryjnej dla społeczności roślinnych natury, ten nowo poznawany podziemny świat został określony mianem „Wood Wide Web”. Poznawanie sieci połączeń korzeniowych i zachodzących w nich procesów może w znaczący sposób wpłynąć na zmianę zasad funkcjonowania ekosystemów tworzonych przez człowieka Naturalne sieci roślinne mają ogromny potencjał plastyczności, który pozwala takim środowiskom wytrwać w jednym miejscu przez wiele tysięcy lat. Tak imponująca sprawność inspiruje do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w sferze komunikacji międzyludzkiej oraz do nowatorskich działań interdyscyplinarnych, wzorujących się na korzeniowych “małych światach”.
Osią projektu jest utworzenie immersyjnej interaktywnej instalacji artystycznej, o aspektach edukacyjno-badawczych, inspirowanej ryzotronami i sieciami „Wood Wide Web”. Wykorzystując najnowsze technologie wizualizacyjne, w tym druku 3D oraz eksperymentalne interfejsy, Internet, projekt łączy metodologie badawcze i wiedzę naukową ze strategiami artystycznymi, z indywidualną wyobraźnią i artystycznymi wizjami. Ważnym aspektem projektu jest jego międzyśrodowiskowy charakter oraz aktywny udział studentów w tworzeniu i modyfikacji projektu w oparciu o ich oczekiwania i ambicje. Realizacja programu zostanie oparta na eksploracji i eksperymencie, na międzyśrodowiskowej współpracy, dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem, na innowacyjnych praktykach edukacyjnych, artystycznych i badawczych, które obejmą: Zajęcia praktyczne, warsztaty, konsultacje, wykłady, seminaria, dyskusje, prace terenowe, pracę w laboratorium, publiczne prezentacje w postaci wystaw i sympozjów Proponowany projekt w obszarze edukacji artystycznej jest innowacyjnym kompleksowym programem opartym jest na międzyuczelnianej współpracy między Pracownią Projektów i Badań Transdyscyplinarnych Wydziału Edukacji Artystycznej UAP i Wydziałem Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.


Projekt jest odpowiedzią na zmiany zachodzące we współczesnej kulturze i wpisaniem się w awangardowe i coraz intensywniej rozwijające się trendy oparte na wzajemnych relacjach sztuki, nauki i technologii. Jest przejawem strategii szkolnictwa wyższego dążących do podnoszenia poziomu edukacji artystycznej i wzajemnego otwarcia się środowisk akademickich, badawczych i twórczych, dając studentom dostęp do interdyscyplinarnej wiedzy i doświadczeń.

www.transdisciplinary-art.pl

  • Autor: Michał Żerdzicki
  • Opublikowano: 26.01.2018, 18:36
  • Ostatnia edycja: 29.01.2018, 13:47