Kierunek Grafika, specjalność projektowanie graficzne
Kierunek Grafika Projektowa

Kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej
dr hab. Wojciech Janicki, ad.

O KATEDRZE

Katedra Komunikacji Wizualnej obejmuje szerokie spektrum pracowni projektowania graficznego. Różnorodność zagadnień i rozwiązań warsztatowych pozwala studentom na zdobywanie doświadczeń na wielu płaszczyznach grafiki użytkowej z wykorzystaniem tradycyjnych narzędzi i nowych technologii. Multidyscyplinarny charakter nakreśla ścieżkę rozwoju studenta w odpowiedzi na potrzeby współczesnego świata, definiując jednocześnie nowatorskie rozwiązania. Wynikiem tych działań są liczne sukcesy i realizacje na arenie krajowej i międzynarodowej (przeglądy projektowania graficznego, konkursy, wystawy). Konfrontacja i  współpraca ze studentami również zagranicznymi, pozwala na wymianę doświadczeń. Absolwenci posiadają umiejętności i kompetencje do profesjonalnej pracy zarówno indywidualnej, jak i zespołowej w sektorze kreatywnym.

Istotnym elementem procesu edukacyjnego są wartości merytoryczne stanowiące podstawę realizowanych projektów. Poszczególne pracownie projektowe współpracują niejednokrotnie z interesariuszami zewnętrznymi realizując tematy zamawiane, projekty konkursowe, czy też ćwiczenia o charakterze interdyscyplinarnym. Założenia programowe przewidują przede wszystkim opanowanie standardów niezbędnych do profesjonalnego projektowania, a także poszukiwanie indywidualnych rozwiązań w drodze procesu twórczego.

Zajęcia prowadzone są w trybie dwustopniowym: trzyletnie studia I stopnia (licencjackie) i dwuletnie studia II stopnia (magisterskie).

Katedra Komunikacji Wizualnej obejmuje jedenaście pracowni. Każda z pracowni realizuje unikatowe programy autorskie, których celem jest pielęgnowanie bogatej tradycji projektowej i definiowanie przyszłościowych trendów.

 


PRACOWNIE

Pracownia Interfejsu Graficznego – budynek B, s. 313
kierownik: dr hab. Wojciech Hoffmann, ad.
mgr Michał Żerdzicki, asyst.

Pracownia Ilustracji Wydawniczej – budynek B, s. 304
kierownik: prof. dr hab. Mirosław Adamczyk
dr Dominika Czerniak-Chojnacka, asyst.

Pracownia Projektowania Litery – budynek B, s. 301
kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Kochnowicz
mgr Viktoriya Grabowska, asyst.

I Pracownia Plakatu – budynek B, s. 303
p.o. kierownika dr Marcin Markowski, ad.

II Pracownia Plakatu – budynek B, s. 302
kierownik: prof. dr hab. Eugeniusz Skorwider
mgr Szymon Szymankiewicz, asyst.

Pracownia Grafiki Informacyjnej – budynek B, s. 305
kierownik: dr hab. Lucyna Talejko-Kwiatkowska, prof. UAP
dr Agata Kulczyk, ad.

Pracownia Projektowania Opakowań – budynek B, s. 305
kierownik: dr Krzysztof Kwiatkowski, ad.
mgr Aleksandra Płocińska, asyst.

Pracownia Wydawnictw – budynek B, s. 303
kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Molenda
mgr Piotr Marzol, asyst.

Pracownia Znaku i Identyfikacji – budynek B, s. 301
kierownik: dr hab. Wojciech Janicki, ad.

Pracownia Grafiki Kinetycznej – budynek B, s.312
kierownik: dr Mateusz Kokot, ad.

Wydziałowa Pracownia Wizytująca
zaproszony profesor wizytujący