PROGRAM PRACOWNI

1/ Nazwa pracowni
VII Pracownia Malarstwa

2/ Kierownik Pracowni
Prof. dr hab. Tomasz Siwiński
tomasz.siwinski@uap.edu.pl

3/ Asystent
dr Marcin Lorenc ad.
marcin.lorenc@uap.edu.pl

4/ Sala
s.20 bud. F

5/ Ogólna formuła przedmiotu
Zajęcia mają charakter warsztatowo-seminaryjny. W ich zakres wchodzą konsultacje, zajęcia
studyjne, wykłady, warsztaty i wyjazdy plenerowe.

6/ Typ przedmiotu
Pracownia, w której na I stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Malarstwo Pracownia Kierunkowa (I, II, III, IV, V semestr), Malarstwo Pracownia Uzupełniająca (II semestr), Pracownia Dyplomująca (VI semestr), Praca Dyplomowa (VI semestr).

Pracownia, w której na II stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Malarstwo Pracownia Kierunkowa (I, II semestr), Malarstwo Pracownia Uzupełniająca (I, II, III semestr), Magisterska Pracownia Artystyczna (III semestr), Pracownia Dyplomująca (IV semestr), Praca Dyplomowa (IV semestr).

Pracownia na I stopniu jest obowiązkowa dla pozostałych kierunków:
Animacja (I, II semestr)
Architektura (I, II semestr)
Design Krajobrazu (I, II semestr)
Projektowanie Mebla (I, II semestr)
Wzornictwo (I, II semestr)
Architektura Wnętrz (I, II semestr)
Scenografia (I, II semestr)
Grafika (I, II semestr)
Rzeźba (I, II semestr)

Pracownia może być wybierana przez studentów I stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunkach:
Animacja (III, IV semestr)
Projektowanie Mebla (III, IV, V semestr)
Design Krajobrazu (V semestr)
Wzornictwo (III, IV, V semestr)
Architektura Wnętrz (III, IV, V semestr)
Scenografia (III, IV, V semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (III, IV semestr)
Grafika (III, IV, V semestr)
Fotografia (III, IV, V semestr)
Rzeźba (III, IV semestr)
Intermedia (III, IV, V semestr)

Pracownia może być wybierana przez studentów II stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunku:
Animacja (I, II, III semestr)
Architektura (III semestr)
Wzornictwo (I, II semestr)
Architektura Wnętrz (I, II, III semestr)
Scenografia (I, II semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I, II, III, IV semestr)
Grafika (I, II, III semestr)
Fotografia (I, II, III semestr)
Intermedia (I, II, III semestr)

7/ Poziom przedmiotu
Podstawowy, średniozaawansowany – I stopień zaawansowany – II stopień

8/ Rok studiów
Studia I i II stopnia.
Realizacja programu pracowni jest zróżnicowana ze względu na stopień studiów. Dydaktyka ma charakter indywidualny – indywidualne są korekty i konsultacje, odmienne w zależności od stopnia studiów, a także ze względu na realizowany przedmiot.

9/ Liczba punktów ECTS
I stopień – malarstwo pracownia kierunkowa – 41 ECTS, malarstwo pracownia uzupełniająca – 4 ECTS, pracownia dyplomująca – 5 ECTS, praca dyplomowa – 9 ECTS II stopień – ECTS, malarstwo pracownia kierunkowa 15 ECTS, pracownia uzupełniająca – 25 ECTS, magisterska pracownia artystyczna – 12 ECTS, pracownia dyplomująca – 5 ECTS, praca dyplomowa – 10 ECTS

10/ Efekty kształcenia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia I stopnia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia II stopnia

Uzupełniające – dla pozostałych kierunków

UZUPEŁNIAJĄCE EFEKTY KSZTAŁCENIA

11/ Wymagania wstępne
Ogólna orientacja w zakresie historii sztuki. Zainteresowanie kierunkiem studiów.

12/ Treści merytoryczne przedmiotu
Program pracowni określają zadania studyjne, hasłowe i w oparciu o własne koncepcje tematyczne i formalne studenta. W ramach zajęć istotne jest rozwijanie indywidualnych cech twórczych. W ciągu semestru, do zaliczenia wymagane są trzy prace.

13/ Spis zalecanych lektur
W ramach rozwoju artystycznej świadomości studenta zalecamy takie lektury jak:
-David Hockney, „Wiedza tajemna. Sekrety technik malarskich Dawnych Mistrzów”
-Wolfgang Welsh, „Estetyka i anestetyka”
-Kazimierz Świrydowicz, „Podstawy teorii znaku ikonicznego”

14/ Metody oceny
Forma oceny: zaliczenie z oceną.
Warunkiem zaliczenia semestru jest wykonanie 3 prac oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach. Ocenie podlega jakość prac oraz obecność na zajęciach. Prace zaliczane są na podstawie przeglądu dorobku semestralnego.

15/ Język wykładowy
Polski, angielski

PROGRAM PRACOWNI EN

1. Wystawa końcoworoczna, 2016r.
 2. Anna Kozar, 2016 r.
 3. Weronika Skiba, 2016 r.
 4. Wystawa końcoworoczna, 2017r
 5. Anna Janiak, 2017r.
 6. Anna O’Riordan, 2017r.
 7. Imaizumi Katsuhiko, 2017r.
 8. Wystawa końcoworoczna, 2018r
 9. Wystawa końcoworoczna, 2018r
 10. Hakan Ozcan, 2018r.
 11. Grzegorz Niedźwiecki, 2018r.
 12. Adela Marciniak, 2018r.
 13. Weining Cai, 2018r.
 14. Mateusz Antończyk, 2018r.
 15. Amadeusz Robaszkiewicz, 2018r.