O programie Erasmus

Erasmus umożliwia wyjazd na studia lub odbycie praktyk w krajach programu. Należą do nich wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, a także Islandia, Lichtenstein, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia i Turcja.

Program Erasmus stwarza uczestnikom okazję do polepszenia znajomości języków obcych, daje możliwość przebywania w międzynarodowym środowisku, oraz pozwala zdobyć nowe umiejętności z zakresu sztuk pięknych i projektowych.

W ramach danego cyklu studiów (studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia) studenci dysponują kapitałem mobilności w liczbie 12 miesięcy, który obejmuje wyjazdy na studia i praktyki. Uczestnicy zakwalifikowani do wyjazdu otrzymują wsparcie finansowe.