POSZUKIWANIA I REINTERPRETACJE

PREZENTACJA WYBRANYCH PRAC PEDAGOGÓW KATEDRY INTERDYSCYPLINARNEJ  WYDZIAŁU EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ I KURATORSTWA  UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU

Artyści: Rafał Boettner-Łubowski / Joanna Imielska / Magdalena Kleszyńska / Piotr C. Kowalski / Mariusz Kruk / Sebastian Krzywak / Andrzej Leśnik / Piotr Macha / Justyna Olszewska / Magdalena Parnasow-Kujawa / Sonia Rammer / Anna Tyczyńska / Marc Tobias Winterhagen

Kurator: Rafał Boettner-Łubowski

Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile, ul. Okrzei 9/2 w Pile,

czas trwania wystawy: 29.10.2017-19.10.2017

Wystawa prezentuje prace pedagogów związanych z Katedrą Interdyscyplinarną Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Zostanie ona połączona z akcją promocyjną Wydziału, planowaną na 4 października 2017 roku (o godz. 15.00 w siedzibie BWA i UP w Pile).

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!!!

Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu jest dynamicznie rozwijającą się jednostką edukacyjną. Proponuje on swoim Studentom i Studentkom zarówno zapoznawanie się z rozmaitymi zagadnieniami teoretycznymi, dotyczącymi współczesnych sztuk wizualnych, jak i z różnorodnymi formami aktywności z obszarów szeroko pojmowanych aktualnych praktyk artystycznych. Na Wydziale funkcjonuje Katedra Interdyscyplinarna, pod patronatem której działa dziesięć pracowni o interesujących programach edukacyjnych, które są otwarte dla zainteresowanych osób ze wszystkich Uczelni. Są to zarówno pracownie rysunku i malarstwa, których programy często wykraczają poza tradycyjne pojmowanie problemów sztuki, jak i pracownie „specjalistyczne”, które łączą spójnie problemy sztuki i teorii, w wielu przypadkach otwierając się również na szeroko pojmowane inicjatywy edukacyjne oraz realizację poza-uczelnianych zadań twórczych. Wystawa „Poszukiwania i Reinterpretacje” prezentuje wybrane prace Pedagogów związanych z siedmioma z dziesięciu Pracowni Katedry Interdyscyplinarnej Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Pracownie malarskie wspomnianej Katedry reprezentują: prof. Piotr C. Kowalski i współpracujący z Nim asystent Piotr Macha (X Pracownia Malarstwa), prof. Andrzej Leśnik i asystent Sebastian Krzywak (I Pracownia Malarstwa) oraz prof. Mariusz Kruk i dr Magdalena Kleszyńska (II Pracownia Malarstwa). Prof. Piotr C. Kowalski w swojej bogatej twórczości eksperymentuje z niekonwencjonalnymi sposobami tworzenia malarskiego obrazu oraz z nietypowymi obrazotwórczymi materiałami i tworzywami, a więc np. z rdzą, owocami czy ulicznym pyłem. Prowadzona przez Niego pracownia otwarta jest na rozmaite eksperymenty, ale mogą w niej powstawać także realizacje mieszczące się w bardziej tradycyjnych koncepcjach obrazu. Otwarte podejście do kwestii doboru medium reprezentuje także Piotr Macha – asystent profesora Kowalskiego, który jest autorem wielu projektów, edytowanych „symultanicznie” w różnych mediach, takich jak: fotografia, rysunek, przestrzenny obiekt czy zapis filmowy. Profesor Andrzej Leśnik i asystent Sebastian Krzywak tworzą z kolei zaskakujące obrazy abstrakcyjne, które mogą inicjować zarówno grę z samym medium malarstwa, jak i z naszymi typowymi przyzwyczajeniami dotyczącymi pojmowania malarskiego obrazu. Prowadzona przez Nich I Pracownia Malarstwa oferuje szerokie możliwości oraz atmosferę tolerancji twórczej, także dla poszukiwań o charakterze zauważalnie tradycjonalistycznym. Pracownia prof. Mariusza Kruka i dr Magdaleny Kleszyńskiej zachęca natomiast do niestandardowych eksperymentów z pogranicza malarstwa, rysunku, kolażu i obiektu przestrzennego, co dzięki interdyscyplinarnym doświadczeniom twórczym samych Prowadzących, umożliwia wiele ciekawych „odkryć” i eksploracji, dokonywanych przez studiujących w ich pracowni Studentów i Studentek.

W Katedrze Interdyscyplinarnej Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa aktywnie funkcjonują również dwie pracownie rysunku o zdecydowanie interdyscyplinarnych programach edukacyjnych. Są to: I Pracownia Rysunku, prowadzona przez prof. Joannę Imielską oraz dr Sonię Rammer oraz II Interdyscyplinarna Pracownia Rysunku, kierowana przez prof. Annę Tyczyńską. We wspomnianej Pracowni pracuje również asystent Justyna Olszewska – reprezentantka młodego pokolenia twórców, która już obecnie posiada na swoim koncie ciekawe osiągnięcia i dorobek twórczy. Obie wymienione powyżej pracownie zaznajamiają skutecznie z poetykami artystycznego rysunku, ale pozwalają również na poszukiwania twórcze, realizujące się w innych, niż rysunek mediach współczesnych sztuk wizualnych takich, jak na przykład: film, kolaż, fotografia, obiekt przestrzenny czy instalacja. W powyższym kontekście warto przypomnieć, że prof. Joanna Imielska jest autorką prac rysunkowych, najczęściej o abstrakcyjnym charakterze, w których ogromne znaczenie odgrywa symboliczny i strukturalny porządek geometrii. Artystkę interesuje fenomen czasu – linearnego, cyklicznego, osobistego czy wewnętrznego oraz pewne niekonwencjonalne eksperymenty, które zauważalnie wzbogacają Jej twórczość. Z kolei Anna Tyczyńska, Sonia Rammer i Justyna Olszewska – chętnie posługują się niekonwencjonalnymi mediami: fotografią lub zapisem filmowym, odchodząc tym samym od tradycyjnie pojmowanych iluzjonistycznych sposobów formułowania artystycznych przekazów i sugestii.

Na wystawie „Poszukiwania i Reinterpretacje” Pedagogów pracowni specjalistycznych Katedry Interdyscyplinarnej Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP reprezentują – prof. Rafał Boettner-Łubowski – kierownik Pracowni Otwartych Interpretacji Sztuki oraz dr Magdalena Parnasow-Kujawa i dr Marc Tobias Winterhagen – prowadzący Pracownię Projektów i Działań Twórczych. Pracownia Otwartych Interpretacji Sztuki koncentruje się na zagadnieniach refleksji autotematycznych typu „sztuka o sztuce”, zapraszając do ich interdyscyplinarnego badania zainteresowanych nimi Studentów i Studentki. Odniesienia do sztuki dawnej i współczesnej, zasadnie przywoływane cytaty artystyczne ze wspomnianych źródeł oraz rozmaite ich reinterpretacje – mogą prowokować refleksje na temat samej sztuki, jej konwencji, rozmaitych jej motywów i wielu innych kwestii powiązanych ze wspomnianymi problemami. Prace profesora Rafała Boettnera-Łubowskiego podejmują często tego typu rozważania i tropy, używając w tym celu rozmaitych, tradycyjnych i nietradycyjnych zarazem, mediów i rozwiązań. Pracownia Projektów i Działań Twórczych nastawiona jest z kolei przede wszystkim na działalność związaną z organizacją warsztatów twórczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ogromne doświadczenie i spory dorobek we wspomnianej dziedzinie wykazuje kierowniczka Pracowni dr Magdalena Parnasow-Kujawa, która jest również autorką wielu prac z dziedziny malarstwa i grafiki artystycznej. Natomiast dr Marc Tobias Winterhagen, aktywnie współpracujący z Pracownią Projektów i Działań Twórczych, zajmuje się twórczością z dziedziny eksperymentalnego filmu artystycznego oraz z obszaru rzeźby i działań przestrzennych, posiadając również na swoim koncie doświadczenia związane z realizacją warsztatów edukacyjnych dla osób reprezentujących rozmaite grupy wiekowe.

Rafał Boettner-Łubowski

Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu kształci studentów i studentki na kierunkach: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych oraz Kuratorstwo i Teorie Sztuki. Wydział jest dynamicznie rozwijającą się jednostką. O jego specyfice decyduje wzajemne przenikanie się sztuki i teorii. Strategia rozwoju Wydziału zakłada stałe dążenie do unowocześniania metod nauczania. W roku 2000 przeprowadzono reformę programu studiów i wprowadzono obok pedagogiki sztuki specjalność: krytykę i promocję sztuki. Kolejna reforma miała miejsce w 2008 roku, kiedy wraz z wprowadzeniem studiów dwustopniowych, pojawiły się nowe specjalności: wybrana specjalność artystyczna, realizacja działań twórczych i edukacyjnych oraz kuratorstwo i promowanie kultury. W 2015 roku został powołany pierwszy teoretyczny kierunek na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu: Kuratorstwo i Teorie Sztuki. Powiększająca się liczba transdyscyplinarnych pracowni artystycznych daje możliwość wyboru oraz dopasowania  procesu edukacyjnego do indywidualnych potrzeb studentów. Kierunek teoretyczny, poprzez umiejscowienie w środowisku sztuki, nastawiony jest na efektywne łączenie teorii z praktyką. Interdyscyplinarność Wydziału stanowi o jego odmienności i prowokuje do podejmowania twórczych wyzwań. Ponadto od 2016 roku przy Wydziale istnieje Studium Pedagogiczne umożliwiające studentom i absolwentom innych kierunków artystycznych uzyskiwanie kwalifikacji pedagogicznych w zakresie prowadzenia zajęć plastycznych.

Zaproszenie – Poszukiwania i Reinterpretacje, BWA Piła 2017 (2)