Przejdź do treści

 

Rekrutacja na wyjazdy z programu Erasmus

rekrutacja na wyjazdy studenckie na praktyki i studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024 została zakończona. Dziękujemy wszystkim za udział, gratulujemy osobom zakwalifikowanym do wyjazdu i serdecznie zapraszamy do udziału w naborze w przyszłym roku.

Dodatkowo informujemy, że biuro wymian Erasmus+ ogłasza nabór na wyjazd na studia w ramach umów bilateralnych. Obecnie rekrutujemy chętne osoby na wyjazdy do:

  • Kyoto City University of Arts, Japan (2 miejsca w tym 1 miejsce z dofinansowaniem)
  • Lovely Professional University, India (2 miejsca w tym 1 miejsce z dofinansowaniem)
  • Shih Chien University Taipei, Taiwan (2 miejsca – brak dofinansowania)

Informacje nt. długości trwania semestrów i sposobie rekrutacji znajdują się w załączonych Factsheets.

Rekrutacja uczelniana opiera się na zasadach opisanych w Regulaminie Rekrutacji na wyjazdy do krajów Unii Europejskiej. 

Prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych opisanych w sekcji Wyjazdy na studia do dnia 12 kwietnia 2023r. do godz. 24:00 na adres erasmus@uap.edu.pl

Prosimy, aby w Formularzu aplikacyjnym wybrać tylko 1 z wyżej wymienionych uczelni.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wyjazd tylko dla 2 osób – decyduje ostateczny wynik rekrutacji (w przypadku otrzymania tej samej ilości punktów za portfolio i list motywacyjny oraz dodatkowe dokumenty, o wygranej decyduje średnia ocen). 

Wysokość grantu:

700 euro / miesiąc plus ryczałt na podróż wg odległości. Stawki kształtują się następująco:

odległość

kwota

green travel*

od 10 do 99 km

23 €

od 100 do 499 km

180 €

210€

od 500 do 1 999 km

275 €

320€

od 2 000 do 2 999 km

360 €

410€

od 3 000 do 3 999 km

530 €

610€

od 4 000 do 7 999 km

820 €

 

8 000 km lub więcej

1500 €

 

Zachęcamy do udziału

O programie Erasmus

Erasmus umożliwia wyjazd na studia lub odbycie praktyk w krajach programu. Należą do nich wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, a także Islandia, Lichtenstein, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia i Turcja.

Program Erasmus stwarza uczestnikom okazję do polepszenia znajomości języków obcych, daje możliwość przebywania w międzynarodowym środowisku, oraz pozwala zdobyć nowe umiejętności z zakresu sztuk pięknych i projektowych.

W ramach danego cyklu studiów (studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia) studenci dysponują kapitałem mobilności w liczbie 12 miesięcy, który obejmuje wyjazdy na studia i praktyki. Uczestnicy zakwalifikowani do wyjazdu otrzymują wsparcie finansowe.


  • Autor: Michał Żerdzicki
  • Opublikowano: 04.05.2017, 15:22
  • Ostatnia edycja: 27.03.2023, 14:58