Pracownia Projektowania Interfejsu Graficznego

prowadzący konsultacje
prof. Henryk Regimowicz, prof. zw.

kierownik pracowni
dr hab. Wojciech A. Hoffmann, ad.

asystent
mgr Michał Żerdzicki, as.

miejsce
budynek B, sala 313

kontakt
www.facebook.com/pracownia.interfejsu
pracownia@interfejs.uap.edu.pl

godziny i dni otwarcia pracowni
wtorek 9:00–13:30
czwartek 10:30–16:30


Charakterystyczną cechą Pracowni jest dopełniająca się dualność w ramach projektowania interfejsów graficznych i transformowania ruchomego obrazu – animacji. Kierunek poszukiwań to eksplorowanie nowych rozwiązania w interfejsach stron internetowych i aplikacjach oraz tworzenie komunikatów wizualnych przy użyciu dynamicznych elementów obrazu, animacji, ruchomej grafiki oraz obrazu rejestrowanego kamerą. Pracownia powstała w roku 2011 z inicjatywy profesora Henryk Regimowicza.