Przejdź do treści

 

Rekrutacja na wyjazdy z programu Erasmus

Rekrutacja online na wyjazdy na studia na rok akademicki 2022/2023 oraz na wyjazdy na praktyki (rozpoczynające się od czerwca 2022 r.) odbędzie się w dniach 14-18 lutego 2022 r.  Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji.

Informujemy, że w związku z przedłużaniem i modyfikacją umów międzyuczelnianych na lata 2022-2027 lista uczelni partnerskich będzie w najbliższych tygodniach aktualizowana.

O programie Erasmus

Erasmus umożliwia wyjazd na studia lub odbycie praktyk w krajach programu. Należą do nich wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, a także Islandia, Lichtenstein, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia i Turcja.

Program Erasmus stwarza uczestnikom okazję do polepszenia znajomości języków obcych, daje możliwość przebywania w międzynarodowym środowisku, oraz pozwala zdobyć nowe umiejętności z zakresu sztuk pięknych i projektowych.

W ramach danego cyklu studiów (studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia) studenci dysponują kapitałem mobilności w liczbie 12 miesięcy, który obejmuje wyjazdy na studia i praktyki. Uczestnicy zakwalifikowani do wyjazdu otrzymują wsparcie finansowe.

  • Autor:
  • Opublikowano: 04.05.2017, 15:22
  • Ostatnia edycja: 16.02.2022, 11:58