Nazwa pracowni
XIII Pracownia Malarstwa

Kierownik pracowni
prof. dr hab. Grzegorz Ratajczyk, prof. zw. UAP

Asystent
mgr Mateusz Pietrowski, asyst.

Kontakt
malgrzes@interia.pl
mat.pietrowski@gmail.com

Miejsce
budynek A, s. 310

Ogólna formuła przedmiotu
XIII Pracownia Malarstwa powstała w 2011 roku. Mimo, iż jest stosunkowo młodą pracownią, składa się ze studentów wszystkich lat studiów licencjackich oraz magisterskich z różnych wydziałów, co sprzyja otwartej wymianie idei, inspirowaniu się oraz wzajemnej nauce.
Program Pracowni zakłada przede wszystkim wspomaganie studentów w ich poszukiwaniach twórczych oraz w kreowaniu własnego języka artystycznej wypowiedzi.

Pracownia to ludzie, z których każdy jest niepowtarzalny.

Pracownia organizuje corocznie plener dla wszystkich studentów oraz okazjonalnie plener dla szczególnie zainteresowanych.
Pracownia uczestniczyła w wystawie „Paintball”, będącą wspólną ekspozycją prac pedagogów oraz studentów pracowni malarskich Wydziału Malarstwa (Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu, 2013) oraz wystawie „Otwarcie”, prezentującej prace studentów II Katedry Malarstwa Wydziału MiR (Pawilon Nowa Gazownia, 2016).

Sala dostępna jest dla studentów zapisanych do Pracowni codziennie w godz. 8.00-20.00.