Przejdź do treści

Kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej
dr hab. Wojciech Janicki, prof. UAP

Studenci Katedry Komunikacji Wizualnej Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu kształceni są na:

  • studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku grafika, zakres: grafika projektowa
  • studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku grafika, specjalność: projektowanie graficzne (wygaszane)
  • studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku grafika, zakres: grafika projektowa
  • studiach niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku grafika, zakres: grafika projektowa
  • na studiach podyplomowych na kierunku grafika projektowa

O KATEDRZE

Katedra Komunikacji Wizualnej obejmuje szerokie spektrum pracowni projektowania graficznego. Różnorodność zagadnień i rozwiązań warsztatowych pozwala studentom na zdobywanie doświadczeń na wielu płaszczyznach grafiki użytkowej z wykorzystaniem tradycyjnych narzędzi i nowych technologii. Urozmaicony program stymuluje rozwój studenta, definiując jego elastyczną postawę w odpowiedzi na wymagania współczesnego świata. Potwierdzeniem jakości procesu dydaktycznego są liczne sukcesy studentów i absolwentów, realizacje na arenie krajowej i międzynarodowej (przeglądy projektowania graficznego, konkursy, wystawy). Konfrontacja i współpraca ze studentami, również zagranicznymi, pozwala na wymianę doświadczeń. Absolwenci posiadają umiejętności i kompetencje do profesjonalnej pracy zarówno indywidualnej jak i zespołowej w sektorze kreatywnym.

Istotnym elementem procesu edukacyjnego są wartości merytoryczne stanowiące podstawę realizowanych projektów. Poszczególne pracownie projektowe niejednokrotnie współpracują z interesariuszami zewnętrznymi realizując tematy zamawiane, projekty konkursowe, czy też ćwiczenia o charakterze interdyscyplinarnym. Założenia programowe przewidują przede wszystkim opanowanie standardów niezbędnych do profesjonalnego projektowania, a także poszukiwanie indywidualnych rozwiązań w drodze procesu twórczego.

Zajęcia prowadzone są w trybie dwustopniowym: obecnie wygaszane trzyletnie studia I stopnia (licencjackie) i dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) oraz w trybie jednolitych studiów magisterskich.

Katedra Komunikacji Wizualnej obejmuje dziesięć pracowni. Każda z nich realizuje unikatowe programy autorskie, których celem jest pielęgnowanie bogatej tradycji projektowej i definiowanie przyszłościowych trendów.


PRACOWNIE

Pracownia Interfejsu Graficznego – budynek B, s. 313
kierownik: dr hab. Wojciech Hoffmann, prof. UAP
mgr Michał Żerdzicki, asyst.

Pracownia Ilustracji Wydawniczej – budynek B, s. 304
kierownik: prof. dr hab. Mirosław Adamczyk
dr Dominika Czerniak-Chojnacka, ad.

Pracownia Projektowania Litery – budynek B, s. 301
kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Kochnowicz
mgr Viktoriya Grabowska, asyst.

I Pracownia Plakatu – budynek B, s. 303
p.o. kierownika dr Marcin Markowski, ad.

II Pracownia Plakatu – budynek B, s. 302
kierownik: prof. dr hab. Eugeniusz Skorwider
dr Szymon Szymankiewicz, ad.

Pracownia Grafiki Informacyjnej – budynek B, s. 305
kierownik: dr hab. Lucyna Talejko-Kwiatkowska, prof. UAP
dr Agata Kulczyk, ad.

Pracownia Projektowania Opakowań – budynek B, s. 305
kierownik: dr hab. Krzysztof Kwiatkowski, ad.

Pracownia Wydawnictw – budynek B, s. 303
kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Molenda
mgr Piotr Marzol, asyst.

Pracownia Znaku i Identyfikacji – budynek B, s. 301
kierownik: dr hab. Wojciech Janicki, prof. UAP

Pracownia Grafiki Kinetycznej – budynek B, s. 312
kierownik: dr Mateusz Kokot, ad.

  • Autor: Michał Żerdzicki
  • Opublikowano: 30.12.2016, 20:18
  • Ostatnia edycja: 24.10.2023, 13:15