Przejdź do treści

Kierownik Katedry
dr hab. Wojciech Gorączniak, prof. UAP

II Katedra Malarstwa jest jedną z pięciu jednostek organizacyjnych znajdujących się na Wydziale Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W jej skład wchodzi siedem pracowni malarskich, prowadzonych przez doświadczonych pedagogów, którzy poza pracą dydaktyczną są również aktywnie działającymi artystami. Przejawia się to w dużej ilości organizowanych wystaw krajowych i zagranicznych, prowadzonych projektach artystycznych i publikacjach, które powstają jako ich uzupełnienie. W ramach działalności katedry prowadzone są międzynarodowe projekty badawcze a także rozwijana jest współpraca z licznymi instytucjami kultury i nauki w Polsce i za granicą.

Pracownie, które składają się na II Katedrę Malarstwa łączy pozornie paradoksalna cecha a mianowicie: różnorodność. Bierze się ona z postaw artystycznych prowadzących je pedagogów, co znajduje swój wyraz w programach poszczególnych pracowni a jej urzeczywistnieniem są prace studentów prezentowane na wystawach końcoworocznych a także liczne dyplomy licencjackie i magisterskie.

Katedra jako jednostka organizacyjna – porządkująca, jest zbiorem pracowni obdarzonych autonomią, która wyraża się w programach pracowni i pozwala studentom doświadczać różnych metod edukacji w zakresie malarstwa. Dzieje się to jednak w ramach ogólnie przyjętych założeń określonych w oczekiwanych efektach uczenia się dla poszczególnych kierunków.

Ze względu na to co napisane powyżej nie można scharakteryzować katedry w sposób zunifikowany czy syntetycznie prezentujący to co najważniejsze, ale to właśnie stanowi jej największą wartość i zaletę. Stwierdzeniem trywialny a jednocześnie najbardziej właściwym i trafnym jest to, że każda pracownia jest inna i realizuje własny program oparty o efekty uczeni się oraz indywidualne doświadczenia i przekonania artystyczne prowadzących. Najlepiej przekonać się o tym zapoznając się z dostępnymi na stronie prezentacjami poszczególnych pracowni, do czego zapraszam.

David Hockney mówiąc, że: „historia obrazów rozpoczęła się w jaskini i tymczasem kończy się na ekranie komputera” nakreślił skalę, na której sytuuje się malarstwo. Pomiędzy tym co manualne a co cyfrowe, zawiera się nieskończona ilość konfiguracji i możliwych rozwiązań, które stają się przedmiotem indywidualnych doświadczeń studentów malarstwa. Proces edukacji odbywa się wobec tych zmiennych i przeciwstawnych koncepcji obrazu a jego istotnym punktem jest odpowiedź na pytanie o istotę malarstwa i jego granice. Malarskość jako cecha coraz mniej wiąże się już ściśle z obrazem w klasycznym jego rozumieniu. Dzięki technologii stała się możliwością, cyfrowym efektem – filtrem do nałożenia, za pomocą, którego próbuje się nadać obrazom cechy „manualności”. W świecie sztuki, gdzie reguły ulegają stałej reinterpretacji, ten pozorny problem zamieniony zostaje na perspektywę rozwoju, inspirację i pożywkę dla wyobraźni, która jest niezwykle istotnym elementem procesu tworzenia.

PRACOWNIE

VI Pracownia Malarstwa – budynek F, s. 10
dr hab. Tomasz Kalitko, prof. UAP
mgr Krzysztof Mętel, asyst.

VII Pracownia Malarstwa – budynek F, s. 20
dr hab. Joanna Marcinkowska, prof. UAP
mgr Natalia Brzezińska, asyst.

VIII Pracownia Malarstwa – budynek F, s. 21
dr hab. Wojciech Gorączniak, prof. UAP
dr Monika Shaded, ad.

IX Pracownia Malarstwa – budynek A, s. 6
prof. dr hab. Marek Haładuda
dr Agnieszka Sowisło-Przybył, ad.

XI Pracownia Malarstwa – budynek F, s. 22
prof. dr hab. Marek Przybył
mgr Magda Kasprzak, asyst.

XII Pracownia Malarstwa – budynek F, s. 23
prof. dr hab. Janusz Marciniak
mgr Monika Szczygieł, asyst.

XIII Pracownia Malarstwa – budynek A, s. 310
prof. dr hab. Grzegorz Ratajczyk
mgr Mateusz Pietrowski, asyst.

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 08:03
  • Ostatnia edycja: 06.12.2023, 12:58