Przejdź do treści

Studia podyplomowe na kierunku Malarstwo skupiają się na podstawowych i niezbędnych elementach potrzebnych do świadomego budowania indywidualnego warsztatu artystycznego w dziedzinie rysunku i malarstwa. Jednocześnie, praktyczny wymiar studiowania technik malarskich i rysunkowych jest uzupełniony o cykl wykładów i spotkań z uznanymi teoretykami i profesjonalnymi artystami prężnie działającymi na rynku sztuki. Idea studiów polega na stworzeniu swoistego laboratorium doświadczeń do rozwijania samodzielnej twórczej pracy oraz spojrzenia poza sztywne i tylko pozornie nienaruszalne granice przedmiotu jakim jest obraz.

Celem jest uświadomienie możliwości budowania własnego języka ekspresji w odniesieniu do tradycji, jak i do współczesnych aspektów funkcjonowania obrazu. Istotą programu jest stworzenie warunków do wolnej dyskusji o sztuce, z jednej strony przez zajęcia warsztatowe, z drugiej strony przez zajęcia teoretyczne mające również charakter seminaryjny. W ramach zaplanowanych zajęć teoretycznych są przewidziane spotkania i wykłady z profesjonalistami, którzy zajmują się stricte malarstwem, ale też muralem czy językiem filmowym.

Do dyspozycji są pracownie i laboratoria specjalistyczne pozwalające na rozwój wiedzy o malarstwie i doświadczenie praktycznych możliwości realizacyjnych.

Studia podyplomowe prowadzone są w trybie pozwalającym na duże zindywidualizowanie podejścia do studentów, czyli jednoczesną pracę z osobami na różnych poziomach zaawansowania i o różnych potrzebach edukacyjnych.

Studia adresowane są do osób posiadających co najmniej dyplom licencjacki, chcących poszerzyć swoje zainteresowania w obszarze malarstwa. Celem studiów jest uświadomienie możliwości budowania własnego języka ekspresji w odniesieniu do tradycji, jak i do współczesnych aspektów funkcjonowania obrazu. Istotą programu jest stworzenie warunków do wolnej dyskusji o sztuce, z jednej strony przez zajęcia warsztatowe, z drugiej strony przez zajęcia teoretyczne mające również charakter seminaryjny. Do dyspozycji są pracownie i laboratoria specjalistyczne pozwalające za rozwój wiedzy o malarstwie i doświadczenie praktycznych możliwości realizacyjnych.

Absolwent studiów podyplomowych posiada zdolność otwartego spojrzenia na malarstwo jako możliwość „opowiadania” o sobie i swoim miejscu w rzeczywistości, również w kontekście nowych zjawisk artystycznych. Studia podyplomowe rozwijają również kompetencje w obszarze dydaktyki artystycznej. Zdobyta wiedza i doświadczenie dają szansę na zrozumienie malarstwa i obrazu w kontekście działalności artystycznej i edukacyjnej. Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

ROZWIN
PROGRAM:

Liczba godzin dydaktycznych:

 • 202 godziny lekcyjne (45 min.) 
 • 12 zjazdów (sobota-niedziela) 
 • 2 semestry (październik-styczeń, luty-maj)

ROZWIN
ZAKRES ZAGADNIEŃ:

 • Techniczne i technologiczne aspekty malarstwa i rysunku
 • Dobór właściwych środków formalnych dostosowanych do treści wypowiedzi artystycznej
 • Malarstwo jako interdyscyplinarna forma wypowiedzi
 • Podstawowe nurty w sztuce najnowszej, zwłaszcza w kontekście malarstwa
 • Zagadnienia prawa autorskiego

ROZWIN
KADRA:

 • zajęcia prowadzone są przez doświadczonych dydaktyków Wydziału Malarstwa i Rysunku UAP

ROZWIN
OPŁATY:

5.800

 • za semestr zimowy w terminie do dnia 02 października 2023 roku, w kwocie 2.900 zł; 
 • za semestr letni w terminie do dnia 15 stycznia 2024 rok, w kwocie 2.900 zł. 

(Szczegóły dot. nr konta oraz opłat dostępne w systemie Akademus po zalogowaniu)

Do pobraniaREKRUTACJA >>

 • Autor: Agata Tratwal
 • Opublikowano: 17.05.2022, 11:15
 • Ostatnia edycja: 17.07.2023, 20:31