Przejdź do treści

 

Rekrutacja na wyjazdy z programu Erasmus

Biuro Erasmus+ Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu ogłasza rekrutację na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Wyjazdy na studia będą realizowane w roku akademickim 2024/2025, mobilności w celu realizacji praktyki będą mogły rozpocząć się w czerwcu 2024r. Dodatkowo informujemy, że na praktyki absolwenckie można wyjechać w ciągu 12 miesięcy od dnia zakończenia studiów, ale już teraz należy wziąć udział w rekrutacji.

Rekrutacja uczelniana opiera się na zasadach opisanych w Regulaminie ogólnym oraz Regulaminie rekrutacji.

Proszę o przesłanie dokumentów aplikacyjnych opisanych w Regulaminie Rekrutacji w terminie 26.02.2024r. – 01.03.2024r. do godz. 24:00 na adres erasmus@uap.edu.pl

Proszę o dostarczenie wydrukowanego i podpisanego formularza aplikacyjnego do biura Erasmus+, bud. C, pok. 404 w terminach:

26.02.2024r. w godz. 9:00 – 13:00

27.02. 2024r.  w godz. 9:00 – 13:00

28.02. 2024r. w godz. 11:00 – 13:00

29.02.2024r.  w godz. 9:00 – 13:00

Uwaga!

Tylko podania złożone w ww. terminie, w formie elektronicznej oraz papierowej opisanej w Regulaminie Rekrutacji zostaną rozpatrzone.

Jednocześnie informujemy o możliwości składania aplikacji na wyjazdy do uczelni partnerskich:

  • Kyoto City University of Arts, Japan (bez możliwości dofinansowania z programu Erasmus+) 
  • Lovely Professional University, India (bez możliwości dofinansowania z programu Erasmus+) 
  • Shih Chien University Taipei, Taiwan (możliwość dofinansowania 1 mobilności z programu Erasmus+)
  • National Taiwan University of Arts Taipei, Taiwan (możliwość dofinansowania 1 mobilności z programu Erasmus+)
  • University of the Fraser Valley in British Columbia, Canada (bez możliwości dofinansowania z programu Erasmus+)

Aby wyjechać do jednej z powyższych uczelni, należy wziąć udział w rekrutacji w lutym 2024 i wpisać w formularzu aplikacyjnym nazwę uczelni do której zamierzacie Państwo aplikować.

 

Zachęcamy do udziału!

  • Autor: Michał Żerdzicki
  • Opublikowano: 04.05.2017, 15:22
  • Ostatnia edycja: 16.02.2024, 11:17