STUDIA NIESTACJONARNE

kierunek: Grafika, zakres: Grafika Projektowa

Program studiów niestacjonarnych bazuje na programie studiów stacjonarnych prowadzonych przez Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej i dostosowany został do nauczania dwustopniowego.
Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę dydaktyczną, aktywnie działających projektantów – laureatów prestiżowych nagród.
Zajęcia: sobota, niedziela (12 zjazdów w semestrze)
Semestry: zimowy (październik–styczeń), letni (luty–maj)
Czas trwania: 
– I stopień 3 lata (6 semestrów),
– II stopień 2 lata (4 semestry)
Opłaty na rok akademicki 2021/22: I i II stopień 7200 zł/rok, płatne w 8 ratach
(→ więcej informacji)
93 1020 4027 0000 1402 1425 6590 z zaznaczeniem jakiego Wydziału i rodzaju studiów dotyczy opłata


REKRUTACJA:
Do przystąpienia do sprawdzianu kwalifikacyjnego niezbędna jest rejestracja online poprzez system Akademus.

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

TERMINY REJESTRACJI INTERNETOWEJ:
studia niestacjonarne I stopnia od 15.03 do 05.07.2021
SPRAWDZIAN KWALIFIKACYJNY: 06.07 – 09.07.2021
WYNIKI: 12.07.2021

studia niestacjonarne I stopnia

STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

TERMINY REJESTRACJI INTERNETOWEJ:
studia niestacjonarne II stopnia od 15.03 do 12.07.2021
SPRAWDZIAN KWALIFIKACYJNY: 13.07 – 15.07.2021
WYNIKI: 19.07.2021

studia niestacjonarne II stopnia


Kierownik: dr Mateusz Kokot, ad.

Dziekanat Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej – studia niestacjonarne
Szymon Dolata
grafika.niestacjonarna@uap.edu.pl
pok. 404, Budynek C – Pl. Wielkopolski 9
tel. 61 853 00 18 wew. 107


kierunek: GRAFIKA, zakres Grafika Projektowa – studia I stopnia

program kształcenia:


kierunek: GRAFIKA, zakres: Grafika Projektowa – studia II stopnia

program kształcenia: