Nazwa pracowni
I Pracownia Tkaniny Artystycznej

Kierownik pracowni
prof. dr hab. Anna Goebel, prof. zw. UAP
anna.goebel@gmail.com

Asystent
dr Dorota Tarnowska-Urbanik, ad.

tarnowskaurbanik@interia.pldorota.tarnowska-urbanik@uap.edu.pl

Laborant
mgr Lidia Wojcieszek, labor.
lidia.wojcieszek@gmail.com

Sala
budynek A, s. 1


Początkowo w uczelni poznańskiej powstawały tkaniny użytkowe i dekoracyjne, były to kilimy, tkaniny żakardowe i nicielnicowe, a w strukturze należała ona do Wydziałów Projektowych.W 1965 roku tkanina zmieniła swoje oblicze, kiedy to ówczesny rektor Stanisław Teisseyre przywracając Wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby zaprosił do współpracy kilku wybitnych artystów. Wśród nich znalazła się również prof. Magdalena Abakanowicz. Jej niekonwencjonalne i nowatorskie myślenie o tkaninie zmieniło dotychczasowy charakter tej dyscypliny. Tkanina przestała być celem samym w sobie, stała się istotnym środkiem wyrazu artystycznego, a poprzednią utylitarność zamieniła na kreację. Pracownia przekształciła się w żywy organizm skupiając studentów z różnych kierunków, z różnych lat studiów oraz grupę studentów zagranicznych. Pracownia ewoluuje w sposób naturalny, tak jak wszystko wokół nas. Moją inspiracją do wprowadzanych zmian są spotkane wrażliwości i osobowości studentów, jak również przemiany strukturalne i organizacyjne w uczelni. Pracownia Tkaniny Artystycznej łączy tradycję z poszukiwaniem i eksperymentem. To miejsce wymiany doświadczeń z różnych dyscyplin sztuki, gdzie każdy może sięgnąć do swoich najbardziej niezwykłych zainteresowań i je rozwijać. Studenci poznają nieznane im dotychczas technologie, aby w konsekwencji tworzyć własny warsztat twórczy w oparciu o swoje indywidualne wybory. Tkanina jest dla nas środkiem transmisji wartości, sensów i idei.

Studenci i absolwenci uczestniczą w wystawach i konkursach, otrzymując nagrody i wyróżnienia, m.in.: Międzynarodowe Triennale Tkaniny we Włoszech (Valcellina), Słowacji ( Bratysława), Ogólnopolskie Triennale Rysunku w Toruniu, Wystawa studentów „Kontakte”- Kunstmuseum Galeria Villa Zanders Bergisch Gladbach ( Niemcy).

Godziny i dni otwarcia pracowni
środa – piątek, 10.00 – 14.00

program I Pracowni Tkaniny Artystycznej