Przejdź do treści

Zarządzenie nr 7 2023 2024 w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich UAP

Zarządzenie nr 7 2023 2024 w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich UAP
Więcej

Zarządzenie nr 06/2023/2024 w sprawie ogłoszenia godzin rektorskich w dniu 13 listopada 2023 roku

Zarządzenie nr 06/2023/2024 w sprawie ogłoszenia godzin rektorskich w dniu 13 listopada 2023 roku
Więcej

Zmiana Regulaminu Konkursu o Stypendium im. Marii Dokowicz.

UCHWAŁA SENATU Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu nr 20/2022/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu o Stypendium im. Marii Dokowicz Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 16) ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742 t.j. z późn. zm.) oraz § 18 ust. 2 Statutu UAP, Senat Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu w głosowaniu jawnym postanowił, co następuje: § 1 Zmienia się pkt 4 Regulaminu Konkursu o stypendium im. Marii Dokowicz w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego postanowienia o treści: „Konkurs ma charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie Konkursu poszczególne rady programowe kierunku na swoich posiedzeniach, po zapoznaniu się zWięcej
Więcej

Terminarz roku akademickiego 2023/2024

ZARZĄDZENIE nr 85/2022/2023 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia terminarza roku akademickiego 2023/2024 Na podstawie § 118 ust. 2 Statutu UAP w zw. z art. 23 ust. 2 pkt 2) i 66 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742 tj. ze zm.), niniejszym: § 1 Ogłaszam organizację roku akademickiego 2023/2024 w terminarzu, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania TERMINARZ UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO IM. MAGDALENY ABAKANOWICZ W POZNANIU NA ROK AKADEMICKI 2023/2024 Semestr zimowy 02.10.2023-21.01.2024 okres zajęć dydaktycznych 23.12.2023-02.01.2024 przerwa świąteczna 15.01.2024-21.01.2024 sesja praktyczna (w godzinach zajęć) 22.01.2024-28.01.2024 zimowa sesjaWięcej
Więcej

Zarządzenie nr 69/2022/2023 w sprawie studiów dwustopniowych Fotografia

Zarządzenie nr 69/2022/2023 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie przekształcenia studiów dwustopniowych na kierunku fotografia na jednolite studia magisterskie  Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 8) oraz art. 53 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 rokuPrawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023, poz. 742 t.j.), po zapoznaniu się z treścią opinii Uczelnianej Rady ds. Nauki i Jakości Kształcenia nr 70/URNiJK/2022-2023 z dnia 25 maja 2023 r., zarządzam, co następuje: § 1. Zatwierdzić przekształcenie stacjonarnych studiów dwustopniowych na kierunku fotografia na Wydziale Fotografii na jednolite studia magisterskie.  § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od roku akademickiego 2024/2025.
Więcej

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w UAP

ZARZĄDZENIE nr 38/2022/2023 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Więcej

Sposób i forma wydawania dokumentów studentom

ZARZĄDZENIE nr 36/2022/2023Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie sposobu i formy wydawania dokumentów studentom w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Więcej

Wysokości stypendium w roku akademickim 2022/2023 – zmiana

ZARZĄDZENIE nr 40/2022/2023  Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2023 r.  w sprawie zmiany zarządzenia nr 16/2022/2023 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stypendium w roku akademickim 2022/2023
Więcej

Zmiana terminarza roku akademickiego 2022/23

ZARZĄDZENIE nr 32/2022/2023 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 78/2022/2023 z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia terminarza roku akademickiego 2022/2023
Więcej

Zmiana godzin funkcjonowania uczelni

ZARZĄDZENIE nr 35/2022/2023Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 22/2022/2023 z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2022/2023 w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Więcej

Wysokość stypendium w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie Nr 16/2022/2023 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stypendium w roku akademickim 2022/2023
Więcej

Zarządzenie nr 15/2022/2023 Rektora UAP z dnia 21.11.2022 roku w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 w UAP

Zarządzenie nr 15/2022/2023 Rektora UAP z dnia 21.11.2022 roku w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 w UAP
Więcej

Godziny rektorskie od godz. 18.00 w dniu 7 listopada!

W związku z wernisażem wystawy 41. i 42. edycji Konkursu na Najlepszy Dyplom UAP Rektor UAP ogłasza godziny rektorskie, które obowiązują w dniu 7 listopada, od godz. 18.00 https://konkursdokowicz.pl/
Więcej

Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 w UAP

Zarządzenie Rektora nr 106 /2021 /2022 z dnia 28.09.2022 roku w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.
Więcej

Zmiana regulaminu świadczeń dla studentów UAP

Zarządzenie Rektora UAP nr 101/2021/2022 w sprawie zmiany regulaminu świadczeń dla studentów UAP.
Więcej

Zespół ds. ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Zarządzenie Rektora UAP nr 102/2021/2022 w sprawie powołania Zespołu ds. ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023 w związku z kryzysem energetycznym 
Więcej

Zarządzenie Rektora UAP ws. wprowadzenia Regulaminu Drukarni UAP

Zarządzenie nr 85/2021/2022 Rektora UAP z dnia 25.05.2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Drukarni UAP
Więcej
Więcej

Zarządzeniem Rektora UAP ogłasza się 2.05.22 dniem rektorskim

Zarządzenie nr 64/2021/2022 Rektora UAP prof. Wojciecha Hory w sprawie ogłoszenia dnia rektorskiego
Więcej

Zarządzenie Rektora UAP nr 61/2021/2022

Zarządzenie Rektora UAP nr 61/2021/2022 w sprawie zmiany zarządzenia nr 58/2021/2022 z dnia 23.03.2022 r. w sprawie określenia wytycznych dotyczących organizacji egzaminów dyplomowych w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022.
Więcej

Zarządzenie Rektora UAP ws. Systemu Śledzenia Karier Absolwentów

Zarządzenie Rektora UAP ws. wprowadzenia Systemu śledzenia karier absolwentów w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.
Więcej

Zarządzenie Rektora UAP ws. ogłoszenia dnia rektorskiego 19.04 2022

Szanowni Państwo, Zarządzeniem nr 62/2021/2022 Rektora UAP prof. Wojciecha Hory ogłasza się 19 kwietnia 2022 dniem rektorskim
Więcej

Zarządzenie Rektora UAP ws. określenia wytycznych dotyczących organizacji egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 58/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 23.03.2022 r. w sprawie określenia wytycznych dotyczących organizacji egzaminów dyplomowych w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022
Więcej