TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW PRZEDŁUŻONY DO PONIEDZIAŁKU 24.02.2020 DO GODZINY 15:00

Program Erasmus+ umożliwia spędzenie semestru lub odbycie praktyk w krajach objętych programem. Należą do nich: wszystkie kraje Unii Europejskiej, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja oraz Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

Program stwarza uczestnikom okazję do polepszenia znajomości języków obcych, przebywania w międzynarodowym środowisku oraz do zdobycia nowych umiejętności z zakresu sztuk pięknych i projektowych.

Na każdym poziomie studiów (I, II i III stopnia) studenci dysponują kapitałem mobilności w liczbie 12 miesięcy, który obejmuje wyjazdy na studia i praktyki. Uczestnicy zakwalifikowani do wyjazdu otrzymują wsparcie finansowe.

UWAGA
Informujemy, że mimo Brexitu, w roku akademickim 2020/2021  w dalszym ciągu będzie możliwe realizowanie wyjazdów do Wielkiej Brytanii w ramach programu Erasmus+.Inne programy oferujące stypendia zagranicą