Nazwa
III Pracownia Rzeźby i Otoczenia – Studyjna

Kierownik
prof. dr hab. Wiesław Koronowski

Asystent
mgr. Bartosz Ługowski, as. staż

Miejsce
budynek B, s. 120

Kontakt
bartosz.lugowski@uap.edu.pl
wieslaw.koronowski@uap.edu.pl

Opis
Tworzenie to komunikowanie, urzeczywistnianie poprzez kategorie większościowe kontaktu z rzeczywistością we wszystkich jej przejawach. Powołani jesteśmy aktem woli i możemy powoływać byty, które istnieć będą niezależnie, stąd też tak istotna jest odpowiedzialność za ten akt. Całokształt widzenia rzeczywistości nie jest tylko świadomym procesem intelektualnym. Sama konstrukcja logiczna jest szalenie niebezpieczna, gdyż potrafi zniekształcić rzeczywistość w obrębie systemowo spójnych konsekwencji. Artysta często posługuje się intuicją. Intuicja jest skrótem poznania, istotnym składnikiem procesu twórczego, różnicą, a zarazem pomostem, jaki rozciąga się między wiedzą nieuświadomioną (podświadomością) a wiedzą uświadomioną.
W sztuce nie interesują mnie prawdy jednostkowe poszczególnych twórców lecz relacje, jakie między tymi prawdami zachodzą. Nie interesuje mnie pogoń za nowymi środkami wyrazu chyba, że ich odszukanie i użycie jest niezbędne dla wyartykułowania komunikatu dotyczącego nieustająco zmiennej rzeczywistości człowieka współczesnego. Jednym z ważniejszych aktów poznania są relacje przestrzenne. Poznajemy je już w łonie matki. Są to doznania przed-pojęciowe. Myślę, że można wyrazić pogląd, iż są one archetypem poznania i są niezbędne dla prawidłowego rozwoju. Rzeźbienie więc aktu czy portretu i tak zwane odtwarzanie rzeczywistości, nie jest w kontekście tego co już powiedziałem, wyrazem skostnienia formalnego, lecz umysłowym procesem znajdowania relacji przestrzennych, to swoiste strojenie instrumentu poznania, opowiadaniem nie tyle o modelu, ile o relacjach, jakie udaje się odszukać. Odtwarzanie wierne przyrody może być celem oczywiście samym w sobie zależnym od obszaru poszukiwań twórczych, jaki zostaje wyznaczony, ponieważ nauczanie tworzenia sztuki jest niemożliwe. Pragnę towarzyszyć w procesie dochodzenie do sztuki.

prof. dr hab. Wiesław Koronowski, prof. zw. UAP

Godziny otwarcia
Pracownia dostępna jest dla studentów codziennie w godzinach otwarcia Uczelni.


KARTY PRZEDMIOTÓW:

Studia jednolite magisterskie:

Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


PROGRAM PRACOWNI:

PROGRAM – III PRACOWNIA RZEŹBY I OTOCZENIA – STUDYJNA