Przejdź do treści

OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA

prof. dr hab. Grzegorz Keczmerski – kierownik pracowni

dr Agata Nowak, ad.


KONTAKT
email: grzegorz.keczmerski@uap.edu.pl
email: agata.nowak@uap.edu.pl


Lokalizacja 

Sala 111, budynek A, Al. Marcinkowskiego 29

Program
Program pracowni zakłada wszelkie działania rysunkowe oparte na szerokim spektrum warsztatowym. Działania rysunkowe obejmują studia analityczne jak i prace tworzone z wyobraźni na określone hasła problemowe. Składowa tych dwóch doświadczeń ma na celu wypracowanie przez każdą studentkę i każdego studenta własnego języka ekspresji artystycznej.

Sytuacje przestrzenne, również te z osobą pozującą, zawierają temat, który ma zwrócić uwagę na postawiony problem plastyczny (np. materia; linia; płaszczyzna; kontrast; czerń; światło, itp.). Dla studentek i studentów I roku zastana w pracowni aranżacja z aktem jest uzupełniana zagadnieniami z zakresu anatomii człowieka.

Oprócz sytuacji przestrzennych w każdym semestrze proponujemy zadania hasłowe, które mają pobudzić wyobraźnię, ale również stać się powodem do określania własnego języka artystycznego i działań w pełni samodzielnych. Bardzo ważne w działaniach rysunkowych jest wykorzystywanie wiedzy z historii sztuki i kultury i orientacja w problemach sztuki współczesnej, również świadoma inspiracja twórczością innych artystek i artystów. Studentki i studenci studiów magisterskich mogą realizować własne tematy, po wcześniejszej akceptacji kierownika pracowni. 

Dodatkowo w pracowni na początku każdego roku akademickiego odbywa się pokaz technik rysunkowych i graficznych połączony z prezentacją multimedialną. Zależy nam na poszerzaniu warsztatu i proponujemy wszystkim studentkom i studentom działania eksperymentalne. W XV Pracowni Rysunku można łączyć doświadczenia tradycyjnego warsztatu rysunkowego z działaniami eksperymentalnymi np. graficznymi – monotypia, linoryt a nawet miedzioryt.  

Realizacja programu pracowni jest zróżnicowana ze względu na stopień studiów. Indywidualne rozmowy i konsultacje mają zróżnicowany charakter, ze względu na realizowany przedmiot oraz dostosowanie do poziomu studiów. 

Języki wykładowe
Polski

Realizowane przedmioty

Jednolite studia magisterskie: Rysunek z elementami anatomii, Konsultacje, Rysunek, Wybrana Pracownia Artystyczna i Projektowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Magisterska Pracownia Artystyczna, Pracownia Dyplomująca, Praca Dyplomowa

Studia I stopnia: Rysunek z elementami anatomii, Rysunek, Wybrana Pracownia Artystyczna i Projektowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Magisterska Pracownia Artystyczna, Pracownia Dyplomująca, Praca Dyplomowa

Studia II stopnia: Rysunek,  Wybrana pracownia artystyczna lub projektowa, Artystyczna Pracownia Uzupełniająca, Magisterska Pracownia Artystyczna, Pracownia Dyplomująca, Egzamin dyplomowy

Wystawa końcoworoczna

XV Pracownia Rysunku | Wystawa Końcoworoczna 2020 (uap.edu.pl)

XV Pracownia Rysunku | Wystawa Końcoworoczna 2021 (uap.edu.pl)

XV Pracownia Rysunku | Wystawa Końcoworoczna 2022 (uap.edu.pl)

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 07:51
  • Ostatnia edycja: 09.05.2023, 16:49