Przejdź do treści

PROGRAM PRACOWNI

1/ Nazwa pracowni
Pracownia Tkaniny Artystycznej

2/ Kierownik Pracowni
Po. Kierownika dr Dorota Tarnowska-Urbanik

3/ konsultant
prof.zw. Anna Goebel

4/ Asystent
Lab. mgr Lidia Wojcieszek

5/ Sala
sala nr 1, bud. A

6/ Ogólna formuła przedmiotu
Zajęcia mają charakter warsztatowo-seminaryjny. W ich zakres wchodzą konsultacje, zajęcia
studyjne, wykłady, warsztaty i wyjazdy plenerowe.

7/ Typ przedmiotu

Pracownia, w której na I stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe:)

I stopień
Malarstwo Pracownia Kierunkowa (II r.),Artystyczna Pracownia Uzupełniająca (II i III r.) Pracownia Dyplomująca (III r.), Wolny wybór (IIIr.)
II stopień
Magisterska Pracownia Artystyczna (I i II r.), Malarstwo – Pracownia Uzupełniająca (I r.), Artystyczna Pracownia Uzupełniająca (II r.), Wolny wybór ( II r.)

Pracownia może być wybierana przez studentów I stopnia i II stopnia w ramach pracowni wolnego
wyboru na wszystkich kierunkach.

Pracownia na I stopniu może być wybierana jako pracownia malarska dla pozostałych kierunków.

Pracownia na I stopniu jest obowiązkowa dla pozostałych kierunków:
Animacja (I, II semestr)
Architektura (I, II semestr)
Design Krajobrazu (I, II semestr)
Projektowanie Mebla (I, II semestr)
Wzornictwo (I, II semestr)
Architektura Wnętrz (I, II semestr)
Scenografia (I, II semestr)
Grafika (I, II semestr)
Rzeźba (I, II semestr)

Pracownia może być wybierana przez studentów I stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunkach:
Animacja (III, IV semestr)
Projektowanie Mebla (III, IV, V semestr)
Design Krajobrazu (V semestr)
Wzornictwo (III, IV, V semestr)
Architektura Wnętrz (III, IV, V semestr)
Scenografia (III, IV, V semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (III, IV semestr)
Grafika (III, IV, V semestr)
Fotografia (III, IV, V semestr)
Rzeźba (III, IV semestr)
Intermedia (III, IV, V semestr)

Pracownia może być wybierana przez studentów II stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunku:
Animacja (I, II, III semestr)
Architektura (III semestr)
Wzornictwo (I, II semestr)
Architektura Wnętrz (I, II, III semestr)
Scenografia (I, II semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I, II, III, IV semestr)
Grafika (I, II, III semestr)
Fotografia (I, II, III semestr)
Intermedia (I, II, III semestr)

8/ Poziom przedmiotu
Podstawowy, średniozaawansowany – I stopień
zaawansowany – II stopień

9/ Rok studiów
Studia I i II stopnia.
Realizacja programu pracowni jest zróżnicowana ze względu na stopień studiów. Dydaktyka ma
charakter indywidualny – indywidualne są korekty i konsultacje, odmienne w zależności od
stopnia studiów, a także ze względu na realizowany przedmiot.

10/ Liczba punktów ECTS
I stopień – pracownia w ramach obowiązkowego wyboru (z 3 pracowni specjalistycznych) – 7 ECTS, Malarstwo Pracownia Kierunkowa – 10 ECTS, Pracownia Dyplomująca – 5 ECTS, Praca Dyplomowa – 9 ECTS.
II stopień – Malarstwo Pracownia Kierunkowa – 15 ECTS, Malarstwo Pracownia Uzupełniająca – 25 ECTS, Magisterska pracownia artystyczna – 12 ECTS, Pracownia Dyplomująca – 5 ECTS, Praca Dyplomowa – 10 ECTS.

11/ Efekty kształcenia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia I stopnia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia II stopnia

Uzupełniające – dla pozostałych kierunków

UZUPEŁNIAJĄCE EFEKTY KSZTAŁCENIA

12/ Wymagania wstępne
Ogólna orientacja w zakresie historii sztuki. Zainteresowanie kierunkiem studiów.

13/ Treści merytoryczne przedmiotu
Pracownia Tkaniny Artystycznej to miejsce spotkania, wymiany przemyśleń, idei i dialogu mającego doprowadzić studenta do stworzenia pełnowartościowego dzieła artystycznego. Barwna historia I Pracowni Tkaniny związana z prof. Magdaleną Abakanowicz i prof. Anną Goebel umożliwia korzystanie z ich bogatych doświadczeń jak i tradycji związanych z wieloma innymi dziedzinami sztuki. Pracownia nie ogranicza się tylko do swojej historii i tradycyjnych formuł i receptur. Zachęcamy do eksperymentu i nowych doświadczeń. Kładziemy nacisk na świadomy proces twórczy i rozbudzenie wyobraźni dla tematu, do którego poszukujemy formy. Pracownia dysponuje zapleczem, które pozwala zapoznać się z technikami: malarskimi, tkackimi, barwienia, tworzenia papieru czerpanego, technologiami związanymi z włóknami naturalnymi i syntetycznymi, oraz właściwościami wielorakich surowców, recyclingiem jak i również działaniami w przestrzeni. Zdobyta wiedza, eksperymenty, niestandardowe myślenie o tkaninie kształtuje świadomość i pozwala studentom rozwijać własny język wypowiedzi twórczej. Różnorodność postaw wymaga indywidualnej pracy z poszczególnymi osobowościami, uwzględniając ich zainteresowania i aktualny stan świadomości artystycznej. Realizacja programu pracowni jest zróżnicowana ze względu na stopień studiów. Dydaktyka ma charakter indywidualny – indywidualne są korekty i konsultacje, odmienne w zależności od stopnia studiów, a także ze względu na realizowany przedmiot. Zajęcia mają charakter artystyczny i warsztatowo-seminaryjny. W ich zakres wchodzą konsultacje, zajęcia studyjne, wykłady, warsztaty i wyjazdy plenerowe.

14/ Spis zalecanych lektur
“From Tapestry to Fiber Art, The Lausanne Biennials 1962- 1995”, Foundation Toms Pauli,
ISBN 978-88-572-3471-7
„Splendor tkaniny”- katalog z wystawy, Zachęta, redakcja Marta Kowalewska, Michał Jachuła,
ISBN 83 60713774
“16th Lausanne International Biennial, Textile and Contemporary Art, Cross-Crossings”,
Lausanne, ISBN 2-88269-015-0
„The Handbook of Textile Culture”, Janis Jefferies, Hazel Clark, Diana Wood Conroy, ISBN 978
0857 857 750
„Farbowanie barwnikami naturalnymi”, Weronika Tuszyńska, ISBN 83-225-0182
„100 X Papier”, Eine Auswahl aus der Sammlung, ISBN 3-9805715-8-0
„Papermaking by Jules Heller”, ISBN 0-8230-3842-4
Ponadto, katalogi i czasopisma o sztuce.

15/ Metody oceny
Zaliczenie z oceną; kryteria oceny: rezultat podjętego zamierzenia twórczego, indywidualny rozwój, aktywność.

16/ Język wykładowy
Polski, angielski

POGRAM PRACOWNI EN

Pracownia Tkaniny Artystycznej | Wystawa Końcoworoczna 2020 
Pracownia Tkaniny Artystycznej | Wystawa Końcoworoczna 2021 
Pracownia Tkaniny Artystycznej | Wystawa Końcoworoczna 2022


  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 08:01
  • Ostatnia edycja: 22.11.2022, 11:12