Przejdź do treści

XIII PRACOWNIA MALARSTWA

OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA

Prof. dr hab. Grzegorz Ratajczyk – kierownik pracowni

mgr Mateusz Pietrowski, asyst.


KONTAKT
email: grzegorz.ratajczyk@uap.edu.pl
email: mateusz.pietrowski@uap.edu.plLokalizacja:

sala 310, budynek A

Program:
Najważniejszym celem programowym jest kształtowanie indywidualności osób studiujących, pomoc w rozwoju świadomości artystycznej i poszukiwaniu własnej drogi twórczej. Program pracowni stara się wspierać te dążenia poprzez szereg zagadnień o charakterze studyjnym, interpretacyjnym, często z dookreślającym je hasłem. Dla osób studiujących na latach wyższych, z większym doświadczeniem twórczym, możliwe są działania abstrakcyjne, gdzie najważniejszym celem jest aktywne poszukiwanie własnego języka artystycznego, tego co indywidualne i niepowtarzalne. Realizacja tych zadań powinna być oparta na propozycjach w formie dyskusji i szkiców koncepcyjnych. Szkic jest ważnym punktem wyjścia do realizacji obrazu. Ten pierwszy zapis myśli, często może okazać się istotnym zaczynem w budowaniu indywidualnego, autonomicznego języka. Myślę, że jedną z ważniejszych rzeczy jest przygotowanie osób studiujących nie tylko do odnoszenia sukcesów, ale także do ponoszenia porażek, traktowanych jako istotnych momentów w samodzielnej pracy twórczej. Na to wszystko nakłada się doświadczenie pracy zdalnej, które stworzyło zarówno dla prowadzących jak i studiujących nową, nieznaną dotąd w takim stopniu, przestrzeń na pracę twórczą, co związane jest z nową optyką artystyczną.

Języki wykładowe:
Polski


Realizowane przedmioty:

Jednolite studia magisterskie: Malarstwo Propedeutyka, Konsultacje, Malarstwo – Pracownia Kierunkowa, Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa, Magisterska Pracownia Artystyczna, Malarstwo Pracownia Uzupełniająca, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Pracownia Dyplomująca, Egzamin Dyplomowy, Malarstwo – przedmiot prowadzony dla innych kierunków.

Studia I stopnia: Malarstwo – Pracownia Kierunkowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa, Pracownia Dyplomująca, Egzamin Dyplomowy, Malarstwo – przedmiot prowadzony dla innych kierunków.

Studia II stopnia: Magisterska Pracownia Artystyczna, Malarstwo Pracownia Uzupełniająca, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa, Pracownia Dyplomująca, Egzamin Dyplomowy. 

Wystawa końcoworoczna

2020

2021

2022

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 08:08
  • Ostatnia edycja: 10.05.2023, 15:52