Przejdź do treści

PROGRAM PRACOWNI

1/ Nazwa pracowni
XII Pracownia Malarstwa

2/ Kierownik Pracowni
Prof. dr hab. Janusz Marciniak
http://www.januszmarciniak.pl/
janusz.marciniak@uap.edu.pl

3/Asystent

 

4/ Sala
Sala nr 23, bud. F, ul. Szewska 16.
http://www.studio12.pl/
info@studio12.pl

5/ Ogólna formuła przedmiotu
Zajęcia mają charakter warsztatowo-seminaryjny. W ich zakres wchodzą konsultacje, zajęcia studyjne, wykłady, warsztaty i wyjazdy plenerowe.

6/ Typ przedmiotu

Pracownia, w której na I stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Malarstwo Pracownia Kierunkowa (I, II, III, IV, V semestr), Malarstwo
Pracownia Uzupełniająca (II semestr), Pracownia Dyplomująca (VI semestr), Praca Dyplomowa (VI semestr).

Pracownia, w której na II stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Malarstwo Pracownia Kierunkowa (I, II semestr), Malarstwo Pracownia Uzupełniająca (I, II, III semestr), Magisterska Pracownia Artystyczna (III semestr), Pracownia Dyplomująca (IV semestr), Praca Dyplomowa (IV semestr).

Pracownia na I stopniu jest obowiązkowa dla pozostałych kierunków:
Animacja (I, II semestr)
Architektura (I, II semestr)
Design Krajobrazu (I, II semestr)
Projektowanie Mebla (I, II semestr)
Wzornictwo (I, II semestr)
Architektura Wnętrz (I, II semestr)

Scenografia (I, II semestr)
Grafika (I, II semestr)
Rzeźba (I, II semestr)

Pracownia może być wybierana przez studentów I stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunkach:
Animacja (III, IV semestr)
Projektowanie Mebla (III, IV, V semestr)
Design Krajobrazu (V semestr)
Wzornictwo (III, IV, V semestr)
Architektura Wnętrz (III, IV, V semestr)
Scenografia (III, IV, V semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (III, IV semestr)
Grafika (III, IV, V semestr)
Fotografia (III, IV, V semestr)
Rzeźba (III, IV semestr)
Intermedia (III, IV, V semestr)

Pracownia może być wybierana przez studentów II stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunku:
Animacja (I, II, III semestr)
Architektura (III semestr)
Wzornictwo (I, II semestr)
Architektura Wnętrz (I, II, III semestr)
Scenografia (I, II semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I, II, III, IV semestr)
Grafika (I, II, III semestr)
Fotografia (I, II, III semestr)
Intermedia (I, II, III semestr)

7/ Poziom przedmiotu
Podstawowy, średniozaawansowany – I stopień
zaawansowany – II stopień

8/ Rok studiów
Studia I i II stopnia.
Realizacja programu pracowni jest zróżnicowana ze względu na stopień studiów. Dydaktyka ma charakter indywidualny – indywidualne są korekty i konsultacje, odmienne w zależności od stopnia studiów, a także ze względu na realizowany przedmiot.

9/ Liczba punktów ECTS
I stopień – Malarstwo Pracownia Kierunkowa – 41 ECTS, Malarstwo Pracownia Uzupełniająca – 4 ECTS, Pracownia Dyplomująca – 5 ECTS, Praca Dyplomowa – 9 ECTS
II stopień – ECTS, Malarstwo Pracownia Kierunkowa – 15 ECTS, Pracownia Uzupełniająca – 25 ECTS, Magisterska Pracownia artystyczna – 12 ECTS, Pracownia Dyplomująca – 5 ECTS, Praca Dyplomowa – 10 ECTS

10/ Efekty kształcenia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia I stopnia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia II stopnia

Uzupełniające – dla pozostałych kierunków

UZUPEŁNIAJĄCE EFEKTY KSZTAŁCENIA

11/ Wymagania wstępne
Ogólna orientacja w zakresie historii sztuki. Zainteresowanie kierunkiem studiów.

12/ Treści merytoryczne przedmiotu
Program XII Pracowni Malarstwa opiera się na założeniu, że najważniejszym celem dydaktyki artystycznej jest zainicjowanie indywidualnego podejścia do sztuki i samodzielności w pracy artystycznej. Malarstwo to przeżywanie, myślenie i wyrażanie się obrazem. Wymaga zaangażowania, inwencji i wyobraźni, ale również krytycyzmu i odpowiedzialności. Jakość pracy artystycznej zależy od autentyzmu motywacji twórczej, czyli prawdy sprawy, którą artysta ma ze światem. Podstawą warsztatu malarskiego są kompetencje rysunkowe, wrażliwość kolorystyczna, umiejętność sformułowania koncepcji plastycznej i znajomość stosowanych technik malarskich. Warsztat to także otwarcie na nowe technologie wizualne, troska
o ikonograficzną warstwę obrazu, wiedza o sztuce dawnej i najnowszej. Świadomość konieczności redefiniowania pojęcia obrazu i przekraczania granic sztuki oraz pogłębiania poczucia formy w odniesieniu do świata, w którym żyjemy, powinna iść w parze z przygotowaniem do profesjonalnego funkcjonowania na rynku sztuki i scenie artystycznej. Aneksem do programu jest zmieniający się w cyklu rocznym zestaw ćwiczeń i tematów. Więcej na www.studio12.pl

13/ Spis zalecanych lektur
Dora Apel, Memory Effects. The Holocaust and the art of secondary witnessing
Marc Augé, Formy zapomnienia
Daniel Aresse, Nie widać nic. Opowiadanie obrazów
Alain Badiou, Etyka
John Berger, Sposoby widzenia
Zygmunt Bauman, Płynne czasy. Życie w epoce niepewności
Pierre Bourdieu, Rozum praktyczny. O teorii działania
Józef Czapski, Patrząc
Jacques Derrida, Prawda w malarstwie
Georges Didi-Huberman, Przed obrazem
Georges Didi-Huberman, Kora
Wiesław Juszczak, Zasłona w rajskie ptaki
Ireneusz Kania, Ścieżka nocy
Primo Levi, Układ okresowy
Emmanuel Lévinas, Trudna wolność
Tomasz Merton, Dziennik azjatycki
Piotr Piotrowski, W stronę horyzontalnej historii sztuki
Susan Sontag, O fotografii
Susan Sontag, Widok cudzego cierpienia
David Sylvester, Rozmowy z Baconem
Krzysztof Wodiczko, Miasto, demokracja i sztuka
Krzysztof Wodiczko, Obalenie wojen

14/ Metody oceny
Forma oceny: zaliczenie z oceną.
Podstawą oceny jest udział w zajęciach i realizacja tematów rocznych. Efekty kształcenia są
sprawdzane w trakcie przeglądów semestralnych oraz podczas realizacji i obrony pracy
dyplomowej.

15/ Język wykładowy
Polski, angielski
Programme of the XII Painting Studio EN

 

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 08:07
  • Ostatnia edycja: 06.10.2020, 09:33