Przejdź do treści

IX PRACOWNIA MALARSTWA

OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA

prof. Marek Haładuda – kierownik pracowni

dr Agnieszka Sowisło–Przybył, ad.


KONTAKT
email: marek.haladuda@uap.edu.pl
email: agnieszka.sowislo@uap.edu.plLokalizacja 

Sala 6, Budynek A, Al. Marcinkowskiego 29

Program
Kształcenie studentek i studentów jest procesem, na który składa się: poznanie malarskiego warsztatu, nauka widzenia problemów plastycznych, rozbudzanie wyobraźni, wrażliwości i stymulowanie rozwoju samodzielnego myślenia. Jednym z elementów programu pracowni jest relacja wobec rzeczywistości jako zjawiska obserwowalnego (zawierającego byty materialne), spełniająca się w obszarach:

  • analizy malarskiej postrzeganych form,
  • inspiracji wywołującej dalsze poszukiwania artystyczne.

Nawiązanie do zjawisk fizycznych traktuję nie tylko jako przejaw propedeutyki malarstwa. Inspiracja formami występującymi w bliższym, czy dalszym otoczeniu, może być obecna na każdym etapie studiów. Ten sam temat może być podjęty przez każdą osobę studiującą. Kontynuację programu pracowni stanowi postrzeganie rzeczywistości nie tylko w kontekście odniesień opartych na wrażeniach zmysłowych. Łączność z rzeczywistością jako zbiorem pojęć z różnych form kulturowej aktywności pogłębia proces studiowania poprzez szukanie znaczeń interesujących daną studentkę/studenta. Wiąże się ten aspekt z nadrzędną częścią procesu dydaktycznego jaką jest formułowanie indywidualnej postawy twórczej, budowanie artystycznej samodzielności. Potencjalne impulsy mogące stanowić swoisty zaczyn powstawania odrębnej wyobraźni, dostarczyć może problematyka w sferze szeroko rozumianej definicji kultury. Przykładami są tematy określane „hasłami” wywodzącymi się np. z kultury symbolicznej (sztuki plastyczne, literatura, film, filozofia itd.), kultury społecznej (relacje ideologiczne, obyczajowe itd.) czy kultury materialnej (współczesne technologie itd.). Metodą objaśniającą różnorodność rozwiązań w szukaniu klarownego ujęcia podjętego problemu i w znalezieniu optymalnej konstrukcji obrazu jest systematyczne wykonywanie szkiców rysunkowych. Współbieżną czynnością może być prowadzenie notatek na każdym etapie pracy nad obrazem). Uzupełnieniem programu pracowni są pokazy multimedialne wybranych zagadnień malarskich, na przykładzie reprodukcji dzieł sztuki dawnej i współczesnej.

Języki wykładowe
Polski


Realizowane przedmioty

Jednolite studia magisterskie: Malarstwo Propedeutyka, Konsultacje, Malarstwo – Pracownia Kierunkowa, Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa, Magisterska Pracownia Artystyczna, Malarstwo Pracownia Uzupełniająca, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Pracownia Dyplomująca, Egzamin Dyplomowy, Malarstwo – przedmiot prowadzony dla innych kierunków.

Studia I stopnia: Malarstwo – Pracownia Kierunkowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa, Pracownia Dyplomująca, Egzamin Dyplomowy, Malarstwo – przedmiot prowadzony dla innych kierunków.

Studia II stopnia: Magisterska Pracownia Artystyczna, Malarstwo Pracownia Uzupełniająca, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa, Pracownia Dyplomująca, Egzamin Dyplomowy. 

Wystawa końcoworoczna


  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 08:06
  • Ostatnia edycja: 10.05.2023, 15:49