Przejdź do treści

OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA

dr hab. Adam Nowaczyk, prof. UAP  – kierownik pracowni

mgr Sebastian Trzoska


KONTAKT

adam.nowaczyk@uap.edu.pl

sebastian.trzoska@uap.edu.pl

xiiipracowniarysunku@uap.edu.pl


Lokalizacja 

bud. A sala 305, al. Marcinkowskiego 29

Program
Rysunek jest prostym gestem ale i złożonym procesem, stanowi początek wszelkiego zapisu wyobrażeń i idei w formie stanowiącej zarazem jego treść. Pracownia to miejsce wieloaspektowego doświadczania procesów indywidualnego i wspólnotowego kształtowania języka wizualnej komunikacji, ekspresji przeżyć, myśleń i zmyśleń. Program przewiduje kształtowanie świadomości plastycznej zarówno w ramach studiowania i analizy zjawisk natury, reprezentacji widzialnej rzeczywistości jak i pracy z tematami/hasłami wymagającymi od studiujących wyobraźni otwierającej się na wszystko to co doświadczeniu zmysłowemu dane ale i na to co nieuchronnie się jemu wymyka. Interesuje nas nie tylko wiedza o zjawiskach (anatomia przestrzeni, przedmiotu, ludzkiego ciała) ale świadomość formy, kontekstu, funkcji i roli przestrzeni, przedmiotu, wymiaru egzystencjalnego obecności człowieka w ujęciu podmiotowym i społecznym. Poprzez zapis, laboratorium formy/języka, aktywne widzenie, słuchanie poszukiwać będziemy narzędzi analizy i wyrażania tych zjawisk i pojęć stwarzających możliwość wkraczania w nowe obszary i sposoby przejawiania się rysunku. 

Staramy się aby takie doświadczanie rysunku przez osoby studiujące wiązało się z doświadczeniami sztuki współczesnej oraz jej tendencjami do przekraczania medium, intermedialności wobec, której rysunek odkrywa swoje nowe oblicza i własności. Szczególnie interesujące wydają się w tym ujęciu poszukiwania relacji rysunku z doświadczeniami muzyczno – dźwiękowymi, filmowymi itp., możliwości ich współistnienia, przenikania się różnicowania, istnienia rysunku jako ekspresji jego haptycznego potencjału, słyszenia i dotykania. Paradoksalnie takie szerokie ujęcie rysunkowości stwarza pole dla świadomej afirmacji zapisu jako pojedynczego fenomenu, indywidualnego gestu. W procesie kształtowania, doświadczenia i świadomości od studentów/studentek/osób studiujących oczekujemy podjęcia próby odniesienia się do aksjomatów autonomiczności rysunku bądź jego funkcjonalnego czy służebnego aspektu, poprzez własne doświadczanie i refleksję nad procesami rysowania oraz odniesienia teoretyczne. 

Wszystkie powyższe aspekty programowe realizujemy poprzez rozmowy indywidualne oraz grupowe (podczas plenerów rysunkowych) w zależności od dyspozycji i potrzeb osób studiujących, starając się prowokować do pogłębienia refleksji nad rysunkiem i jego szeroko rozumianą możliwością wyrażania związków i relacji ze światem. Zależy nam na tym aby osobiste rozpoznanie rysunku dało osobom studiującym podstawowe kompetencje nie ograniczające się do samej wizualności, a stwarzały możliwość świadomego wyboru postawy artystycznej. 

Języki wykładowe
Polski


Realizowane przedmioty

Jednolite studia magisterskie: Rysunek z elementami anatomii, Konsultacje, Rysunek, Wybrana Pracownia Artystyczna i Projektowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Magisterska Pracownia Artystyczna, Pracownia Dyplomująca, Praca Dyplomowa

Studia I stopnia: Rysunek z elementami anatomii, Rysunek, Wybrana Pracownia Artystyczna i Projektowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Magisterska Pracownia Artystyczna, Pracownia Dyplomująca, Praca Dyplomowa

Studia II stopnia: Rysunek,  Wybrana pracownia artystyczna lub projektowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Magisterska Pracownia Artystyczna, Pracownia Dyplomująca, Egzamin dyplomowy

Wystawa końcoworoczna

https://www.facebook.com/xiiipracowniarysunkuuap

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 07:48
  • Ostatnia edycja: 24.05.2023, 12:52