Przejdź do treści

UCHWAŁA SENATU Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu nr 20/2022/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu o Stypendium im. Marii Dokowicz

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 16) ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742 t.j. z późn. zm.) oraz § 18 ust. 2 Statutu UAP, Senat Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu w głosowaniu jawnym postanowił, co następuje:

§ 1

Zmienia się pkt 4 Regulaminu Konkursu o stypendium im. Marii Dokowicz w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego postanowienia o treści: „Konkurs ma charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie Konkursu poszczególne rady programowe kierunku na swoich posiedzeniach, po zapoznaniu się z wszystkimi dyplomami, typują jedną kandydaturę, jako przedstawiciela/przedstawicielkę swojego kierunku/zakresu”;

wpisuje się postanowienie w brzmieniu: 

„Konkurs ma charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie Konkursu poszczególne rady programowe kierunku na swoich posiedzeniach, po zapoznaniu się z wszystkimi dyplomami, typują:

 1. Dwa dyplomy z kierunku animacja,
 2. Dwa dyplomy z kierunku intermedia,
 3. Dwa dyplomy z kierunku architektura,
 4. Dwa dyplomy z kierunku wzornictwo,
 5. Dwa dyplomy z kierunku architektura wnętrz,
 6. Dwa dyplomy z kierunku scenografia,
 7. Dwa dyplomy z kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
 8. Dwa dyplomy z kierunku grafika (zakres grafika artystyczna),
 9. Dwa dyplomy z kierunku grafika (zakres grafika projektowa),
 10. Dwa dyplomy z kierunku fotografia,
 11. Dwa dyplomy z kierunku malarstwo,
 12. Dwa dyplomy z kierunku rzeźba,
 13. Dwa dyplomy z kierunku kuratorstwo.

§ 2

W pozostałym zakresie Regulamin Konkursu o stypendium im. Marii Dokowicz pozostaje bez zmian.

§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 • Autor: Michał Jaborski
 • Opublikowano: 14.09.2023, 13:36
 • Ostatnia edycja: 14.09.2023, 13:36