Przejdź do treści

Laboratorium Papieru

OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA

dr Dariusz Subocz ad. – kierownik pracowni

dr Marcin Lorenc ad.


KONTAKT


email: dariusz.subocz@uap.edu.pl
email: marcin.lorenc@uap.edu.plLokalizacja 

sala 108, budynek C, pl. Wielkopolski 9

Program
Głównym założeniem Laboratorium papieru jest przywrócenie i rozwijanie sztuki papierniczej. W nowocześnie wyposażonej pracowni osoby studiujące mają możliwość opanowania warsztatu technologicznego z zakresu papiernictwa oraz zdobywania umiejętności rzemiosła introligatorskiego. Dzięki zadaniom warsztatowym osoby studiujące poznają: tradycyjne japońskie i europejskie techniki oprawy książkowej, metody czerpania i barwienia papieru, warianty tworzenia passe-partout wiedeńskiego, techniki papier mâché, sposoby zdobienia papieru, metody wykonywania złoceń i wiele innych. Praca w Laboratorium papieru realizowana jest na różnych poziomach zaawansowania, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i umiejętności uczestniczek i uczestników zajęć. Początkowo osoby studiujące poznają podstawowe techniki i realizują zadania pozwalające na zdobycie elementarnej wiedzy i umiejętności. W miarę poszerzania kompetencji i przechodzenia na wyższe poziomy zaawansowania, realizują własne projekty artystyczne z zakresu szeroko pojętej sztuki książki a forma pracy z nimi staje się bardziej otwarta i zindywidualizowana. 

Laboratorium papieru współpracuje także z artystami i artystkami przy wydawaniu limitowanych serii książek artystycznych, plakatów i grafik, które drukowane są na znajdującym się w pracowni urządzeniu Riso SF5350.

Języki wykładowe
Polski


Realizowane przedmioty:

Jednolite studia magisterskie: 

Laboratoria do wyboru – poziom podstawowy i zaawansowany

Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa

Studia I stopnia: 

Laboratoria do wyboru – poziom podstawowy i zaawansowany

Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa

Studia II stopnia:

Laboratoria do wyboru – poziom podstawowy i zaawansowany

Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa

Wystawy końcoworoczne:

Rok akademicki 2021/22

Rok akademicki 2020/21

Rok akademicki 2019/20

  • Autor: Agata Tratwal
  • Opublikowano: 20.12.2019, 13:16
  • Ostatnia edycja: 10.05.2023, 15:44