Przejdź do treści

OSOBA PROWADZĄCA ZAJĘCIA

dr hab. Monika Korona, prof. UAP –  kierowniczka pracowni


KONTAKT
monika.korona@uap.edu.pl

Lokalizacja 

Bud.C / Pl. Wielkopolski 9 / sala 104

Program

Celem nauczania jest przygotowanie osób studiujących specjalizujących się zarówno w opiece nad dziedzictwem sztuki nowoczesnej i współczesnej, jak i w tradycyjnych/ interdyscyplinarnych dyscyplinach, stanowiących odbicie prądów artystycznych minionych stu lat. Prowadzone metody dydaktyczne mają na celu m.in. pobudzenie kreatywności osób studiujących – poprzez kontakt ze sztuką poprzednich pokoleń i także dnia dzisiejszego oraz ochronę sztuki współczesnej zarówno w zakresie materii, jak i idei sztuki poprzez jej kompleksową konserwację.

Ze względu na interdyscyplinarny i integracyjny charakter fenomenu sztuki nowoczesnej pracownia ma charakter otwarty dla osób studiujących na wszystkich kierunkach UAP – oferując wprowadzenie w problemy trwałości przekazu sztuki i intencji autorów oraz m.in. metody dokumentacji, zabezpieczania, przechowywania i auto – konserwacji.

W kształceniu konserwatorskim wiedza przedstawiona jest w zakresie podstawowym poprzez wykłady i konwersatoria. Stosuje się metody „konserwacji poprzez dokumentację” jako ważnego czynnika pozwalającego utrwalić i zachować dla przyszłości intencje artystów, wiedzę o ich materiałach i technikach – co stanowi informacje z pierwszego źródła i pozwala zachować cenne a ulotne, nietrwałe dzieła sztuki. 

Ćwiczenia pracowniane pozwalają na wykształcenie w osobach studiujących umiejętności rozpoznawania materiałów, technologii dawniej i  współczesnej oraz prowadzenie podstawowych zabiegów auto – konserwatorskich na różnorodnych obiektach własnych oraz ochrony dzieł sztuki wizualnej – ze szczególnym naciskiem na działania dokumentacyjne, profilaktyczne i prewencyjne.

Rozwój metod pracy z osobami studiującymi stanowi otwarcie pracowni na zjawiska artystyczne poza jej murami. Ćwiczenia i warsztaty praktyczno – laboratoryjne we współpracy z m.in. kuratorami i konserwatorami Muzeum Narodowego w Poznaniu i Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu – mają na celu wprowadzenie w złożoną problematykę opieki i zachowania sztuki współczesnej, etyki konserwatorskiej oraz zrównoważonego planu pracy w zespole badawczym. 

W ten sposób poznana przez osoby studiujące problematyka różnorodności substancji materii podłoża może być wykorzystywana we własnych działaniach artystyczno – twórczych, działaniach kuratoryjno – wystawowych, dokumentacyjnych oraz szerokiej problematyce zarówno przechowywania jak i transportu własnych prac artystycznych.

Języki wykładowe
Polski


Realizowane przedmioty:

Jednolite studia magisterskie: Laboratoria do wyboru – poziom podstawowy i zaawansowany, Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa

Studia I stopnia: Laboratoria do wyboru – poziom podstawowy i zaawansowany,

Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa

Studia II stopnia: Laboratoria do wyboru – poziom podstawowy i zaawansowany,

Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa

Wystawa końcoworoczna

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 08:02
  • Ostatnia edycja: 12.10.2023, 13:37