Przejdź do treści

PROGRAM PRACOWNI

1/ Kierownik Pracowni:
dr hab. Tomasz Bukowski prof. UAP

2/ Asystent:
dr Anna Kołacka ad.

3/ Kontakt: tomasz.bukowski@uap.edu.pl
anna.kolacka@uap.edu.pl (725 482 445)
Strona FB

4/ Lokalizacja:
bud. G, ul. Mielżyńskiego 24, sala 213

5/ Wydział:
Malarstwa i Rysunku, I Katedra Rysunku

6/ Typ przedmiotu
Obowiązkowy.
Pracownia, w której na I stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Rysunek (III, IV, V, VI semestr), Rysunek z elementami anatomii (I, II semestr), Pracownia Dyplomująca (VI semestr), Praca Dyplomowa (VI semestr). Pracownia, w której na II stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Rysunek (I, II semestr), Magisterska Pracownia Artystyczna (III semestr), Pracownia Dyplomująca (IV semestr), Praca Dyplomowa (IV semestr).

Pracownia na I stopniu jest obowiązkowa dla kierunków:
Animacja (I, II, III, IV, V semestr)
Architektura (I, II, III, IV, V, VI semestr)
Design Krajobrazu ( I, II, III, IV semestr)
Projektowanie mebla (I, II, III, IV, V semestr)
Wzornictwo (I, II, III, IV, V semestr)
Architektura wnętrz (I, II, III, IV, V semestr)
Scenografia (I, II, III, IV, V semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I, II, III, IV, V semestr)
Fotografia (I, II, III, IV semestr)
Intermedia (I, II, III, IV, V semestr)
Grafika (I, II, III, IV, V semestr)
Rzeźba (I, II, III, IV, V semestr)

Pracownia na II stopniu jest obowiązkowa dla kierunków:

Animacja (I, II semestr)
Architektura (I, II semestr)
Design Krajobrazu (I, II semestr)
Projektowanie mebla (I, II semestr)
Wzornictwo (I, II semestr)
Scenografia (I, II semestr)
Architektura wnętrz (I, II semestr)
Fotografia (I, II semestr)
Intermedia (I, II semestr)
Grafika (I, II semestr)
Rzeźba (I, II, III, IV semestr)
Pracownia może być wybierana przez studentów I stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunkach:
Design Krajobrazu (V semestr)
Fotografia (V semestr)
Pracownia może być wybierana przez studentów II stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunkach:
Architektura (III semestr)
Projektowanie mebla (III, IV semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (II, I, II, III, IV, V semestr)
Intermedia (III semestr)
Grafika (III semestr)

7/ Poziom przedmiotu
Zaawansowany

8/ Rok studiów
Zajęcia przewidziane w siatkach godzin dla poszczególnych lat na wszystkich Wydziałach, studia licencjackie, studia magisterskie, studia jednolite (Rzeźba)

9/ Liczba punktów ECTS
I stopień – Rysunek – 17 ECTS, Rysunek z elementami anatomii – 10 ECTS, Pracownia Dyplomująca – 5 ECTS, Praca Dyplomowa – 9 ECTS
II stopień – Rysunek – 8 ECTS, Magisterska Pracownia Artystyczna – 12 ECTS, Pracownia Dyplomująca -5 ECTS, Praca Dyplomowa -10 ECTS

10/ Efekty kształcenia
Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia I stopnia
Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia II stopnia

Uzupełniające – dla pozostałych kierunków
UZUPEŁNIAJĄCE EFEKTY KSZTAŁCENIA

11/ Wymagania wstępne
Pozytywny wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.

12/ Treści merytoryczne przedmiotu
Czy sztuka współczesna powinna przede wszystkim wyrażać wszelkie aspekty życia? Tak i nie. To, że sztuka musi wyrażać przede wszystkim socjologiczne teorie, przedstawiać potęgę człowieka w kosmosie, robotnika w fabryce i tłumy na ulicy, wydaje mi się dziecinnie naiwne. Wszystko to co ma związek z człowiekiem, należy do problemów współczesności. Jego praca, cierpienie , miłość. Nam, artystom, pozostaje tylko znalezienie odpowiedniego wyrazu. Im lepiej ktoś zrozumie znaczenie tego, tym piękniejsze stworzy dzieło sztuki.”
Alberto Giacometti

Zawsze i przede wszystkim chodzi o to, by robić dobre malarstwo tradycyjne – trzeba to sobie powtarzać co rano-zrywając jednocześnie z całą tradycją.
Nicolas de Stael

W pewnej chwili życia spływa na człowieka świadomość, że wizja malarska świata otaczającego jest uwarunkowana stosunkiem do świata nie tylko malarskim, że ta wizja artysty, gdy się rodzi, jest i musi być samotna, że wyrazu, którego całe życie szukał, nikt mu już znaleźć nie pomoże – wtedy właśnie zdaje mu się, że zaczyna dopiero malować.
Józef Czapski

Rysunek jako doświadczanie świata.
Wydaje się że pierwsze jest doznanie wzrokowe. Z niego może zrodzić się refleksja nad światem, która bywa determinowana przez wiele skomplikowanych i często nie do końca dających się wskazać czynników jak nasza osobowość, wspomnienia, doświadczenie…
Pragnąłbym, aby rysunek stawał się miejscem eksperymentu, poligonem doświadczalnym, miejscem sukcesów a także porażek, jakie w naturalny sposób towarzyszą procesowi twórczemu.
Rysunek jako forma wyrazu artystycznego może stać się pewnego rodzaju azylem czy ucieczką, może być się miejscem do zamanifestowania siebie, swoich poglądów czy stosunku do świata.
Studia powinny być początkiem odkrywania własnej tożsamości artystycznej.
Nie da się jej zbudować w próżni. Dlatego tak ważne jest aby trakcie studiowania nabywać umiejętności potrzebne do realizacji naszych zamierzeń artystycznych. Mają w tym pomóc sytuacje aranżowane w pracowni. Są one niejako punktem wyjścia dla rozwijania szeroko rozumianego warsztatu rysunkowego. Mają pomóc w nauce komponowania, dostrzegania relacji przestrzennych, obserwacji form światła i cienia, kształtowania poczucia formy.

Proponowane tematy hasłowe mają pozwolić znaleźć jedynie jakiś punkt zaczepienia, dać moment startu dla rysunkowej refleksji. Szkic, notatka, fotografia wszystko może być punktem wyjścia do rysunku.

13/ Tematy dla I roku mają charakter studyjny 

Akcent 

Dynamiczny 

Statyczny 

Zdjęcie 

W cieniu 

Ja – twarz, dłonie, stopy 

 

Tematy wolne (do wyboru dla wszystkich lat i kierunków studiów) Sennik

Podwórko 

Krawędzie/Przy krawędzi 

Gry i zabawy 

Nie ma teraźniejszości, są tylko wspomnienia 

Format-owanie 

W koło 

Bez przerwy 

To, co mnie określa 

Portret rodzinny 

Niespodziewany 

Pojedyncze-wielokrotne 

Kilka przedmiotów 

Niby tak samo jak wczoraj

14/ Spis zalecanych lektur
Jan Cybis „Dzienniki”
Józef Czapski „Patrząc”
Eugene Delacroix
„Dzienniki 1822-1863”
Kazimierz Malewicz
“Świat bezprzedmiotowy”
Wassily Kandinsky „Punkt, linia, płaszczyzna”
Jerzy Nowosielski „Zagubiona bazylika”.
Leszek Brogowski „Powidoki I po…Unizm I
„Teoria widzenia” Władysława Strzemińskiego”
David Hocknay „Wiedza tajemna”
Dawid Hocknay, Martin Gayford
„ Historia obrazów” Elżbieta Grabska i Hanna Morawska
”Artyści o sztuce” Zbigniew Taranienko
“Rozmowy o malarstwie” Jean Clair „De Immundo”
John Berger „O patrzeniu”
Aktualne katalogi z bieżących wystaw

15/ Metody oceny
Zaliczenie z oceną. Na ocenę ma wpływ kontakt w trakcie indywidualnych korekt oraz poprzez środki komunikacji elektronicznej , a także poziom artystyczny prezentowanych prac.

16/ Język wykładowy
Polski

 

Kossakowska Hanna, Ptaki,
Kruger Nina
Kruger Nina

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 07:52
  • Ostatnia edycja: 27.10.2022, 15:34